ЗУПИНИТИ ЗРОСІЙЩЕННЯ!

ЗАЯВА

учасників “круглого столу” “Правовий статус української мови як державної. Мовне законодавство та реалії сьогодення”,

проведення якого ініціювало Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка напередодні Дня Конституції України26 червня 2008 року         м. Київ

Ми, учасники “круглого столу”, представники Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Державного інституту національної пам’яті, Фонду культури, Національної спілки письменників України, Спілки офіцерів України, Студентського братства, інших громадських організацій та творчих спілок, одностайно заявляємо, що сьогодні в Україні всі гілки державної влади ослаблені. Органи місцевого самоврядування у східних і південних реґіонах подекуди нехтують виконанням статті 10 Конституції України щодо державності української мови та рішення Конституційного суду України від 19 грудня 1999 року, де чітко зазначено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України під час здійснення повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.За період незалежності вище керівництво країни, політики, владні структури не спромоглися виконати основних конституційних положень щодо підвищення авторитету державної мови, впровадження її в усіх сферах життя, ігноруючи Основний Закон України та рішення Конституційного суду від 14 грудня 1999 року.Нинішній стан української мови не має аналогів у жодній країні світу, яка поважає себе, засвідчує про неповноцінність і нездатність сучасних “політичних еліт” усвідомити значення мови для надійної розбудови державної незалежності, міцної Соборної України, становлення громадянського суспільства, формування міжнародного авторитету.Нехтуючи всіма нормами міжнародних конвенцій і хартій у справах культури і мови, які наголошують на збереженні й захисті національно-культурних особливостей народів та націй усіх країн, нехтуючи вітчизняним законодавством, нинішня влада прямо й опосередковано намагається не лише законсервувати напівколоніальний статус української мови, а й на всіх рівнях упроваджує ідеологію реакційного москвофільства, а це зрада національних інтересів. Передбачене ст.10 Конституції України забезпечення державою “…всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України” так і не набуло поступального характеру.Особливо небезпечна ситуація склалася в інформаційній сфері. Загальний наклад українських газет постійно знижується. На недержавних каналах 90 % передач ведуть винятково іноземною — російською мовою.Потік іноземної преси та книжок із Росії не має жодних перепон. А податкове законодавство не сприяє українській книзі й не захищає її.Вища школа, зокрема технічні ВНЗ, за незначним винятком, продовжують зросійщення українських студентів. Україна опинилася перед загрозою не мати своєї інтелігенції.Спорт, комерція, торгівля послуговуються переважно російською мовою. Багато посадових осіб різних рангів, аж до міністрів в Україні та велика частина державних службовців у закордонних центрах систематично порушують ст.10 Конституції України. На найвищі посади призначають функціонерів, які не володіють або демонстративно не послуговуються державною мовою.Майже не відстоює вимог Конституції більшість суддів та працівників прокуратури, а частина сама безкарно порушує їх.Такі дії призводять до того, що в багатьох областях України триває цілеспрямована безпрецедентна антиконституційна діяльність щодо впровадження російської мови як державної. З місцевих бюджетів, зокрема, Севастополя, де немає жодного українського навчально-виховного закладу, виділяють мільйони коштів для підвищення її суспільної ролі. Європейська Хартія реґіональних мов або мов національних меншин, якою часто спекулюють антиукраїнські сили, підкреслює, “що охорона і розвиток реґіональних мов або мов меншин не повинні шкодити офіційним мовам і потребі вивчати їх. І ніщо в цій Хартії не можна тлумачити як таке, що суперечить цілям Статуту ООН, включаючи принцип суверенітету і територіальної цілісності держав”.Мова — духовний стрижень будь-якої нації.Для успішної реалізації завдання щодо захисту і розвитку української мови міністерствам, відомствам, які опікуються передусім питаннями освіти, науки, культури, сім’ї та молоді, інформаційної політики об’єднати зусилля, потенціал держави з громадськими інституціями, українською інтелігенцією і запропонувати конкретні шляхи, засоби й ресурси для поліпшення ситуації.На основі суспільно-громадського наукового аналізу змісту сучасної освіти внести доповнення і розробити нові державні стандарти, враховуючи суспільну значущість українського мовного і культурологічного потенціалу.Включити в тематичні плани наукових фундаментальних і прикладних досліджень проблематику ролі української мови, культури і розвитку громадянського суспільства, держави і єдності нації.До пріоритетів і основних завдань реґіональних програм соціально-економічного розвитку на 2009 і наступні роки обов’язково потрібно внести питання підтримки державної мови.Переглянути нині чинну систему оподаткування щодо української книжки, кіно, мистецтва з урахуванням їхнього важливого значення для розвитку особистості, її національної гідності.Позбавити Указом Президента права носити назву “національний” університети, в яких масово здійснюють конституційні порушення щодо впровадження державної мови в навчально-виховному процесі. Визнавати принцип застосування державної мови як один з головних під час проведення акредитації ВНЗ і видачі їм ліцензій.Визнати, що Українська держава, на відміну від своїх сусідів — Росії, Румунії, Польщі, Угорщини тощо, продовжує ігнорувати належне виконання ст. 12 Конституції, заходів підтримки закордонних українців, зокрема у мовній сфері, чим сприяє активним процесам денаціоналізації наших співвітчизників.Вважати неприпустимою практику ведення діловодства, офіційного листування недержавною мовою між органами центральної й місцевої влади. Учасники “круглого столу” закликають:Верховну Раду України:— ухвалити Закон “Про державну мову в Україні” з редакцією, яка насправді змінить статус української мови та зупинить зросійщення країни;— переглянути проект Закону України “Про загальну середню освіту” з метою відновлення в ньому ст. 7, заклавши в її основу обов’язкове навчання й виховання в закладах середньої освіти державною українською мовою;— Постановами Верховної Ради України № 2503-ХІІ від 26 червня 1992 р. та № 3423-ХІІ від 2 вересня 1993 р. ліквідували графу про національність у нових українських паспортах. Цим кроком влада фактично позбавила громадян України національної самоідентифікації, унеможлививши національне будівництво в Україні. Водночас дискримінують і права національних меншин, адже жоден юридичний документ, що посвідчує особу, не визначає належності до певної національності.Пропонуємо розглянути питання повернення графи “національність” на сесії Верховної Ради України з вимогою затвердити новий зразок паспорта із внесенням цієї графи і заповнення його українською мовою;— домагатися скасування Закону України “Європейська Хартія реґіональних мов або мов національних меншин” в його нинішній редакції, де сфальсифіковано переклад.Уряд України:— створити 2008 року при Кабінеті Міністрів України Державний департамент мовної політики та науково-експертну комісію для виконання конституційних обов’язків держави перед громадянами і урядових програм із мовного розвитку;— провести за участю відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади фаховий аналіз та юридичну експертизу актів чинного законодавства, якими регулють застосування мов у засобах масової інформації, видавничій справі, рекламі, та ввести до них відповідні зміни й доповнення;— створити пільгові умови для розвитку української аудіо- та відеопродукції. Домогтися впровадження української мови в системі Інтернет та комп’ютерного навчання;— здійснювати реальне державне сприяння українськомовній пресі, книгодрукуванню всім різновидам українськомовної продукції, насамперед для дітей, юнацтва та молоді на основі податкових пільг;— контролювати діяльність міністерств і відомств, органів державної виконавчої влади всіх рівнів щодо виконання ними мовного законодавства.Для виходу з інформаційної кризи, яка загрожує безпеці держави, громадськість України вимагає консолідації зусиль усіх гілок української влади. Створити при уряді України Координаційний центр стратегічних комунікацій, залучивши найкращих фахівців — науковців і практиків у галузі сучасних комунікацій. Якнайшвидше розробити національну доктрину і стратегію комунікації, а також комплекс заходів на законодавчому рівні для нарощування національного інформаційного ресурсу і розпочати реалізацію цих програмних засад.Кабінетові Міністрів України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення забезпечити НРКУ каналами мовлення в FМ-діапазоні 87,5—108 МГц для повного охоплення території України програмами Українського радіо.Міністерству фінансів України забезпечити видатки Державного бюджету для Національної радіокомпанії України та Національної телекомпанії України окремою статтею.Національній комісії з питань регулювання зв’язку України завершити розподіл середньохвильових частотних присвоєнь колишнього СРСР між Україною, Росією, Білоруссю і Молдовою та розробити частотно-територіальний план середньохвильового радіомовлення, використовуючи ефективні синхронні мережі окремих передавачів.ВАТ “Укртелеком” відновити роботу мереж дротового мовлення та впровадити на радіовузлах супутниковий прийом програм. Забезпечити планування і проведення контрпропагандистських заходів нейтралізації російського інформаційного впливу на всіх рівнях комунікації — реґіональному, загальнонаціональному і міжнародному. Вжити правових економічних та організаційних заходів щодо розширення сегменту українськомовних масових періодичних видань, телеканалів, радіостанцій, теле- і радіопередач (державний протекціонізм, включення системи матеріальних і моральних стимулів тощо).Держкомтелерадіо України створити в Національній радіокомпанії України російськомовну редакцію та забезпечити поширення програм на територію Росії.Посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за дотримання у мас-медіа запроваджених урядом законів і норм щодо мови засобів масових комунікацій, зокрема дотримання встановленого урядом співвідношення українськомовних теле- і радіопередач до передач мовами національних меншин.Привести у відповідність до європейських норм і традицій систему кабельного телебачення, вилучивши стандартні пакети програм російських каналів — Першого державного, ОРТ, НТВ, які ведуть відверту ворожу пропаганду.Посилити персональну відповідальність керівників теле- і радіоканалів, редакторів та журналістів масових періодичних видань за озвучування антиукраїнських виступів російських політиків та експертів в українському ефірі та пресі.Зобов’язати представників української влади всіх рівнів — урядовців і посадових осіб, керівників і представників місцевих органів влади, народних депутатів України та депутатів усіх рівнів — офіційні й неофіційні виступи у пресі, на радіо й телебаченні вести лише державною мовою, виконуючи ст. 10 Конституції України.Всіляко підтримувати ініціативу просвітян у проведенні Всеукраїнської акції “Україна — європейський дім. Просвітяни за євроатлантичний вибір”.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment