Резолюція «круглого столу»

«Проблеми довкілля, екокультури та здоров’я нації»

Ми, учасники “круглого столу” “Проблеми довкілля, екокультури та здоров’я нації”, зазначаємо, що сьогодні Україна — одна з екологічно найпроблемніших країн світу. 21 рік тому Україна пережила чорнобильську катастрофу, а нещодавно — “фосфорну” аварію на Львівщині та забруднення Керченської протоки. Значною мірою це зумовлено матеріало- та енергомісткістю виробничої сфери, домінуванням “брудних” галузей промисловості.Наше сьогодення характеризується складним екологічним станом. Забруднені земля, повітря, вода у річках та озерах. Низький рівень екологічної свідомості й екологічної культури. Неможливо впроваджувати екологічну політику всупереч волі пересічних громадян.

Важлива проблема, яка вимагає нагального розв’язання, — стан басейну Дніпра, з якого п’є воду майже 70 % мешканців країни. У басейні ріки побудовано потужний територіально-виробничий комплекс, унаслідок чого 75 % первісних природних ландшафтів повністю трансформовано. Поверхня басейну Дніпра на 60 % розорана, на 5 % урбанізована, на 10 % зайнята системами осушення та зрошення, на 3 % затоплена водосховищами. Третина дніпровських берегів (майже 1 000 км) зазнає руйнування внаслідок розмивання. Значна частина мілководь заросла вологолюбною рослинністю. Тому питання поліпшення стану басейну Дніпра пріоритетне в державі. Якщо уряд не вживатиме заходів, то Україна стане зоною глобальної екологічної катастрофи.Потрібно удосконалити національну екологічну політику, що дасть змогу ефективно реалізовувати захист конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище. Для цього державні органи влади повинні:1. Вимагати виконання Закону України “Про охорону навколишнього середовища” щодо гарантій екологічних прав громадян, підвищення екологічної культури, поліпшення освітньої та просвітницької роботи серед населення.2. Удосконалити контроль за дотриманням екологічних нормативів і посилити відповідальність за їхнє порушення, гармонізувати вітчизняні технологічні й екологічні стандарти з міжнародними стандартами та нормами, запровадити екологічне маркування товарів українського виробництва та тих, що ввозять в Україну, заборонити ввезення товарів широкого вжитку й іграшок низької якості виробництва країн, де не дотримано норм екологічної безпеки.3. Розробити проект програми поводження з небезпечними відходами.4. Підвищити рівень захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій і катастроф шляхом удосконалення єдиної державної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.5. Забезпечити виконання Загальнодержавної програми подолання наслідків чорнобильської катастрофи на 2006—2010 роки.6. Забезпечити розроблення та впровадження новітніх наукових, екологічно безпечних технологій виробництва (ресурсо- й енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних).7. Зупинити нищення парків і скверів у містах, відновити природні ландшафти.8. Сформувати єдину систему контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, виключивши дублювання функцій контролю різними органами виконавчої влади.9. Звернути увагу на формування екологічних знань і екокультури серед населення.10. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:а) активізувати роботу курсів підвищення кваліфікації для забезпечення кваліфікаційних вимог суб’єктами господарювання з питань радіаційної безпеки під час використання джерел іонізуючого випромінювання та радіаційного контролю, поводження з небезпечними відходами та речовинами, з обґрунтування обсягів викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, організації й здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства й інших актуальних питань реалізації державної екологічної політики забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки;б) активізувати видавничу діяльність щодо книжок екологічно-просвітницького спрямування, зокрема, перевидати “Червону книгу України”, національну доповідь про стан навколишнього природного середовища України, монографічні виданння про стан Дніпра, рослинний і тваринний світ тощо;в) вжити термінових заходів для припинення забудови в долинах річок Дніпра та Десни;г) активізувати інформування населення з питань стану довкілля шляхом ширшого використання радіо і телебачення. Запровадити практику регулярного висвітлення проблем довкілля відповідальними особами.11. Запропонувати Верховній Раді України ухвалити Закон про екологічно чисту продукцію на території України.12. Для забезпечення реалізації стратегії збалансованого розвитку держави, екологізації економіки, впровадження інновацій та наукового забезпечення реґіонального використання природних ресурсів та охорони довкілля ініціювати створення Української Екологічної Академії наук. 15 липня м. Київ 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment