УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

пІдготовка до зовнІшнього незалежного оцІнюваннЯ

Як ми й обіцяли нашим читачам, сьогодні розпочинаємо друкувати спеціальний посібник професора Івана Ющука, написаний для учнів та вчителів, “Українська мова. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання”. Сподіваємося, що для випускників середніх шкіл наша публікація стане справжнім новорічним подарунком, який допоможе тисячам абітурієнтів-2009 успішно досягти поставленої мети. Від сьогодні, урок за уроком, ми подаватимемо цю працю видатного українського автора підручників з рідної мови. Пам’ятайте: “Уроки…” друкуються лише в нашій газеті. Купуйте в кіосках та на пошті, передплачуйте “Слово Просвіти”.

Іван ЮЩУК, професор1. Структура тесту незалежного оцінювання з української мовиЗовнішнє оцінювання з української мови проводиться в письмовій формі. Тест містить 54 завдання. Тестування триває 3 години.

В екзаменаційному тестовому зошиті є 43 завдання, які стосуються фонетики й правопису, лексикології, будови слова й словотвору, морфології й правопису, синтаксису й пунктуації, стилістики — відповідно до програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи.Окрему підгрупу становлять 10 завдань, відповіді на які мають виявити рівень розуміння самостійно прочитаного тексту обсягом 600—800 слів. У них, цих завданнях, передбачено визначення основної думки поданого тексту та способу її вираження, будови тексту, логічних зв’язків між його частинами, його комунікативного призначення й можливого впливу на читача, стилю мовлення, ролі окремих стилістичних засобів для розкриття теми, прямого й переносного значення слів.Останнім є завдання написати твір-роздум обсягом 200—250 слів на задану тему. При цьому ставиться вимога навести два-три приклади із життя чи літератури на підтвердження висловлених думок, процитувати висловлювання з художнього твору чи творів, правильно побудувати текст.2. Як готуватися до зовнішнього тестування з української мови?По-перше, слід скласти план підготовки, розписавши весь матеріал за темами на кожен тиждень, і намагатися максимально дотримуватись складеного плану. По-друге, читаючи ті чи інші правила, обов’язково аналізувати приклади, подані до них. Правила забуваються, приклади залишаються в пам’яті. Основне не правило само по собі, а суть того чи іншого мовного явища. Для закріплення теоретичного матеріалу й самоперевірки його засвоєння слід виконувати пропоновані вправи і щоразу звірятися з відповідями, які є в посібнику. Помилки докладно аналізувати.По-третє, готуючись до зовнішнього тестування, потрібно прочитати художні твори з української літератури, вивчення яких передбачено шкільною програмою, у спілкуванні з рідними й друзями перейти винятково на українську мову. Це сприятиме збагаченню словникового запасу, правильному розумінню лексичного значення багатьох слів і стійких зворотів, виробленню мовного чуття.Щоб успішно вивчати рідну мову — мову свого народу й своєї землі, — треба розуміти, що це потрібно для розвитку власного мислення, власного інтелекту. У мові, її структурі закладено життєвий досвід сотень попередніх поколінь, який у процесі вивчення рідної мови підсвідомо передається й кожному з нас.“Усі основні європейські мови, — писав великий французький філософ Вольтер, — можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя”.3. ЛітератураДля підготовки до зовнішнього незалежного тестування потрібно обрати два-три посібники, які висвітлюють більш-менш повно питання граматики й правопису української мови (у межах шкільної програми). Найоптимальніші з-поміж них:1. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: 11 клас // В. І. Новосьолова, Л. В. Скуратівський, Л. В. Плетньова. — К.: Генеза, 2008. — 104 с. Посібник дає повне уявлення про зміст тестів для незалежного оцінювання знань випускників середньої школи. До всіх завдань є відповіді.2. Українська мова. Тести. 5—12 класи: Посібник / За ред. Н. В. Гуйванюк. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2007. — 376 с. Посібник охоплює всі питання фонетики, лексики, граматики, правопису та стилістики української мови, які вивчаються в середній школі. До всіх завдань є відповіді.3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Освіта (будь-який рік видання). — 254 с. У посібнику лаконічно й дохідливо викладено правила правопису української мови, докладно проілюстровано їх і для закріплення теоретичного матеріалу пропонується 290 вправ з ключами й відповідями до них. Крім того, даються поради, як легше запам’ятати те чи інше правописне правило.4. Ющук І. П. Українська мова: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Либідь (будь-який рік видання). — 640 с. У підручнику ґрунтовно викладено відомості, що стосуються фонетики, лексики, граматики, правопису та функціонування української мови. Вправ нема. Продовження в наступному числі. 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment