ГЛИБИННІ ДЖЕРЕЛА ДУШІ

Лариса БУДІВСЬКА,кандидат філологічних наук,доцент Луганського державного інституту культури і мистецтвУкраїнська фольклористика пройшла тривалий шлях становлення і розвитку. Формуванню фольклористики як окремої науки передував багатовіковий досвід збирання, запису усних народних текстів, їх обробка відомими діячами мистецтва, письменниками, науковцями. У наш час для України проблеми дослідження народної творчості стають актуальними не тільки тому, що фольклористика тісно пов’язана і взаємодіє з багатьма іншими науками, а передусім тим, що у фольклорі — пояснення багатьох явищ духовної культури, глибинні джерела народної душі.Нині історія української фольклористики поповнилась новим цікавим дослідженням — монографією доктора філологічних наук, завідувача відділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Рильського Миколи Дмитренка “Українська фольклористика: акценти сьогодення”.Наукове дослідження складається з кількох цікавих фольклорно-літературних замальовок. Особливо слід виокремити розділ про Василя Стуса. Тут є свідчення про Голодомор на батьківщині поета, зокрема як кмітливість батька врятувала Василеві життя. Наголошено на обізнаності українського поета з народною творчістю України, впливові її на формування манери письма, світогляд автора.У розділі “Українські народні думи” подано походження та еволюцію цього національного жанру, співвідношення з іншими жанрами (голосіннями, билинами, історичними піснями, баладами, літописами), розкрито історію дослідження жанру, поетику, текстологію дум, порівняльне епосознавство, висвітлено вплив дум на художню літературу, інші види мистецтва. Велике значення мають аналітичні розділи “Із фольклористичного словника”, “Символи українського фольклору”. Завдяки їм шанувальники фольклору зможуть дізнатися про історію становлення фольклористики в Україні в ХХ столітті та основні українські символи, значення яких наш народ передає з покоління в покоління. Нове у монографії — погляд на творчість Тараса Шевченка, діяльність фольклористки з Поділля Явдохи Зуїхи. Чимало цікавого у розповідях про фольклористів О. Дея, І. Денисюка, Н. Шумаду, В. Качкана, О. Потебню. Хочеться побажати, щоб у майбутньому з’явилися фольклорні розвідки про Л. Дунаєвську, В. Бойка, В. Давидюка, інших знавців української народної творчості. Доречно було б видати антологію сучасних фольклористів України.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment