УХВАЛА

VIII з’їзду Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка

За звітний період об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка постійно працювали над зміцненням організаційної структури як основи просвітницької діяльності нашої організації.Згідно зі Статутом, щомісячно Центральне правління оперативно розглядало й ухвалювало відповідні рішення діяльності об’єднань “Просвіти” в Україні.Поведено 61 засідання, де розглянуто понад 420 питань, насамперед щодо мови, культури, українського державотворення.Активно працюють члени Центрального правління професори О. Пономарів, І. Ющук, М. Буравський, В. Герасименко, В. Мандзюк, В. Кметик. Саме вони своєю діяльністю через ЗМІ ведуть велику просвітницьку роботу в Україні.Нині чисельність просвітян складає близько 300 тисяч осіб. Найбільші об’єднання — Тернопільське, Львівське, Миколаївське, Луганське. З’їзд зазначає, що Товариство “Просвіта” за 140 років служіння українському народові пройшло складний шлях утвердження та визнання, посівши гідне й почесне місце в історії України. Просвітяни були в перших лавах борців за незалежність України, і нині втілюють у життя заповіти великих світочів українства: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, роблять неоціненний внесок у зміцнення державності України.

Заходи, які проводить Товариство “Просвіта”, спрямовані на виконання статутних завдань, основним із яких є утвердження прав української мови як державної у всіх сферах суспільного життя, української культури, відновлення історичної пам’яті, поширення історичної правди, зокрема, про Голодомор, героїчну боротьбу УПА тощо.Належну просвітницьку роботу в цьому напрямі проводять Луганське, Донецьке, Сумське, Харківське, Чернівецьке, Чернігівське, Херсонське, Київське облоб’єднання “Просвіти”. За звітний період видано низку видань, спрямованих на виконання статутних завдань Товариства, удосконалення вивчення української мови, утвердження української духовності, поглиблення знань з історії України. На книжкових форумах відзначено книжку Р. Радишевського і В. Свербигуза “Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко”, схвальну оцінку отримала книжка Дж. Боккаччо “Декамерон” у перекладі Миколи Лукаша. На допомогу просвітянам було випущено кілька словникових видань, а саме: “Тлумачний словник української мови”, “Російсько-український словник термінологічної лексики” Н. Шило, словник-довідник “Україна в словах”, готується до друку академічний Словник української мови.Учителям-словесникам, учителям історії, усім просвітянам адресовані книжки В. Пепи “Україна в дзеркалі тисячоліть”, Любові Голоти “Сотворіння” (інтерв’ю з письменниками), монографія Ольги Малюти “Просвіта” і Українська державність (друга половина ХІХ—перша половина ХХ ст.)”, монографія В. Скляра “Етнічний склад населення України (1959—1989 рр.): етномовні наслідки російщення”, книжка А. Кондратюка “З вишневого саду” та ін.Майже щороку перевидається “Кобзар” Т. Шевченка, загальний наклад якого досяг уже приблизно 100 тисяч примірників.За звітний період “Просвіта” спільно з Національним музеєм України видала вісім мистецьких альбомів.Велику роботу з виховання національної самосвідомості українців проводить культурологічний тижневик “Слово Просвіти”.З метою розширення просвітницької роботи Центральне правління ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка частково підтримує періодичні видання, які видають обласні об’єднання “Просвіти”, серед них: “Дзвін Севастополя” (Севастополь), “Журавлик” (Харків), “Бахмутський шлях” (Луганськ), “Українська ластівка” (Чернівці) та інші.На виконання державної програми розвитку української мови “Просвіта” виготовила 57 серій науково-публіцистичного фільму “Логос” про становлення і розвиток української мови, який неодноразово транслювався на каналах Національного телебачення, в серії “Слава України” виготовлено кольоровий повнометражний художній фільм “Маестро Березовський”, а також 26-серійний анімаційний фільм “Лис Микита”. Зазначені фільми було успішно презентовано на каналах Національного телебачення.Пріоритет у діяльності “Просвіти” — робота з дітьми та молоддю щодо її розумового, духовного, фізичного розвитку й патріотичного виховання. Варта уваги робота Школи молодого просвітянина, яку наприкінці 2007 року організував і проводив І. Ющук при Центральному правлінні Товариства (було прочитано понад 20 лекцій). Спільно з компанією “Атлантік” випущено серію навчально-ігрових програм “Дитяча колекція” на електронних носіях, зокрема, “Історія України”, “Світ ремесел”, “Тварини нашої планети”, “Спорт”, “Українська мова”, “Міфи України” та інші.Проводяться різноманітні фестивалі та конкурси, серед них: “Шевченко у серці моїм”, “Палітра українського слова”, конкурс читців поезії Тараса Шевченка, літературно-мистецький конкурс “Диво калинове” ім. Дмитра Білоуса тощо.Десятки тисяч одиниць видавничої продукції безплатно передано навчальним закладам, бібліотекам та установам України.Наполегливо працюють над розширенням мережі просвітянських осередків у Чернівецькому, Івано-Франківському, Житомирському, Донецькому, Черкаському, Дніпропетровському облоб’єднаннях, проводиться відповідна робота з перереєстрації членів “Просвіти”.Заслуговують на увагу заходи, які проводять відповідно до плану діяльності Товариства в Донецьку — Всеукраїнський фестиваль “Джерело талантів”, конкурс “Наша мова солов’їна, наша пісня — спів душі” у Черкасах, фольклорні дійства в Рівному та на Тернопільщині.Проводиться значна робота зі студентською та шкільною молоддю на Миколаївщині, Сумщині, Луганщині, Харківщині, Хмельниччині й у Криму.Контрольно-ревізійна інспекція у звітному періоді працювала над зміцненням організаційних структур “Просвіти”. Під час виникнення проблем в об’єднаннях оперативно втручались і допомагали виправити ситуації в рамках Статуту.Просвітяни в цей складний для держави час, в період не лише економічної, а й політичної й духовної кризи повинні, як ніколи, бути згуртованими, об’єднатися навколо мети своєї діяльності, працювати над зміцненням організаційних структур Товариства, розширенням мережі просвітянських осередків, залучати до своїх лав нових членів, працювати з молоддю, залишатися вірними ідеї просвітництва.Враховуючи вищезазначене, VІІІ з’їзд “Просвіти”у х в а л ю є:1. Роботу Центрального правління Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка за звітний період вважати задовільною.2. Обласним об’єднанням “Просвіти” звернути особливу увагу на зміцнення організаційної структури об’єднань, працювати над розширенням мережі просвітянських осередків, залучати до своїх лав нових членів. Особливу увагу приділити роботі з дітьми та молоддю. 3. Завершити перереєстрацію членів Товариства. Термін — до кінця 2009 року. 4. Секретаріату Товариства надавати всіляку підтримку, організаційну та методичну допомогу облоб’єднанням.5. Обласним об’єднанням Товариства “Просвіта” домагатися конструктивної співпраці з органами державної влади усіх рівнів під час виконання основних положень Конституції України, зокрема ст. 10.6. Для зміцнення матеріально-технічної бази Товариства активізувати роботу щодо збору членських внесків. Встановити розмір членських внесків: для студентів і школярів — 1 грн. на місяць; для тих, хто працює — 3 грн. на місяць.7. Працювати над виконанням рішень Центрального правління, сесій Головної ради, ухвал, напрацьованих під час науково-практичних конференцій, “круглих столів”.8. Контрольно-ревізійній інспекції продовжити контролювати дотримання статутних вимог членами “Просвіти” та об’єднаннями Товариства. 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment