УНІКАЛЬНИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС

Національна презентаційно-рейтингова програма “Діловий імідж України. Національні досягнення” представляє номінанта золотої відзнаки “Визнання року —2009” — Київський університет права Національної академії наук України.

Першу цеглину у фундамент Київського університету права було закладено 1995 року, коли науковці Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України створили Вищу школу права — перший освітній заклад у системі НАН України. В липні 1999 року цей заклад став Київським університетом права — вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців-юристів за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра (денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання). Це єдиний у нашій країні навчальний заклад IV рівня акредитації, водночас атестований як наукова установа академії. Завдяки покладеній в основу діяльності Університету концепції зближення теоретичних правознавчих досліджень і юридичної освіти сформовано унікальний науково-освітній комплекс.

Нині Університет має розгалужену структуру, елементами якої є відділення міжнародного права, довузівської підготовки та відділення перепідготовки, а також Рівненський інститут та Науково-консультативний центр в Ужгороді. Очолює університет професор Ю. Л. Бошицький. У складі Університету вісім кафедр, зокрема: гуманітарних дисциплін; теорії та історії держави і права; конституційного та адміністративного права, до складу якої входить сектор екологічного права; підприємницького права; цивільного та трудового права, у складі якої сектор права інтелектуальної власності; кримінального права та процесу; кафедра іноземних мов.Особлива увага приділяється юридичній клініці “Фенікс”, що надає безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення, а відділення міжнародних зв’язків і грантів несе відповідальність за розробку та здійснення стратегії міжнародної діяльності Університету та розвиток наукових контактів із закордонними навчальними закладами та інституціями, організацію викладацьких студентських обмінів, стажування та інших заходів, які стосуються напрямів міжнародної діяльності. Нещодавно створено центр політологічних, гуманітарних і прикладних досліджень КУП, мета якого проведення фундаментальних комплексних політико-правових досліджень. Значний обсяг роботи, яка підвищує якість освітніх послуг, покладено на центр інформаційних технологій, видавничий центр, центр конкуренційного права, а також на сектор правових проблем інтелектуальної власності. До науково-дослідницької роботи тут поруч із викладачами залучають студентів.Для абітурієнтів, які не мають змоги навчатися в Києві, але хочуть отримати юридичну освіту, в Університеті працює відділення заочно-дистанційного навчання. Викладачами Університету видано понад 200 навчальних посібників і монографічних досліджень у різних галузях права. Фонд бібліотеки становить понад 100 тисяч підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та електронний каталог з понад 12 тисячами видань, 50 назв українських та іноземних фахових юридичних видань.З метою поширення інформації про результати наукових досліджень із фундаментальних проблем держави і права з 2001 року успішно функціонує науково-теоретичний журнал “Часопис Київського університету права”, якому за підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання у номінації “Періодичні юридичні видання, часописи тощо” було присуджено першу премію. Університет запроваджує сучасні інноваційні програми й моделі, спрямовані на вдосконалення навчального процесу та інтеграцію до єдиного європейського простору вищої освіти. Так, впроваджено майстер-класи з правознавства за участю провідних науковців і практиків, регулярно проводяться студентські наукові конференції (м. Косів, м. Ужгород), на яких студенти мають можливість апробувати свої наукові дослідження. Участь у конференціях розширює коло наукових інтересів студентів, збагачує їх досвідом ведення публічних дискусій, залучає до наукових розробок співпраці зі студентами інших навчальних закладів, адже Університет співпрацює з багатьма вищими юридичними навчальними закладами Білорусі, Росії, Сербії, Словаччини, США, Угорщини, Франції, Чехії та іншими.Щоденну шляхетну працю колективу Університету високо оцінила держава, нагородивши його срібною медаллю “Незалежність України” та дипломом лауреата Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості “Золота фортуна”, Почесною грамотою Кабінету Міністрів “За вагомий внесок у забезпечення розвитку юридичної освіти” та Почесною грамотою Союзу юристів України.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment