ЗАКЛИК ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА

Ми, ініціативний комітет засновників позапартійної громадської організації — Української Національної Ради, яку створюємо з метою розвитку й утвердження демократичної української державності, звертаємося до громадянства із закликом підтримати наш почин.Мета Української Національної Ради:— об’єднати громадян, які прагнуть реалізувати свої здібності та інтелектуальний потенціал у побудові європейської Української держави;— сприяти створенню громадських інституцій і товариств, організацій, що борються за здоровий спосіб життя, за громадянську порядність і антикорупційність, за збереження національних традицій, за чистоту Церкви, за очищення природного життєвого простору;— підтримувати дух побратимства і живити християнську основу взаємопідтримки та співпраці;— підтримувати ініціативу та особистий приклад — основний принцип творення громадських об’єднань;— боротися проти споживацького матеріалізму, морального занепаду та духовної кризи людини, обстоювати християнські, націєтворчі українські цінності, толерантне ставлення до релігійних вірувань національних меншин України;— об’єднувати реґіони України з різним підневільним досвідом на основі правдивої інформації про минуле нашого народу;— виробляти постанови з найважливіших проблем політичного, культурного й духовного розвитку нашого народу;— зміцнювати зусилля і вплив громадянського суспільства на діяльність державних інституцій;— здійснювати громадський контроль за діяльністю органів влади всіх рівнів задля оздоровлення здеградованих державних механізмів;— захищати й розвивати українську мову як душу нашої відродженої державності.На шляху утвердження української державності стоять прокомуністичні сили і натхнене рабськими призвичаєннями войовниче малоросійство. Вони чинять опір українській національній ідеї, намагаються нав’язати суверенному державницькому будівництву план підпорядкування новоімперським інтересам реакційних сил Росії. В Україні панує кримінально-олігархічна псевдодемократія, яка зневажає народ та національні форми життя. Розвиток Української держави гальмують і самозакохані вожді, які заради прославлення власної особи наплодили дрібних партійок і культивують розбрат між ними.Нині в Україні відчувається відсутність Руху, що діяв як всенародна організація, яка не ставила перед собою завдання впливати на владу тільки голосами в парламенті, а наповнювала атмосферу позапарламентського політичного життя духом українського єднання. За нових історичних обставин ми прагнемо скористатися досвідом діяльності Руху.В Україні відчувається брак високого духу, здатного творити самозахисні організації й товариства, що працювали б як народний парламент.Вважаємо, що провідною силою Української Національної Ради має бути молодь, яка діятиме в організації разом зі старшими поколіннями, висловлюючи погляди і надії всього нашого народу.Ми звертаємося до молоді й насамперед до студентства України: підтримайте своїх київських друзів, що підписали Заклик!Ми звертаємося до журналістів, науковців, освітян, працівників культури, митців та літераторів, членів творчих спілок, медиків, військових, правоохоронців, державних службовців: підтримайте наш Заклик!Ми звертаємося до об’єднань громадянського суспільства і національних меншин України: підтримайте наш Заклик!Ми звертаємося до зарубіжних громад українців: підтримайте наш Заклик!Ми співпрацюватимемо з усіма політичними та громадськими організаціями, метою яких є зміцнення державності України та її демократичний розвиток.Ми пропонуємо до 20 листопада 2009 р. в обласних, районних центрах та в усіх організаціях, які підтримають наш Заклик, провести збори з метою обрання делегатів на установчий з’їзд Української Національної Ради. Дату й місце проведення установчого з’їзду ініціативний комітет повідомить окремо.Ми вважаємо за свій обов’язок створити авторитетну організацію, народну трибуну, яка має відповідати на тривожні сигнали часу голосом дозрілої до державницького життя великої української нації й усього світового українства.19 жовтня 2009 р., м. Київ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment