УДАР У СПИНУ?

Святослав КАРАВАНСЬКИЙДержавна мова окремої державної нації є її національне багатство, яке належить шанувати і боронити громадянам окремої держави так само, як державний прапор, дер-жавний герб та державний гімн. Для того, щоб ця аксіома стала реальністю, державні структури окремої держави — Президент, уряд, парламент — мають виробити й ухвалити відповідні законодавчі акти.Відсутність таких актів в Україні на ділі відбивається на державній безпеці країни, що видно з низки фактів, коли окремі бюрократичні структури своїми волюнтаристськими експериментами над державною мовою завдають шкоди державі у деяких галузях, зокрема в царині освіти, науки та культури. Ця шкода кінець-кінцем окошується на державній безпеці.Українська науково-технічна термінологія зазнала тотального упослідження за часів “дружби народів”, і цей факт призвів до створення в незалежній Україні державних, а також громадських закладів стандартизації термінологічної лексики. Факт, безперечно, здоровий. Але створення інституцій стандартизації — це ще не розв’язка проблеми. За цими установами у громадянському суспільстві потрібен контроль громадськости, а також органів безпеки, бо стандарти державної мови можуть впливати і впливають на державну безпеку. Брак такого контролю — характерна риса тоталітарних режимів, коли згори — з кабінетів ворожих народові узурпаторів — диктовано життєво конечні реалії, в тому числі й науково-технічну термінологію. Саме рецидивами такої політики можна пояснити вироблення Держстандартом України “інтернаціональної” хемічної термінології не лише для науково-технічних потреб, а також для системи освіти, на що Держстандарт не має законодавчих підстав, зазіхаючи на прерогативу Міністерства освіти і науки.Ось як Держстандарт розробив українську хемічну термінологію із запровадженням її у шкільні підручники (див. табл.).Яка потреба в такій карикатуризації української мови?По-перше, виникає питання про достатню професійність осіб, які зробили таку “ведмежу послугу” українській мові.До чого вестиме така карикатуризація?Ускладнення української термінології таким, на ділі, антиукраїнським заходом, буде викликати в середовищі учнів нехіть учитися в українських школах, а в батьків — віддавати дітей до українських шкіл. Те саме із зарубіжними студентами. Такий ультранауковий захід сприятиме напливу іноземців до російських ВНЗ у Росії, а не до українських в Україні. Іншими словами, якийсь маловідомий і фактично бездарний у мовознавстві чиновник Держстандарту може своїми безграмотними, або навпаки — дуже продуманими діями сприяти дискримінації української мови в Україні.Очевидно, що для безпеки України та захисту її державної мови від несвідомих або навпаки дуже свідомих (шовіністично) чиновників потрібні такі заходи на державному рівні: залучити до штату Держстандарту мовознавця не нижче рівня директора Інституту української мови Національної академії наук України з тим, щоб усі термінологічні пропозиції Держстандарту перш ніж надходити у друк, як “невідкличний закон” для виконання громадянами, діставали гриф Інституту української мови; затим що в усталенні термінології зацікавлені фахівці різних науково-технічних інституцій, під час розробки певної термінології — наприклад, хемічної — обговорювати пропоновані терміни з фахівцями відповідної галузі — наприклад, хемічної; якщо у процесі обговорення не буде єдиного погляду, то остаточну редакцію термінологічної лексики довірити Інституту української мови і в жодному разі не працівникам Держстандарту України; знаючи, що в молодій державі, якою є Україна, ще не всі законодавчі акти приведено у відповідність з вимогами здорового глузду та інтересами безпеки держави, зобов’язати Службу безпеки України перевірити відповідність наукових звань чиновників Держстандарту України вимогам та цілям, які стоять перед цією установою, як рівно ж автентичність наявних у цих чиновників дипломів; кошти, потрібні для перевидання скарикатурених шкільних підручників, стягнути з осіб, винних у карикатуризації української мови. Від редакції: Правопис автора збережено.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment