КОНСТИТУЦІЯ ОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ

Українське юридичне товариство, очолюване Олегом Березюком, за підтримки громадської ініціативи “Оновлення країни” днями представило громадськості проект нової Конституції України. Потреба не просто внесення поправок до чинної Конституції, а прийняття її нової редакції виникла тому, вважають автори проекту, що без радикального оновлення Основного Закону неможливе оновлення держави. Про все це, про основні акценти проекту Конституції розповідають в інтерв’ю газеті “Слово Просвіти” лідер громадської ініціативи “Оновлення країни” Валентин НаливайЧенко та голова Українського юридичного товариства Олег Березюк.

— Нинішня Конституція України, ухвалена 1996 року, при всій її розлогості, часом декларативності вважається державним актом досить високого європейського рівня. Чому виникла потреба в ухваленні нового варіанта? Можливо, задеклароване не завжди діє в реальному житті?
Валентин Наливайченко — Формування нової парламентської коаліції всупереч Конституції не залишає жодних сумнівів, що в Україні Конституція існує лише на папері. Президент України та більшість народних депутатів проігнорували вимоги Основного Закону, де чітко й однозначно зазначено: “У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій…”
— І це пряме порушення Конституції залишив без реагування Конституційний Суд.
Олег Березюк — Конституційний Суд України чомусь визнав процедуру формування коаліції за участю окремих депутатів такою, що відповідає Основному Закону, хоча у попередньому рішенні щодо цього питання він висловив діаметрально протилежну думку. Враховуючи таке ставлення до Конституції вищих представників влади, можна вважати, що Конституція припинила своє існування, і керівництво державою тепер буде здійснюватись у режимі ручного управління.
Якщо згадати історію, то можна навести багато прикладів, коли Конституційний Суд дає таке тлумачення Конституції, яке вигідне тим політичним силам, які в даний момент перебувають при владі. Згадаємо хоча б рішення Конституційного Суду, де було зроблено висновок, що Леонід Кучма може балотуватись на посаду президента України на третій термін. Абсурдність такого рішення КС була очевидною навіть для людей, які не мають юридичної освіти, адже у ст.103 Конституції встановлено, що “Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки підряд”.
Можна навести ще ряд прикладів, коли Конституційний Суд давав юридично необґрунтовані тлумачення статей Основного Закону. У зв’язку з цим напрошується висновок, що основним завданням КС є узаконення незаконних політичних рішень.
— Чим небезпечне таке нехтування Основного Закону?
Валентин Наливайченко — Це підриває довіру людей до всіх органів державної влади, що в кінцевому результаті може призвести до ліквідації України як демократичної правової держави. Якщо ігнорування Конституції буде тривати, то в Україні відбудеться узурпація влади однією політичною силою, держава скотиться до жорсткої диктатури і встановлення тоталітарного режиму. Відсутність дієвої парламентської опозиції може лише прискорити ці процеси.
Вочевидь, що за таких обставин для забезпечення демократичного розвитку суспільства і побудови правової держави потрібно терміново провести конституційну реформу.
Про те, що Україні потрібна нова Конституція говорять уже давно. Деякі політичні сили навіть презентували власні проекти Основного Закону, але процес прийняття нової Конституції України було зупинено, тож він не отримав логічного завершення.
Ми не аналізуватимемо причини, які перешкоджали прийняттю нової Конституції України, а лише констатуємо той факт, що для оновлення країни потрібна нова Конституція.
Із нашим проектом Конституції ми хотіли б ознайомити якомога ширше коло громадян і почути їхні думки щодо цього проекту. При підготовці його було враховано і національний досвід державного будівництва, і досвід інших країн.
— Яке ключове положення цього проекту?
Олег Березюк — В основі проекту Конституції лежить принцип народовладдя. Це означає, що народ є єдиним джерелом влади в Україні. Народ як суверен влади делегує частину своїх владних повноважень президентові України, Верховній Раді України та суду.
Згідно із проектом, запропонованим нами до обговорення, президент України є главою держави та вищою посадовою особою в органах державного управління. Крім виконання представницьких функцій, він має здійснювати функції державного управління. Для того, щоб президент міг ефективно управляти державою, йому надається право призначати прем’єр-міністра, а за поданням прем’єр-міністра — міністрів. Слід зазначити, що президент має призначати прем’єр-міністра за згодою Верховної Ради України. Логіка полягає в тому, що для того, щоб уряд міг ефективно реалізовувати свою політику і проводити потрібні країні реформи, прем’єр-міністр має користуватися довірою більшості народних депутатів України. Втім, якщо президент довіряє прем’єр-міністрові, то він має довірити йому і формування Кабінету Міністрів,  тому призначати міністрів він має за поданням прем’єр-міністра. Отже, в Україні буде сформовано сильну президентську вертикаль, яка надасть можливість налагодити ефективне державне управління.
Водночас слід зазначити, що з метою недопущення узурпації влади або некомпетентного державного управління Верховна Рада України має бути наділена значними контрольними повноваженнями.
— Яким буде цей найвищий представницький орган влади?
Олег Березюк — За парламентом ми пропонуємо закріпити функції контролю за діями органів державного управління та надати йому право ухвалювати закони, усувати президента з посади в порядку імпічменту та шляхом висловлення недовіри відправляти у відставку прем’єр-міністра, міністрів та генерального прокурора. Отже, маючи такі широкі повноваження, народні депутати України матимуть реальну можливість налагодити ефективний контроль за діями органів державного управління та їхніх посадових осіб.
— За нинішньою Конституцією існує взаємний контроль президента і парламенту. Парламент може усунути президента з посади шляхом імпічменту, а глава держави має право розпуску парламенту.
Олег Березюк — Враховуючи те, що узурпувати владу може не тільки одна особа, а й колективний орган, з метою недопущення порушення Конституції і законів України Верховною Радою ми пропонуємо наділити президента правом проголошення всеукраїнського референдуму щодо довіри до Верховної Ради України. Водночас, для недопущення зловживання законопроектом передбачено, що у випадку, якщо народ на референдумі не підтримає ініціативу президента і висловить довіру парламенту, то президент має піти у відставку.
Запропоновані нами механізми стримувань і противаг між парламентом і президентом забезпечуватимуть потрібний баланс між гілками влади, що має сприяти утвердженню стабільності та зміцненню правопорядку в суспільстві.
— Судову систему прийнято називати третьою владою, нарівні із законодавчою і виконавчою. На жаль, у нас про це говорити складно через кількість проблем у судочинстві. Не викликає оптимізму й винесений на розгляд парламенту законопроект про судоустрій.
Олег Березюк — Із метою об’єктивного вирішення судових справ і ухвалення законних рішень судді мають отримати реальну незалежність. Для цього потрібно звести до мінімуму вплив на суддів президента і парламенту, хоча цілком виключати контроль за судами цих органів не можна.
У своєму проекті ми пропонуємо надати право президенту призначати суддів місцевих та апеляційних судів терміном на 2 та 5 років відповідно, проте з наступним проведенням референдуму щодо довіри судді в тому окрузі, де цей суддя здійснює правосуддя. Суддів Верховного Суду України ми пропонуємо обирати парламентом довічно.
Судова система має бути трирівневою, до складу її мають входити Верховний Суд України, апеляційні та місцеві суди. Верховний Суд має забезпечувати однакове застосування Конституції та законів на всій території України, здійснювати касаційне провадження, надавати офіційне тлумачення Конституції та законів України, здійснювати матеріально-технічне забезпечення функціонування всієї судової системи, а також розглядати спори між вищими органами державної влади як суд першої й останньої інстанції.
Загальне керівництво діяльністю Верховного Суду України має здійснювати голова Верховного Суду України, який буде обиратись на Пленумі Верховного Суду України. Загальне керівництво діяльністю апеляційних і місцевих судів мають здійснювати обрані самими суддями голови цих судів.
— У вашому проекті не передбачено наявності в Україні Конституційного Суду.
Олег Березюк — Його функції має здійснювати Верховний Суд України. Враховуючи те, що судді Верховного Суду мають високу кваліфікацію, значний суддівський досвід і найменш залежні від політичних впливів, слід очікувати, що вони ухвалюватимуть справедливі й юридично виважені рішення.
— Надзвичайно важливе питання — місцева влада, адже європейська політична традиція відводить їй дуже велику роль.
Олег Березюк — Ми пропонуємо почати з реформи адміністративно-територіального устрою. Одним із основних принципів проекту Конституції є європейський принцип повсюдності місцевого самоврядування. Це означає, що в Україні не повинно бути території поза юрисдикцією органу місцевого самоврядування. Реалізація цього принципу надасть можливість міським та сільським головам залучати додаткові ресурси для забезпечення життєдіяльності територіальних громад.
Валентин Наливайченко — Також ми пропонуємо провести децентралізацію державного управління і передати більшу частину повноважень органам місцевого самоврядування. За обласними і районними державними адмінстраціями залишити лише функції нагляду за дотриманням Конституції й законів України органами місцевого самоврядування.
— Оскільки наріжний камінь вашого проекту — народовладдя, то логічно, що саме народ має сказати вирішальне слово стосовно цього проекту.
Валентин Наливайченко — Хочу підкреслити, що запропонований проект не є остаточним. Нами заплановано проведення ряду “круглих столів” щодо обговорення цього проекту Основного Закону. Ми готові вислухати критичні зауваження і охоче приймемо раціональні пропозиції.
Олег Березюк — Вислухавши всі зауваження і пропозиції, Українське юридичне товариство протягом двох місяців підготує остаточний варіант проекту Конституції і буде ініціювати збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму з прийняття нової Конституції України.
— Саме референдуму? Річ у тім, що вже сам метод ухвалення змін до Конституції чи прийняття нового варіанта Основного Закону нині став предметом гострих суспільних дискусій. Адже, згідно з чинною Конституцією, зміни до неї і прийняття нового Основного Закону має робити Верховна Рада. Чи все ж перше слово за народом?
Олег Березюк — Відповідно до ст. 5 Основного Закону, “право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові й не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами”.
— Тобто парламент може діяти лише від імені народу, який делегує йому певні права? Як же народ реалізує своє ключове право на владу?
Олег Березюк — Через всеукраїнський референдум. У зв’язку з цим, ми організуємо збір трьох мільйонів підписів громадян на підтримку запропонованого нами проекту Конституції України і будемо ініціювати проведення всенародного референдуму.
Якщо нашу ініціативу підтримає значна кількість громадян України, то спільними зусиллями ми приймемо такий Основний Закон, який всі виконуватимуть і поважатимуть.
Сподіваємось, що ухвалення запропонованого нами проекту Конституції надасть можливість налагодити конструктивний діалог між президентом і парламентом, створити неупереджений і справедливий суд, що має знизити рівень корупції в країні та буде сприяти розвиткові реального народовладдя.

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment