ЛИЦАР СВОБОДИ!

Сергій РУДИК

Нещодавно трапилася цілком неординарна подія — було опубліковано перше змістовне дослідження про діяльність видатного політичного й державного діяча, лідера Народного руху України, людину, яку справедливо зараховують до числа Великих Українців — В’ячеслава Чорновола. Книжка називається “На гребені боротьби. Діяльність В’ячеслава Чорновола у другій половині 1980-х рр.” Її автор — молодий київський історик Василь Деревінський. Знаковість виходу книжки в тому, що до цього не було жодної ґрунтовної наукової чи публіцистичної праці про діяльність В. Чорновола у розвитку українського національного відродження другої половини 1980-х років. Уся його багатогранна робота висвітлена лише фрагментарно в поодиноких книжках і статтях. Хоча існує значний фактичний матеріал про нього, який ще не став об’єктом зацікавлення дослідників, про що свідчить видання перших томів десятитомника праць В. Чорновола.
Зважаючи на це, належне вивчення життєдіяльності цієї масштабної особистості актуальне і викликатиме зацікавлення у суспільстві, сприятиме самоідентифікації української спільноти, вихованню підростаючих поколінь у любові до Батьківщини. Крім того, аналіз позитивних і вразливих місць діяльності В. Чорновола може надати інформацію до роздумів сьогоднішнім політичним діячам.
Книжка розпочинається викладом матеріалу про відновлення        В. Чорноволом своєї активної громадсько-політичної діяльності після повернення з ув’язнення та заслання. Тут проаналізовано відкритий лист В. Чорновола до генерального секретаря ЦК КПРС М. Горбачова. Важливість листа в тому, що він, як і праці В. Чорновола про радянські політичні репресії 1960х рр., теж спричинив великий резонанс у СРСР і за його межами. Фактично став заявою українських політв’язнів про відновлення активної діяльності в Україні легальної політичної опозиції, а також чи не найглибшим відгуком українського патріота про горбачовську “перебудову”.
Розглянуто в книжці діяльність В. Чорновола зі створення першого українського позацензурного журналу другої половини 1980х рр. — “Українського вісника”, розкрито його програмові завдання та зміст. Подано, як відбувалося формування редакційної колегії журналу, в яких умовах готували і випускали “Вісник” та який його вплив на становлення незалежних українських ЗМІ й активізацію громадськості.
Значну увагу в книжці присвячено висвітленню діяльності Чорновола зі створення та становлення Української Гельсінкської Спілки як організації, що відіграла значну роль у поступі українського народу до державної незалежності. Досліджено причини та особливості утворення УГС, проаналізовано її програмний документ, розглянуто діяльність. Відображено внесок         В. Чорновола у заснування і розгортання роботи прес-служби Спілки, яка зробила значно ефективнішою роботу УГС.
Із широкого кола питань, якими займався В. Чорновіл у другій половині 1980х рр., привертає увагу і потребує належного опрацювання його роль у створенні Народного руху України. У книжці розкрито ставлення Чорновола до потреби утворення Руху, досліджено його вплив на становлення цієї потужної української організації. Своє місце в праці знайшло висвітлення участі В. Чорновола у виборчих кампаніях народних депутатів до Верховної Ради СРСР 1989 року та УРСР 1990 року.
Автор праці звернув увагу на те, якими методами й засобами радянська влада намагалася знешкодити й зломити нестримного лідера, відображено результати такої її діяльності та ставлення до цих дій громадськості.
Варто наголосити, що запропонована читачам книжка є цінною і для наукової спільноти, і для суспільства в цілому, оскільки в ній змістовно розкрито суттєві (не піддані глибокому науковому аналізу) моменти нашого недавнього минулого, рельєфно подано діяльність В’ячеслава Чорновола. Безсумнівно, що ця праця стане в пригоді і науковцям, і широкому колу читачів, посприяє поглибленню осмислення цієї непересічної постаті.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment