НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Із 20 січня 2011 року розпочато висунення претендентів на здобуття щорічної премії імені Івана Огієнка. Премія заснована на вшанування видатного українського вченого-мовознавця, письменника, перекладача, педагога, державного й церковного діяча, уродженця містечка Брусилова Івана Івановича Огієнка — митрополита Іларіона (1882—1972 рр.).
Премію присуджують за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди у номінаціях: “Література”, “Мистецтво”, “Освіта”, “Наука”, “Громадська, політична та духовна діяльність” у розмірі до 3 тис. грн у кожній номінації.
Реєстрація претендентів завершується 20 лютого 2011 р. на підставі надісланих або поданих у 2-х примірниках матеріалів до Комітету з присудження премії імені Івана Огієнка (10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, Управління культури і туризму, Комітету з Премії Івана Огієнка).
Довідково:
Премію присуджують особам або групам осіб незалежно від місця проживання, національності, статі, віросповідання, расової приналежності, стану здоров’я, громадянства. Премія може присуджуватися посмертно, якщо померлий кандидат у лауреати висувався за життя. Премія, присуджена групі осіб, розподіляється рівними частинами між усіма лауреатами.
Право висунення претендентів на здобуття Премії належить осередкам Всеукраїнського товариства Івана Огієнка, творчим спілкам, громадським об’єднанням, установам, організаціям, науковим, освітнім, культурним, церковним закладам, що діють в Україні і за її межами. Також право на висунення претендентів на здобуття Премії мають лауреати попередніх років за умови, що вони не входять до складу комітету з Огієнківської премії відповідного року.
Матеріали на претендентів для здобуття премії мають містити:
— обґрунтоване подання осередку громадського об’єднання, підприємства, установи, організації, закладу тощо, завірене відповідною печаткою і підписом керівника, подання лауреата премії попередніх років, підписане та завірене за місцем його роботи, проживання або нотаріально;
— особовий листок обліку кадрів із вклеєною фотокарткою, завірений за місцем роботи або проживання;
— список наукових, літературних, музичних, художніх праць, що відображає внесок претендента (кожної особи з групи претендентів) у вивчення, розробку, узагальнення, популяризацію наукової літератури, перекладацької, духовної спадщини Івана Огієнка, його державної, освітньої, церковної діяльності; список завіряється підписом претендента (підписом кожного з групи претендентів) або керівником підприємства, установи, організації, об’єднання, що висувають претендента;
— праці претендента: книга, монографія, серія книжок, мистецький твір (його репродукції, кольорові та чорно-білі фотографії, слайди), музичні твори (їх нотні та магнітофонні записи), опис державної, освітньої, церковної діяльності, підтверджений відповідними документами і свідченнями, інші форми видатних заслуг у вивченні, збереженні, розробці, узагальненні, впровадженні, популяризації духовної спадщини І. Огієнка, розвитку української духовної культури й української державності.
Матеріали на кожного претендента (групу претендентів) мають бути надруковані через 2 інтервали, підшиті у швидкозшивачах, із помітками “1-й примірник” та “2-й примірник” у правому верхньому кутку, містити нумерацію аркушів і опис документів, що містяться у кожному з них, опис праць претендента (групи претендентів), які надсилаються до Комітету додатково (книги, мистецькі твори, магнітофонні касети, фотографії тощо). На титульній частині обкладинки швидкозшивача робиться наклейка з надрукованим прізвищем, ім’ям та по батькові претендента (кожного з групи претендентів).
Матеріали, надіслані до Комітету, не рецензуються і не повертаються.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment