«Нам пора для України жить!»

Олександер ШОКАЛО,
голова ВГО “Українська Взаємодопомога” та МГОУ “Четверта Хвиля”,
член Оргкомітету V ВФУ

— Головна мета діяльності ВГО “Українська Взаємодопомога” (має місцеві осередки в усіх областях України та в АР Крим) та МГОУ “Четверта Хвиля” (забезпечує взаємодію півсотні організацій громадян України в понад 30 країнах) — громадське сприяння усуненню причин масової трудової міґрації українців за кордон і створенню передумов і механізмів їхнього повернення на Батьківщину. Організації опікуються захистом громадянських, професійних, соціальних, економічних прав і забезпеченням національно-культурних, інформаційних інтересів громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, а також їхніх родин в Україні. Наше головне завдання — зберегти українців для України, аби наші люди не стали пропащою силою для рідного дому. Звідси ідеологема нашої діяльності: “Українці — для України!” Це підтверджує своєчасність Франкового провіденційного заклику: “Нам пора для України жить!”, що став девізом нинішнього Форуму.
Звідси й наші сподівання на адекватний відгук державних чинників на цей громадський заклик до праці для суспільного гаразду. А для цього передусім необхідно оновити, систематизувати громадську самоорганізованість і пробудити громадянську волю до взаємодії, взаємодопомоги.
На Форумі наші організації забезпечують роботу найбільшої секції “Новітня хвиля міґрації та міґраційна політика України”. Бо міґрація стала найбільшою проблемою нашого суспільства, вимивши з України середній клас — основу суспільного ладу й гаразду. На початку серпня ми разом із УВКР провели підготовчий семінар із цієї проблематики й виробили проектний документ, що його маємо прийняти як ухвалу на нашій секції й затвердити на Форумі. Основою державної стратегії внутрішньої й зовнішньої політики повинні стати національні пріоритети. Держава зобов’язана підійти до стратегічного планування для вирішення проблем та подолання причин української трудової міґрації з глибоким усвідомленням надвисокої ціни нашого людського ресурсу.
Увесь комплекс соціально-економічних причин, що породили масову трудову міґрацію, можливо подолати тільки на правовій основі ґрунтовно розробленої довготривалої Національної стратегії культурно-соціально-економічного поступу України. Для її послідовного впровадження вимагаємо від державної влади України прийняття і реалізації системи таких нормативно-правових документів: Закону України “Про міґрацію”; Стратегії взаємодії України з українцями за кордоном; комплексної соціально-економічної Державної програми “Повернення на Батьківщину українських трудових міґрантів”. Ці правові документи повинні становити базу Національної програми стійкого розвитку на 2012—2016 рр. Основою стійкого розвитку України має стати зелена економіка з відновлюваною енергетикою й стійким аграрним господарством. А засадничим принципом самокерованості має стати системність нової ідеології суспільного управління за цілями й результатами на основі сучасних інформаційних технологій. Отут якраз придасться досвід громадської самоорганізованості.
Але, на превеликий жаль, у самоорганізованість громадського середовища втручається партійний волюнтаризм. Це, по суті, вірус, атавістичний комплекс більшовизму. Нереалізовані більшовики-невігласи є скрізь — під різними прапорами, та їхня суть одна — бездарність і нездатність працювати для суспільного добра, а тільки інтриганство для вдоволення хворобливої пихи й меркантильного інтересу.
Громадські структури повинні очиститися від партійних вождиків. А така координуюча надбудова як УВКР тим паче покликана бути взірцем самоорганізованості й відповідати найвищим вимогам громадської дипломатії.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment