УХВАЛА V ВСЕСВІТНЬОГО ФОРУМУ УКРАЇНЦІВ

img_1348Програма діяльності державних інститутів України, закордонних українських громад і громадських організацій України

Із відновленням Україною незалежності світове українство вступило у нову фазу свого існування. Століття бездержавного існування нашої нації вилучило з процесу формування української ментальності найважливіші чинники її розвитку: факт існування власної держави, правову свідомість, почуття національної гідності, відчуття культурної та історичної єдності на геополітичному просторі розселення українців.
В умовах глобалізованого світу перед світовим українством з новою силою постає завдання збереження своєї національно-культурної ідентичності і власне на території України, і в тих країнах, де українці проживають у першому, другому, третьому, а подекуди і в четвертому поколіннях, та на своїх автохтонних землях, які тепер перебувають у складі сусідніх держав.
Основна відповідальність за збереження української нації, її національно-культурної ідентичності світового українства, зокрема материкової її частини, лежить на Українській Державі. Саме тому ми, делегати й учасники V Всесвітнього форуму українців,
— усвідомлюючи провідну роль інститутів державної влади в подальшому розвитку української нації і світового українства;
— відчуваючи власну відповідальність перед світовим українством за подальшу долю нашого народу;
— розуміючи загрози і виклики сучасного глобалізованого світу;
— покладаючи за мету процвітання і благополуччя України та мовно, духовно й ментально об’єднаного світового українства,
з а к л и к а є м о
Президента України:
Використати увесь свій авторитет і можливості як глави української держави для:
1. Належного і всебічного забезпечення в Україні верховенства права, покращення умов для реалізації всіх прав і свобод людини і громадянина, подальшого розвитку української нації, її історичної свідомості та національної гідності.
2. Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України відповідно до європейських стандартів, норм національного та міжнародного права, а також відродження духовних цінностей українського народу, захисту та примноження його культурної спадщини, розвитку національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво тощо).
3. Припинення політики деукраїнізації України, що її здійснюють Міністерство освіти (очолюване Д. Табачником, негайного звільнення якого вимагає Форум) та інші установи, які нехтують Конституцією, згортають вивчення й використання української мови, звужують український медіапростір, принижують Українську Церкву Київського патріархату, наступають на свободу слова, зібрань, освітні та інші права людини.
4. Задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв’язків, надання їм можливості брати участь у вирішенні важливих питань українського державного будівництва.
5. Успішного проведення в Україні всебічних реформ, зокрема в економічній та соціальних сферах, які мають на меті подолання наслідків економічної кризи і прискорення економічного зростання в країні, зміцнення її конкурентоспроможності на міжнародній арені, забезпечення гідних умов життя українських громадян, цілеспрямовану боротьбу з корупцією, модернізацію системи державної служби з урахуванням європейського досвіду, належне виконання вимог українського законодавства щодо доступу громадян до інформації, відкритості та прозорості у підготовці та прийнятті державних рішень, забезпечення справедливого і доступного судочинства, дотримання міжнародних стандартів незалежності суддів.
6. Забезпечення рівноправного і взаємовигідного співробітництва України з усіма державами світу, зміцнюючи при цьому незалежність і суверенітет України, особливо в економічній та інформаційній сферах, та уникаючи залежності від окремих держав чи міжнародних структур.
7. Забезпечення реформування та розвитку української системи вищої освіти і науки відповідно до кращих європейських зразків, наполегливого інтегрування її до європейського та світового освітнього і наукового просторів, визнання українських дипломів у Європі та світі.
Докладання всіх зусиль для утвердження європейських стандартів у всіх сферах життя, забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний і правовий простір із метою укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, набуття в майбутньому членства в Європейському Союзі, максимального полегшення візового режиму для українських громадян та запровадження в перспективі безвізового режиму поїздок тощо.
9. Законодавчого ініціювання і наповнення реальним змістом Закону України “Про статус закордонного українця”.
Уряд України:
1. Створити центральний орган державної влади — Комітет у справах закордонного українства, який реалізовуватиме державну політику України щодо закордонних українців.
2. Із залученням громадських організацій закордонних українців розробити і затвердити Державну програму підтримки і співпраці із закордонним українством на 2011—2015 роки.
3. Вжити заходів, зокрема шляхом прийняття необхідних нормативних документів, спрямованих на вирішення проблем, з якими найчастіше стикаються громадяни України, що проживають за кордоном. Зокрема щодо:
— удосконалення мережі та організації роботи пунктів пропуску, призначених для міжнародного автомобільного сполучення;
— ініціювання укладання з країнами, де постійно перебуває значна кількість українців-мігрантів, двосторонніх угод про соціальне забезпечення, трудову діяльність та регулювання міграційних потоків;
— укладення українсько-російської угоди, яка забезпечила б українцям в Росії та росіянам в Україні однакові культурно-національні права.
4. Вирішити низку нагальних питань в інтересах не лише збереження українства за кордоном, а й забезпечення високого іміджу Української держави. Зокрема:
— Внести до бюджету статтю на видання європейськими мовами корпусу найвидатніших творів української філософської думки та художньої літератури. З цією метою створити редакційну колегію з представників інститутів Національної академії наук.
— Домогтися успішного закінчення розпочатого будівництва пам’ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні та створення багатосерійного документального фільму, присвяченого цій національній трагедії.
— Заснувати Міжнародну премію імені Івана Франка, рангу нагороди Нобеля, для особистостей світової слави, що підвищили і зміцнили авторитет і значення Української Державності в історії людства, здійснили видатні відкриття в науці й культурі, мають пошану в державному і суспільному житті своїх країн.
— Встановити пам’ятники Данте в Києві, Іванові Франку — в Римі.
— Заснувати загальноєвропейську двомовну (українсько-англійську) інтернет-газету “Україна”.
— Поширити знаковий досвід Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою при Львівському університеті “Політехніка” (директор Ірина Ключковська) на діяльність університетів у Харкові та Донецьку.
— Розробити концепцію співпраці НАН України і НТШ.
5. У рамках Державної програми підтримки і співпраці із закордонним українством вирішити питання щодо:
— фінансування викладачів україністики у Римському, Міланському та Болонському університетах, у Лісабонському університеті, в Паризькому Східному Інституті;
— створення Українських наукових інститутів зразка Інституту Сервантеса (Іспанія), Інституту Гете (Німеччина), залучивши до них наукові сили української діаспори;
— фінансової підтримки діяльності НТШ у Сарселі (Франція), УВУ в Мюнхені (Німеччина) згідно з поданим кошторисом;
— розробки програми популяризації української літературної та мистецької спадщини в зарубіжних країнах з тим, щоб пам’ятні місця, пов’язані з життям і діяльністю уславлених українських учених, мислителів, письменників, художників, артистів пропагувалися в ЗМІ, діставали певну підтримку від України;
— відкриття в Афінах, Римі, Мадриді, Лісабоні кореспондентських пунктів, які вчасно мали б реагувати на антиукраїнські виступи закордонної преси, подавали б щотижневу інформацію на теле- і радіоканалах України про життя українських громад зарубіжжя;
— відновлення в повному обсязі діяльності радіостанції, яка вела б широкомасштабне мовлення мовами народів світу.

Верховну Раду України:
1. Внести зміни до чинного законодавства, які б забезпечили представникам українських громадян, що постійно проживають за кордоном, можливість бути обраними до вищого законодавчого органу України.
2. Створити окремий комітет із питань закордонного українства у Верховній Раді України.
3. Внести зміни до Пенсійного законодавства з метою врегулювання питання виплати пенсій громадянам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон до країн, з якими не укладено міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення.
4. Забезпечити приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Громадські організації в Україні
та закордонні українські громади
Громадські організації в Україні і за її межами були, є і будуть важливим чинником розвитку громадянського суспільства. V Всесвітній форум українців закликає кожного українця активно включатися в громадське життя. Понад столітній досвід життя українців поза межами Батьківщини показує, що тільки організовані громади здатні домагатися успіху навіть у неймовірно складних умовах, як це було після Першої та Другої світових воєн. Наші співвітчизники, користуючись авторитетом власних громад, здобулися на значні успіхи у країнах свого нового проживання, вони змогли не тільки забезпечити своїм громадам належний цивілізований розвиток, а й зберегти свою національно-культурну ідентичність, зберегти для Незалежної України скарби літературно-мистецького та історичного життя.
Враховуючи досвід, нагромаджений світовим українством, та нові історичні реалії, які з’явилися внаслідок постання Української держави, рекомендуємо:
— Українським громадським організаціям та організаціям, що об’єднують українців за межами Батьківщини, вжити всіх заходів щодо збереження етнічної та національно-культурної української ідентичності з метою подальшої консолідації у світовому масштабі української нації, зміцнення й розвитку Української Держави.
— Постійно дбати про залучення нового членства до своїх організацій з метою утворення авторитетних, стабільних, впливових громадських інституцій, що сприятимуть розвитку і утвердженню українців в Україні і в країнах проживання.

Новообране керівництво УВКР
1. Зміцнити співпрацю з представниками державної влади в Україні і в країнах поселення, що має забезпечити реальне здійснення українцями своїх національно-культурних прав.
2. Здійснювати громадський контроль над державними органами, які мають забезпечувати виконання Державної програми співпраці із закордонним українством.
3. Здійснювати громадський контроль над державними органами, які зобов’язані забезпечити дотримання національних і культурних прав, зокрема статусу вживання державної мови та розширення медіа-простору, розвитку української культури, традицій.
4. Забезпечити координацію зусиль, спрямованих на успішне співробітництво між українськими спільнотами світу і громадськими організаціями України задля збереження і розвитку світового українства як нерозривної цілісності.
5. Скласти спільний план заходів, який відповідав би потребам України і світового українства. Особливу увагу слід приділити розвитку підприємництва закордонних українців, які хочуть налагодити співпрацю з Україною.
6. Сприяти формуванню у світової спільноти позитивного сприйняття образу сучасної України.
7. Українській частині Президії УВКР заснувати свої представництва в усіх обласних центрах та Криму.
8. Резолюції тематичних секцій V Всесвітнього форуму українців повинні бути схвалені делегатами і додані до цієї ухвали.
Прийнято делегатами V Всесвітнього форуму українців
21 серпня 2011 р. м. Київ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment