«Великий терор» 1937—1938 рр. в Україні: роздуми про відзначення трагічних подій

Роман ПОДКУР,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ,
відповідальний секретар Головної редколегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”

В історії кожного народу є героїчні й трагічні сторінки. У нашій історії чи не найтрагічніші ті, що пов’язані з репресивною політикою більшовицького режиму. В історичній пам’яті народу назавжди закарбувалися людські трагедії 1930-х років, коли за необережне слово можна було заплатити життям. Сотні тисяч загинули безвинно, бо спрацьовувала заохочувана режимом система доносів і наклепів. Непоправних і нічим не виправданих втрат зазнав український народ унаслідок масових політичних репресій, різноманітних утисків прав і свобод, які торкнулися всіх верств населення, обірвали та скалічили життя мільйонів наших співвітчизників.
Звільнення від негативної спадщини минулого — завдання непросте. Воно вимагає не тільки формального відтворення картини злочинів, а й глибокого осмислення їхніх коренів. Воно може бути успішно вирішене лише за величезної концентрації зусиль науковців, ентузіастів, які вбачають у чесному відтворенні історичної правди запоруку неповернення до часів страшного лихоліття.
Перший, дуже важливий крок до реалізації цього завдання було зроблено ще в Радянській Україні. 17 квітня 1991 р. Верховна Рада республіки ухвалила Закон “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, в якому знайшла у собі мужність визнати: “Мільйони безвинних людей на підставі антигуманних і антидемократичних законів та внаслідок прямого беззаконня і свавілля зазнали переслідувань за свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні переконання”. Рішуче відмежувавшись від терористичних методів керівництва, Верховна Рада України, як відомо, одним зі своїх пріоритетів проголосила відновлення історичної справедливості.
Відповідаючи на соціальний запит українського суспільства, керівництво Національної академії наук, Інституту історії України НАНУ, Служби безпеки України, спільно з Державним комітетом по пресі, Українським історико-просвітницьким товариством “Меморіал”, Всеукраїнською спілкою краєзнавців ініціювали Державну програму науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” — видання, в яких відновлено історичну пам’ять про трагічні сторінки нашої історії.
Багатотомне видання покликане служити відтворенню історичної справедливості, ґрунтовному висвітленню трагічних подій в історії України, повернути їй незаслужено забуті імена державних діячів, науковців, митців, робітників і селян, вшанувати тих, хто боровся за свободу й незалежність України.
На цих аспектах діяльності наголошували учасники конференції “Політичні репресії в Українській РСР 1937—1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації (до 75-річчя “Великого терору” в СРСР)”. Науковий форум ініціювали Інститут історії України НАН України, Головна редколегія науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, Національна спілка краєзнавців України. На відкритті конференції директор Інституту історії України НАН України Валерій Смолій наголосив на результатах проведеної дослідницької роботи — виданні 77 томів науково-документальної серії “Реабілітовані історією”, виявлені за архівно-кримінальними справами СБУ понад 720 тис. жертв політичних репресій, опублікуванні наукових праць з історії державного терору в СРСР.
Науковці зосередилися на актуальних проблемах вивчення “Великого терору” в Україні, реакції населення на громадські ініціативи щодо відзначення цієї сумної роковини. Зокрема доктор історичних наук, радник міністра юстиції України Ірина Матяш акцентувала увагу на правових колізіях щодо доступу до архівної інформації про жертв тоталітаризму, директор Галузевого державного архіву СБУ, кандидат історичних наук Світлана Лясковська ознайомила дослідників з перспективними науковими дослідженнями щодо “Великого терору” та його наслідків, які проводять співробітники архіву з науковими установами Чехії, Німеччини, Польщі тощо. Актуальною була доповідь директора Галузевого державного архіву МВС України Наталії Татусь про матеріали щодо депортованих громадян як джерело у вивченні масових політичних репресій в Україні в 1930-ті роки. Про неоднозначність у результатах “польської операції” 1937—1938 рр. НКВС України наголосив доктор історичних наук перший заступник директора Українського інституту національної пам’яті Володимир Кривошея.
У доповіді Тамари Вронської розкривалися потаємні аспекти штучної маргіналізації членів родин “ворогів народу”. Дослідниця наголошувала на потребі міждисциплінарного підходу у вивченні державного терору радянської доби, зокрема залученні фахівців-правознавців.
Про перенесення “досвіду” проведення масових операцій під час “Великого терору” 1937—1938 рр. крізь призму кадрового забезпечення органів УНКВС західноукраїнських областей доповідав кандидат історичних наук Андрій Жив’юк (м. Рівне).
Особливість цієї конференції — жвавий обмін думками про регіональні особливості “Великого терору”. Участь в обговоренні брали Едуард Петровський (Одеса), Валерій Стойчев (Запоріжжя), Людмила Ровчак (Харків), Наталія Романець (Дніпропетровськ), Лариса Копійченко (Житомир), Дмитро Омельчук (Сімферополь), Олена Лисенко (Чернігів) та ін.
Під час обговорення дослідники почали окреслювати певні напрями майбутніх досліджень: вивчення змін у соціальних, національних групах населення України, вплив “Великого терору” на розвиток економіки та культурної сфери, вплив історичної пам’яті про репресії радянської доби на прийдешні покоління. Учасники конференції одностайні в думці про необхідність відзначення на державному рівні 75-річчя “Великого терору” в Україні, у доречності активної публікації матеріалів у ЗМІ.
Науковці акцентували на необхідності залучення потенціалу громадських організацій (зокрема Національної спілки краєзнавців) для збирання усних свідчень громадян, які пам’ятають важкі роки лихоліття, хрущовських реформ, брежнєвського “застою”, і на основі цих спогадів укомплектувати новий пласт “архіву усної історії”.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment