Українська мова та «об’єднана опозиція»

Володимир ОГРИЗКО,
міністр закордонних справ України (2007—2009 рр.)

5 червня у Верховній Раді сталося те, що сталося. І “ставатиметься” такого ще більше, бо вибори на носі. Чекати від теперішньої влади чогось іншого — значить бути дуже наївним.
Але я зараз про інше. Про “об’єднану опозицію”. Трохи менше місяця тому вона проголосила програму дій. А що ж там про мови? На жаль, дуже мало і нічого конкретного — самі загальники, виписані глянцево та обтічно. Ну, наприклад, що означає “забезпечити високий рівень присутності української мови в національному інформаційному просторі”? Що це за “високий рівень” і від чого і до чого його рахувати? Як об’єднана опозиція реалізуватиме гасло “утвердити українську мову, єдину державну, як мову дипломатії і високого мистецтва…”? Як дипломат із певним стажем, ніяк не втямлю, при чому тут дипломатія. У МЗС мовою спілкування та документообігу навіть за радянських часів була українська. Якщо ж передбачається зробити її мовою міжнародної дипломатії, то, на мою думку, завдання не дуже реалістичне.
Як реалізовуються плани опозиції, що приходить до влади? Відповідь очевидна — через ухвалення законів. От і наша “об’єднана опозиція” пропонує ухвалити кілька законів у гуманітарній сфері. Сказано про п’ять. Мабуть, про найважливіші, бо саме вони потрапили до програми. Але не шукайте там закону про державну українську мову. Його серед переліку просто нема. Тоді до чого ці зойки з трибун?
Справи де? Точніше, проекти законів де? Не назви, за якими порожнеча, а конкретні тексти проектів цих законів, з яких виборець зможе зробити висновок, що ж йому реально пропонують. Так має бути у кожній сфері. А що є насправді? Загальники і голосіння!
Ніколи не займався критиканством. Це — не мій стиль. Критика має бути конструктивною. У моєму розумінні конструктивізм полягає у наявності пропозицій. Тому пропоную негайно, якщо йдеться, зокрема, про мову, створювати робочу групу, до якої залучити не лише політиків, а й фахівців, визначити термін роботи цієї групи і отримати невдовзі відповідний проект. Не колись, а через два-три тижні. І так — із кожного запропонованого закону!
Щоб не починати з нуля, пропоную взяти за основу закон “Про державну мову Російської Федерації”. Йдеться, зрозуміло, про російську. Це для того, щоб опоненти не надто голосно верещали про утиски недержавних мов. Особливо закликаю звернути увагу на ст. 3 та ст. 4 згаданого закону:
“…Статья 3. Сферы использования государственного языка Российской Федерации
1. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному (виділено мною — Авт.) использованию:
1) в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства;
2) в наименованиях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности;
3) при подготовке и проведении выборов и референдумов;
4) в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных судах, судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации;
5) при официальном опубликовании международных договоров Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов;
6) во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений;
7) при написании наименований географических объектов, нанесении надписей на дорожные знаки;
8) при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, оформлении документов об образовании, выдаваемых имеющими государственную аккредитацию образовательными учреждениями, а также других документов, оформление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется на государственном языке Российской Федерации, при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Российской Федерации, почтовых переводов денежных средств;
9) в деятельности общероссийских, региональных и муниципальных организаций телерадиовещания, редакций общероссийских, региональных и муниципальных периодических печатных изданий, за исключением деятельности организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, учрежденных специально для осуществления теле- и (или) радиовещания либо издания печатной продукции на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках, а также за исключением случаев, если использование лексики, не соответствующей нормам русского языка как государственного языка Российской Федерации, является неотъемлемой частью художественного замысла;
10) в рекламе;
11) в иных определенных федеральными законами сферах.
2. В случаях использования в сферах, указанных в части 1 настоящей статьи, наряду с государственным языком Российской Федерации государственного языка республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиовизуальных материалах, теле- и радиопрограммах) на русском языке и указанная информация на государственном языке республики, находящейся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, также должна быть идентичной по содержанию, звучанию и способам передачи.
3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, а также теле- и радиопрограммы, аудио- и аудиовизуальные материалы, печатные издания, предназначенные для обучения государственным языкам республик, находящихся в составе Российской Федерации, другим языкам народов Российской Федерации или иностранным языкам.
Статья 4. Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации
В целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации федеральные органы государственной власти в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают функционирование государственного языка Российской Федерации на всей территории Российской Федерации;
2) разрабатывают и принимают федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, разрабатывают и реализуют направленные на защиту и поддержку государственного языка Российской Федерации соответствующие федеральные целевые программы;
3) принимают меры, направленные на обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации;
4) принимают меры по совершенствованию системы образования и системы подготовки специалистов в области русского языка и преподавателей русского языка как иностранного языка, а также осуществляют подготовку научно-педагогических кадров для образовательных учреждений с обучением на русском языке за пределами Российской Федерации;
5) содействуют изучению русского языка за пределами Российской Федерации;
6) осуществляют государственную поддержку издания словарей и грамматик русского языка;
7) осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации;
8) принимают иные меры по защите и поддержке государственного языка Российской Федерации”…
Я не відкриваю жодної Америки. Цю ідею вже давно озвучували брати Капранови — уклін їм за це. Цю пропозицію нещодавно передав пану О. Єфремову, не сподіваючись, звичайно, на відповідь.
Але я, і не тільки я, сподіваюся на відповідь від “об’єднаної опозиції”. Громада чекає від вас не слоганів, а ДІЙ. Якщо можете, — ДІЙТЕ (тільки не так, як 5 червня в парламенті), якщо ні — не дуріть людям голову. Не вважайте їх за недолугих і нездатних відрізнити чорне від білого. Не переживайте — вони спроможуться обрати собі достойних лідерів, які працюватимуть для них чесно і прозоро.

P. S. На мітингу до мене підійшла поважна пані і попросила передати “керівникам опозиції”, що не варто звозити людей на такі заходи за гроші (вона бачила, як розраховувалися). Бо соромно.
Хіба їй поясниш, що “керівники опозиції” вже давно небожителі і їм не соромно…

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment