Соціальні комунікації

Юлія МАРМИШ,
студентка кафедри журналістики  та видавничої справи ІЖтаМВ КНУКіМ

Нещодавно в Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася Всеукраїнська наукова конференція “Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції”. Подія об’єднала не лише визнаних фахівців цієї тематики, а й студентів, що лише починають іти науковим шляхом.
Конференцію було розпочато пленарним засіданням та доповіддю доктора філософських наук, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КНУКіМ С. Д. Безклубенка “Особливості українського телебачення як засобу соціальної комунікації”. У доповіді йшлося про розподіл телеканалів на державні та приватні та як результат цього їхній різноманітний контент. На останній, зазначив професор, також може впливати створена власником каналу особлива інформаційна модель.
А. І. Гурбанська розкрила тему “Культурно-історична і персональна тематика в соціально-комунікативному та літературному дискурсах”, простеживши теми художніх творів залежно від сучасності письменника. Так, було виокремлено окрім універсальних, вічних тем, індивідуальний та духовно-біографічний досвід авторів у творах.
На конференцію завітали професори з інших університетів.
Л. М. Хавкіна, доктор із соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна, доповідала на тему “Новітні параметри функціонування реклами в Україні у вимірах соціальної та приватної комунікації”. Вона відзначила такі варіанти проникнення реклами в індивідуальні комунікації: рекламні неологізми (шейканути, снікерснути), крилаті вирази (“Не дай собі засохнути!”, “Навіщо платити більше?”), анекдоти, використання рекламних виразів у заголовках і журналістських текстах, кіноіндустрія, література, пародії, прихована реклама на форумах. До речі, PR — відносно новий напрям, а тематика, розкрита Л. М. Хавкіною, — це лише один із аспектів вивчення реклами.
Ще одним гостем була Л. О. Кочубей, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вона доповідала на тему “Зв’язки з громадськістю в політичній сфері: сучасні тенденції та виклики”.
На час конференції було створено дві підсекції наукових досліджень: для досвідчених науковців та студентів-початківців. Першу частину очолювали кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти кафедри журналістики та видавничої справи Київського національного університету культури і мистецтв Л. Г. Масімова з науковим дослідженням “Сатиричні жанри сучасної української публіцистики” та М. В. Варич з роботою про розвиток портретного нарису в сучасній українській газеті.
Тематику доповідей студентської підсекції умовно можна поділити на історію та сучасність, книжки та періодичну пресу. Молоді науковці самі обирали теми доповідей, збирали та аналізували інформацію, писали наукові тези.
Анастасія Смикало та Ольга Блажієвська, студентки 3 курсу, розглядали різні аспекти газетної справи Київського генерал-губернаторства, студентка 2 курсу Вікторія Зубова розповіла про Ярослава Мудрого і пошуки його славнозвісної бібліотеки, Світлана Ілляшенко розкрила тему “Літопис Аскольда як джерело з ранньої історії Русі”, Вікторія Кочубей — “Пересопницьке Євангеліє — видатна пам’ятка культури та духовності українського народу”.
Аліна Кошель розповіла про самвидав у новітній історії України, його розвиток, підкресливши, що термін “самвидав” виник завдяки Івану Багряному, який власним зусиллями видав 1200 примірників поеми “AveMaria”.
Більшість студентів супроводжували свої доповіді яскравими презентаціями з використанням графічних матеріалів.
Студенти Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету “КПІ” оглянули тему продажу книжкової продукції. Їхній науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Г. П. Грет допомагала їм з’ясувати тонкощі маркетингу видавничої справи.
Усі учасники конференції ділилися відомостями про досліджувані теми, з цікавістю слухали майбутніх колег. Конференція стала ще одним кроком молодих дослідників на шляху в науку. Вони здобули нові знання та збагатили власний досвід.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment