Київський міжнародний університет Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

Шановні науковці!

Запрошуємо Вас узяти участь у науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю відомого мовознавця, педагога, громадського діяча, професора Івана Пилиповича Ющука, на тему:

“Проблеми викладання
української мови в навчальних закладах”

Бажано висвітлити такі питання (на конкретних прикладах):
— українська мова давня і державна;
— роль рідної мови у формуванні інтелекту людини;
— розвиток мислення учнів і студентів на заняттях з рідної мови;
— виховання почуття національної гідності в процесі викладання української мови;
— моральне виховання як складова мовної освіти;
— логічна структура і багатство виражальних засобів української мови;
— проблеми впорядкування  українського правопису.

Науково-практична конференція відбудеться 5 жовтня (субота) 2013 року, початок о 10:00, в приміщенні Київського міжнародного університету (КиМУ) за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 49 (метро “Житомирська”, автобус № 23).

Доповіді обсягом 3—5 сторінок будуть опубліковані в окремому збірнику.
Роботи надсилати в електронному вигляді на e-mail: science@kymu.edu.ua до кінця жовтня 2013 року.
Матеріали подаються у форматі *.doc або *.rtf., текстовий редактор WORD 97 (2000);  формат аркуша А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля з усіх сторін 20 мм.
У першому рядку праворуч розмістити прізвище, ім’я, по батькові автора — шрифт  Тimes New Roman Суr, кегль 14; нижче — науковий ступінь, вчене звання, посада, назва навчального закладу, по центру прописними літерами розмістити назву доповіді — шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 жирний.
Література подається загальним списком у кінці. У тексті посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Посилання на раніше не опубліковані праці не допускаються.

ЗАЯВКА
на участь у науково-практичній конференції  “Проблеми викладання української мови в навчальних закладах ”
1. Прізвище, ім’я та по батькові ________________________________________
2. Науковий ступінь, вчене звання,
посада ______________________________
3. Організація (установа) ______________________________________________
4. Тел., факс, e-mail ___________________________________________________
5. Планую (потрібно підкреслити):
виступити з доповіддю (до 10 хв.);
взяти участь заочно.
6. Тема доповіді ________________________________________________________________________________________

Координатор оргкомітету конференції — Директор НДІ з економічних і гуманітарних проблем проф. М. А. Швайка

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment