Талановитий учений, публіцист, письменник До 80-річного ювілею

У лютому 2014 року виповнюється 80 років із дня народження Володимира Платоновича Войтенка, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, завідувача лабораторії математичного моделювання процесів старіння ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”.
Колектив інституту щиро вітає Володимира Платоновича з ювілеєм. Прийміть від усіх нас поздоровлення та побажання творчої наснаги, наукових досягнень, міцного здоров’я та довголіття, а також подяку за великий внесок у розвиток медичної науки та демографії, експериментальних досліджень у галузі геронтології.

Володимир Платонович Войтенко народився 4 лютого 1934 року на Житомирщині в с. Вишпіль Черняхівського району. 1957 року закiнчив Київський медичний інститут зi спецiальностi педіатрія. В. П. Войтенко почав свою трудову діяльність як дільничний лікар-педіатр міської лікарні м. Балхаш у Казахстані. Але вже 1959 року він повернувся у стіни рідного інституту, цього разу як аспірант кафедри факультетської педіатрії. Після завершення навчання в аспірантурі й захисту кандидатської дисертації В. П. Войтенко — молодший науковий співробітник Центральної лабораторії Київського медичного інституту, а з 1964 року — старший науковий співробітник лабораторії біохімії Інституту геронтології АМН СРСР, на той час єдиного в Радянському Союзі. 1972 року Володимир Платонович очолив тут лабораторію генетики, з 1992 року — математичного моделювання процесів старіння.
В. П. Войтенко — провідний фахівець із вивчення біології старіння і демографічних віддзеркалень пов’язаної з віком патології. Протягом багатьох років він веде науководослідну роботу, присвячену вивченню впливу чинників довкілля на біологічний вік, захворюваність і тривалість життя; проводить дослідження, присвячені математичному моделюванню демографічних процесів в Україні, а також впливу на ці процеси різних чинників екологічної та соціальної природи. Великий статистичний матеріал і широкий спектр методів багатовимірного математичного моделювання стали підмурком для проведеної проф. В. П. Войтенком комплексної оцінки впливу економічних і екологічних чинників на міжрегіональні варіації медикодемографічної ситуації в Україні. На цьому ґрунті вивчена роль соціальної маргіналізації в катастрофічному перебігу епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу в деяких регіонах України.
Проф. В. П. Войтенку належить пріоритет у розробці теоретичних і методичних проблем геронтологічної генетики. Під його керівництвом проведене унікальне в СРСР (і Україні) дослідження пар близнюків середнього і похилого віку, визначена кількісна оцінка впливу спадкових чинників на фізіологічні системи організму і пов’язану з цим патологію. За дослідження генетичних механізмів старіння та пов’язаної з віком захворюваності В. П. Войтенко удостоєний Державної премії УРСР (1984 р.)
Запропоновані В. П. Войтенком методи визначення біологічного віку дозволили деталізувати вплив опромінення на фізіологічні системи та інтегральну оцінку їхніх вікових зрушень у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Ці методи репрезентовані в кількох зарубіжних довідниках. Проф.    В. П. Войтенко запропонував еволюційногенетичну (балансову) теорію старіння, яка органічно спирається на поняття антагоністичної плейотропії та сучасні концепції надійності біологічних систем.
Під керівництвом В. П. Войтенка виконано 6 кандидатських і 3 докторських дисертацій. Він — автор понад 300 наукових робіт, із яких 14 монографій, найбільш цитовані: “Здоров’я здорових”, “Україна очима лікаря”, “Інвалідність в Україні”, “Демографічна криза в Україні”, “Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі)”. За ініціативою проф. В. П. Войтенка започатковане видання “Медикодемографічного атласу України”, він редактор і співавтор 15 тематичних випусків атласу.
Володимир Платонович активно працює у царині публіцистики, займається лекційною діяльністю, виступає по радіо і на телебаченні, протягом багатьох років співпрацює з Українським радіо та друкованими ЗМІ, висвітлюючи біологічні передумови та медикосоціальні проблеми процесу старіння. Також В. П. Войтенко знаний як талановитий поет і прозаїк.
Колектив інституту висловлює подяку Володимиру Платоновичу Войтенку за визначний особистий внесок у розвиток української геронтології та геріатрії, підготовку кадрів і активну популяризацію наукових знань.

Колектив лабораторії математичного моделювання процесів старіння ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment