Микола ЛИТВИН: «Як громадянин і фахівець з історії я — типовий соборник»

“Сподіваємося, що російська воєнна агресія протверезить українських політиків…”

— Миколо Романовичу, як виникла пропозиція організовувати Наукові читання імені академіка Я. Д. Ісаєвича?

— Академік НАНУ, доктор історичних наук Ярослав Дмитрович Ісаєвич добре знаний не лише в академічних колах України, а й серед науковців багатьох країн. Власне, для його вшанування і популяризації творчості вчена рада Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ ухвалила рішення про проведення Наукових читань імені  академіка Я. Д. Ісаєвича.

— П’яті читання присвячені 150річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького під назвою “На службі Церкві й Україні”. Які попередні читання вже відбулися?

— Наші читання тематичні та міждисциплінарні, на секціях виступають не лише історики, а й археологи, літературознавці, діалектологи, історики мови та філософії. Минулорічні читання, присвячені 200річчю від дня народження Тараса Шевченка, розпочалися доповіддю академіка НАНУ Миколи Жулинського, а завершувалися дискусійними виступами культових зарубіжних науковців.

Цьогорічні читання присвячені 150літтю від дня народження митрополита ГрекоКатолицької Церкви Андрея Шептицького, який відомий в українській історії не лише як духовний пастир, а й як мудрий державний діяч — член Національної ради ЗахідноУкраїнської Народної Республіки, меценат — фундатор Національного музею, мистецької школи О. Новаківського, Народної лічниці у Львові, низки сиротинців і дитячих садків; організатор і захисник українського фінансовогосподарського життя у першій третині ХХ ст. — за його сприяння створювалися українські банки та страхові компанії, лісопереробні підприємства, заповідники у Карпатах. У міжвоєнний період митрополит допоміг у працевлаштуванні наддніпрянським політемігрантам. Під час Другої світової війни у митрополичих палатах захистив від нацистів десятки єврейських родин. Власне, про національнодержавний чин Андрея Шептицького, особливості етноконфесійних і культурних трансформацій на українських землях ішлося у виступах на цьогорічних Читаннях майже сотні молодих і досвідчених науковців із ВНЗ та академічних установ України. На жаль, через суспільнополітичну ситуацію в Україні та обмежені фінансові ресурси організаторів — Інституту українознавства та Західного наукового центру, не змогли взяти участь наші зарубіжні колеги, яких було чимало на попередніх читаннях.

— Чи є сподівання, що нинішня українська еліта докладе усіх зусиль, щоб за прикладом Митрополита дбати про духовну єдність українців, бути зразком толерантності для різних груп суспільства, працювати для захисту національних інтересів?

— Сподіваємося, що російська воєнна агресія, економічна криза протверезять українських політиків і, нарешті, продержавна коаліція у ВР України якнайшвидше ухвалить антикризовий пакет законів. Маю надію, що й громадянське суспільство призупинить корупцію у владі — від Києва до села.

 

“Пишаюся своїми вихованцями…”

— Розкажіть про зусилля науковців Вашого  Інституту, спрямовані на усунення трьох найбільших ворогів українства (за формулюванням Юрія Шевельова) — Москви, кочубейства і провінційності?

— Якось ректор Українського католицького університету (Львів) владика Борис Ґудзяк сказав, що “нові виклики часу вимагають нового бачення”. Йдеться і про реконструкцію (декомунізацію) задавнених історичних стереотипів, і про подолання певної суспільної депресії, а також ініціювання соціальної солідарності в нинішніх умовах. І як тут не згадати пацифізм професора історії Михайла Грушевського, який так і не спромігся в умовах російськоукраїнської війни створити регулярне національне військо. Пам’ятаймо і про сумний фінал Злуки 1919 р.: керівництво ЗУНР в умовах польської експансії намагалося використати збройну силу білої і червоної Росії, а голова Директорії УНР Симон Петлюра в антибільшовицькій боротьбі пішов на союз із Польщею, ворогом галичан. Усе це, а також нерозуміння європейською спільнотою українських проблем послабило національнодержавний фронт, що й призвело до поразки Української революції 1917—1921 рр.

Згодом, уже за незалежності, частина української інтелігенції радянського вишколу не стала в обороні антикомуніста В. Чорновола, що балотувався на пост президента України. А це, без сумніву, додавало наснаги і впевненості місцевим комуністам, проросійським і російським силам, наприклад, у Криму. Тож досить нам самоїдства, совкової ментальності, досить колективної безвідповідальності, що може призвести до колективного самогубства. Тим паче, що в Європі, зрештою, і в Росії, шанують силу, сильні консолідовані суспільства.

—  Коли Європа зрозуміє, що негайно потрібно докласти максимум зусиль для “заспокоєння” Путіна, який прагне не просто знищити Україну, не допустити її до ЄС, а загрожує “розгойдати”  світовий спокій?

— Багато керівників європейських країн відчувають: агресія Росії щодо України наростає, а ось про подальші плани російської влади, можливо, не замислюється. І даремно. Врешті, в Європі останнім часом активізувалася російська інформаційна пропаганда — на кшталт “Крымнаш”, Україна — також.

—  Як домогтися, аби школа (і середня, і вища) прагнула зробити все для виховання всебічних, творчих особистостей, якими свого часу були митрополит Андрей Шептицький та Іван Франко?

— Історична освіта нашого населення, зокрема управлінців старшої генерації, не відповідає духу Майдану, цивілізаційним викликам нації. Зрештою, у середній і вищій школі є добре виписані (з точки зору методології й змісту) підручники та посібники з історії та культури України, зокрема авторства Ярослав Грицака, Станіслава Кульчицького, Степана Макарчука, Федора Турченка, Наталі Яковенко та ін., які не лише навчають, а й виховують громадян незалежної держави. Тут має рацію міністр освіти і науки України Сергій Квіт: викладання історії у вишах треба модернізувати, активно вмонтовуючи українську історію в європейську, світові цивілізаційнокультурні процеси, не озираючись на т. зв. “старшого” брата, який і в імперський, і радянський період прагнув цинічно націоналізувати нашу історію — від Київської Руси, її хрещення Володимиром у Києві до перемог у Другій світовій війні. А про те, що ми завжди були європейцями, свідчать незаангажовані історики.

— Миколо Романовичу,  розкажіть читачам про себе, хоч не прийнято це робити наприкінці інтерв’ю. Але — будемо дещо оригінальними.

— Як громадянин і фахівець з історії я — типовий соборник. Народився 1957 р. у Тернополі у родині, яка по батьковій лінії походить із Надсяння, зпід княжого Ярослава (нині — Республіка Польща), а по материній — із Чернігівщини, козацького полкового міста Прилуки, малої батьківщини Симона Петлюри. Дід, переселенець в УРСР 1945 р., у роки Першої світової війни воював у австрійському війську, потім боронив ЗУНР у складі Галицької армії; у міжвоєнний період вступив до лівоцентристського “Сельробу”, який покинув після польської в’язниці і звісток про сталінські репресії 1930х рр. на радянській Україні. Дід по матері служив козаком в Армії УНР, де був важко поранений; помер голодного 1933 р. Мої батьки за освітою були педагогами, але про трагічну українську історію намагалися зайвого дітям не говорити. Після закінчення історикопедагогічного факультету ІваноФранківського педінституту ім. В. Стефаника, де моїми вчителями були знані професори Іван Васюта, Володимир Грабовецький, Олександр Карпенко, Степан Федорчак, завдяки голові Державної екзаменаційної комісії професору Юрію Сливці був працевлаштований в Інститут суспільних наук АН УРСР (нині — Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ), де працюю досі, пройшовши шлях від стажиста до директора установи. Згадую свою першу наукову книжку “Історія галицького стрілецтва”, яка вийшла у 1990 і 1991 роках накладом 60 тис. примірників. Тоді ж у київському архіві Жовтневої революції вдалося віднайти ухвалу Директорії про злуку УНР і ЗУНР 1919 р. Відтоді професійно досліджую особливості державнособорного процесу в Україні, вплив на нього зовнішніх чинників — російського, польського та ін. Постійно підтримував військовоісторичні студії, які, на нашу думку, мають дістати інституалізаційне підґрунтя — створення у Львові чи Києві міжвідомчого Інституту воєнної історії. І тут, в умовах війни, не завадив би російський чи західноєвропейський досвід функціонування подібних закладів. До речі, одним із фундаторів української військовоісторичної науки можна вважати патрона Інституту академіка Івана Крип’якевича, учня славетного Михайла Грушевського. Вказаний напрям досліджень нині успішно реалізовують мої колеги — кияни Володимир В’ятрович, Олександр Лисенко, Іван Патриляк, Олександр Реєнт, Михайло Ковальчук, Сергій Литвин, Андрій Руккас, львів’яни — Андрій Боляновський, Володимир Голубко, Богдан Гудь та ін.

Пишаюся своїми вихованцями — 14 докторами і 22 кандидатами наук. Вважаю за необхідне підтримувати науковціввихідців із Донбасу і Криму, які неодноразово захищали дисертації на засіданнях спеціалізованої вченої ради Інституту. Нині підтримую творчі контакти з донецькими науковцями, які працевлаштувалися у Львові: відвідую донецькі вертепи під орудою доктора історичних наук, кобзаря і письменника Дмитра Білого, презентації книг докторів історичних наук Костянтина Нікітенка, Дмитра Титаренка тощо. У колективі неодноразово збирали кошти для наших колегісториків, учасників Майдану та АТО. Вважаємо за необхідне також збирати і впорядковувати поточний архів сучасної української історії.

 

Спілкувався

Богдан ЗАЛІЗНЯК,

керівник пресцентру наукової журналістики Західного наукового центру НАНУ і МОН України, кандидат філологічних наук, член НСПУ і НСЖУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment