Конституційні зміни з погляду економіста

Конституцію України створювали фахівці конституційного права, а кожен із президентів ініціював конституційні зміни, оскільки Конституція не забезпечує економічної, соціальної і політичної стабільності в країні. Ми звернулися до автора підручників з економіки України Богдана Заблоцького із запитанням: чи не є це наслідком відсутності у положеннях Конституції України важливих фундаментальних економічних і соціальних постулатів?

— У Вашому підручнику з продуктивних сил і національної макроекономіки розкрито питання зв’язку економіки і Конституції України. У чому суть такого взаємозв’язку?

— Конституція і підконституційні Закони України мають будуватися на конкретних фактах творення і функціонування суспільних систем економічного, ідеологічного, державного змісту, а не навпаки, підганяючи факти під необґрунтовані теорії і конституційні положення.

— Що є в основі творення суспільства і як воно має бути відображене в Конституції і законах України, зміни до яких ініціював Президент Петро Порошенко?

— З погляду економіки — людинапідприємець, ідеології — людина як соціальна особистість, держави — людина як державний діяч.

Отже, результатом мають бути: продуктивний і фінансово самодостатній і сильний виробник, вільна й самозабезпечена людина, сім’я, бюджетно самодостатня влада всіх рівнів. Сильного президента творить не його диктат, а фінансово сильний виробник, що працює на себе і платить податки, якими фінансують державні й соціальні видатки.

— У статті 3 Конституції України зазначено, що людина — це найвища соціальна цінність в Україні. Чому так часто зневажають цю конституційну норму?

— Тут є дві причини: Конституцію України писали здебільшого правники і людинупідприємця та людинудержавного діяча не утвердили як конституційну норму, а також є багато лазівок для узурпації влади без покарань. Крім того, у багатьох статтях Конституції України чимало недомовленостей, що потребують редакційних змін і доповнень.

— Можете навести конкретні приклади?

— Якби, наприклад, у Статтю 3 внести редакційне доповнення, що людина, крім іншого, є і підприємницькою цінністю, у Статтю 5 — народ вибирає, контролює і за порушення Конституції усуває владу, у Статтю 6 — поділ влади на законодавчу, президентську, господарську (уряд), правоохоронну, судову, Статтю 10 — в офіційній державній, господарській (економічній), інформаційній системах функціонує державна (українська) мова, — то за їх ухвалення Конституція України, поперше, мала б іншу редакцію назв розділів і їх зміст; подруге, народ міг би конституційно впливати на владу, потретє, влада і народ змушені були б дотримуватися Конституції і законів. Тож сьогодні, можливо, не було б у нас стільки проблем.

— Ви запевняєте, що в Конституції України є чимало лазівок для узурпації влади. Як можна їх виявити?

— Узурпація влади — це конституційний привілей української влади. До прикладу: у Статті 5 зазначено, що право визначати і змінювати Конституцію в Україні має тільки народ. У Статті 154 сказано, що вносити зміни до Конституції може Президент України або не менше третини народних депутатів. А де ж народ? Стаття 8 стверджує, що норми Конституції України — норми прямої дії. Однак чиновники всіх рівнів влади їх просто ігнорують. І таких прикладів чимало.

— Президент Порошенко створив конституційну комісію для підготовки проекту змін до Конституції України. Що мало б бути головним у майбутній Конституції України?

— Усе, про що я вже говорив. Крім того, зміст Конституції України має пронизувати доповнений зміст статті 8: в Україні визначається і діє принцип верховенства права над законом, закону над владою і громадянами та фінансова, адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення статей Конституції і законів України. Головна проблема чинної Конституції України — вона декларує права, обов’язки громадян, функції владних структур і чиновників, а не передбачає відповідальності за порушення ними будьяких її положень. Це створює передумови для хитрих і підступних маніпуляцій тих владних сил, які намагаються зберегти себе при владі, контролювати грошові й товарні потоки.

— Яким чином можна все це реалізувати та впевнитись, що внесені зміни до Конституції України зможуть стабілізувати фінансововиробничу ситуацію і покращити добробут українців?

— Я не знаю, які фахівці у конституційній комісії і на яких засадах формуватимуть зміни до Конституції: змістом Конституції змінювати суспільство, чи змістом суспільства змінювати Конституцію? Я — прихильник другої позиції.

— Яким Ви бачите зміст суспільства і його вираження через Конституцію України?

— Зміст суспільства — це вираження його внутрішніх потреб до єдності, безпеки і добробуту. Весь спектр потреб суспільства і функцій влади має бути структурований за розділами з акцентом “Народної Конституції України”: Розділ І. Засади конституційного ладу в Україні. Редакційних змін мало. Розділ ІІ: Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні. Теж редакційних змін мало. Розділ ІІІ: Народні вибори. Народний референдум. Формування влади через вільні вибори і вектори розвитку України через волевиявлення. Розділ IV: Законодавча влада України. Національні збори — Палата Національностей і Палата Депутатів, або зберегти сучасну, але двопалатну Верховну Раду, як Рада національностей і Рада депутатів. Розділ V: Законогарантійна влада України. Влада Президента. Розділ VI: Господарська влада України. Влада уряду. Розділ VII: Правоохоронна влада України. Влада Міністерства внутрішніх справ (у складі уряду), СБУ, Митної служби, Бюро розслідувань, Прокуратури. Розділ VIII: Судова влада України. Влада судів усіх інстанцій. Конституційна Палата Верховного суду, або зберегти сучасний Конституційний суд. Розділ ІХ: Місцеве самоврядування. Територіальна організація влади в Україні. Зміст: Отримання повноважень розвитку територій на засадах активізації підприємництва і фінансової самодостатності. Розділ Х: Народний контроль влади. Контроль із боку народу за дотриманням положень Конституції України і Законів регулювання руху фінансів, товарів, інвестицій. Розділ ХІ: Внесення змін до Народної Конституції України. Ініціатива Президента, депутатів за підтримки народу. Розділ ХІІ: Прикінцеві положення. Розділ ХІІІ: Перехідні положення.

— Якщо за Вашим сценарієм вносити зміни до Конституції України, вона запрацює? Будуть дотримуватися її положень?

— Запрацює за таких умов: поперше, якщо до кожного розділу Конституції буде Закон України, наприклад, Закон України: “Про засади конституційного ладу в Україні”, Закон України “Про народний контроль влади”, тобто такий собі “Конституційний кодекс”, у якому виписані конкретні заходи покарання за порушення статей розділів; подруге, якщо влада і громадяни вивчать Конституцію і діятимуть за її положеннями. Завдання Конституції — висловити потреби людей і захистити їхні права, а завдання громадян — здійснювати свої права за нормами Конституції не на шкоду іншим. Конституція України має формувати свідомість, мислення людей і влади як єдину націю, бути посередником між державою, економікою і громадянами. А для того повинна глибоко вивчатися у середній і вищій школі.

— Із Ваших відповідей можна зрозуміти, що головна складова суспільства — людина. Яка роль держави у суспільстві?

— Так, людина. Але людина продуктивна. Для цього їй потрібна свобода виробляти, мати капітал, конкурувати на ринку і платити податки. Держава, у формі Конституції, Законів і влади, має захищати права працюючих і не працюючих, тобто виражати правову державу. Інакше матимемо те, що маємо.

— Ви вірите в те, що зміни до Конституції України внесуть позитивні зміни в життя людей?

— Головне — потрібно змінити свідомість і спосіб мислення влади і громадян до змін у Конституції.

— У чому полягає складність зміни свідомості і мислення громадян та влади до змісту положень Конституції?

— У правовій державі Конституція і підконституційні закони не регламентують поведінку людей, а захищають їхні природні права. Громадяни самі ініціюють реалізацію своїх матеріальних, фінансових, освітніх, національних та інших запитів, а держава повинна їм сприяти в цьому і захищати. Конституція хоч виражає загальні запити громадян, проте вона вчить законно відстоювати свої права свободи, підприємництва, зароблених доходів чи належних соціальних виплат і свідомо, за потреби, об’єднуватися і вимагати їх виконання. Людиніпідприємцю потрібна свобода виробляти продукт і отримувати дохід, людині як соціальній особистості — законні права розвивати свою національноетнічну належність. Тому пропонується створити Палату Національностей, яка б регулювала етнічні запити громадян України, людині як державному діячеві — повноваження регулюванням оптимізувати пропорції виробництва і споживання до стану рівноваги та зберігати суспільство у стані соціального і політичного спокою. Як бачите, громадяни мають самі творити свою Конституцію, самі працювати над вирішенням своїх питань і самі контролювати владу на предмет дотримання законів.

— Зміни до чинної Конституції України передбачають децентралізацію влади і надання більше фінансових повноважень і відповідальності місцевій владі. Чи змінить це ситуацію на краще?

— Звичайна зміна пропорцій грошових сум на користь місцевої влади без зміни свідомості і строгої відповідальності за їх використання нічого не змінить. Зловживання привласненням коштів настільки вразило свідомість і сумління чиновників, що зупинити це можна тільки усуненням їх від посад і справ. Влада на всіх рівнях має діяти так, щоби громадяни їй довіряли. Прихилити довіру людей можна лише справедливими рішеннями. Влада має стати чинником збагачення громадян, а не себе. І тільки тоді їй будуть довіряти.

 

Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,

керівник пресцентру наукової журналістики Західного наукового центру НАНУ і МОНУ, член НСПУ і НСЖУ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment