Глобальна проблема сьогодення чи данина традиціям?

Ольга ХОДАЦЬКА,

заступник директора з науково-методичної роботи спеціалізованої школи № 187 з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва

14 травня 2015 року у спеціалізованій школі № 187 з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва, яка веде дослідно-експериментальну роботу на тему “Формування та розвиток духовного потенціалу учнів 5—9-х класів на уроках гуманітарного циклу” відбувся науково-методичний семінар за сприяння Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради, Управління освіти та науково-методичного центру Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. На ньому педагоги школи та столиці, науковці та представники культури і мистецтва серед пріоритетних напрямів освітньої галузі поставили на перше місце морально-духовні цінності та розвиток духовного потенціалу учнівської молоді.

У роботі семінару взяли участь генеральний і виконавчий директори Міжнародної громадської організації “Школа Рівних Можливостей” Л. Є. Колос та І. Є. Конченкова, заступник директора Видавничого дому та заступник головного редактора газети “Справи сімейні” Л. І. Грабовенко, методисти науково-методичних центрів районних управлінь освіти м. Києва, режисер Національної телерадіокомпанії України Н. М. Якименко, педагоги шкіл міста, в яких ведеться дослідно-експериментальна робота з цього питання.

Із візитною карткою школи виступила виконувач обов’язків директора Світлана Костянтинівна Максимець, яка окреслила завдання і мету навчального закладу.

Заступник директора школи Ольга Миколаївна Ходацька презентувала звіт про підготовчо-організаційний етап дослідно-експериментальної роботи з означеної теми, метою якого було експериментально визначити психолого-педагогічні особливості формування та розвитку духовного потенціалу учнів 5—9-х

класів на уроках гуманітарного циклу, розробити, обґрунтувати, експериментально перевірити та запровадити навчально-методичний супровід на основі використання арт-технологій.

Школа спеціалізована, але має закріплений за нею мікрорайон, тому тут навчаються учні з різним рівнем знань — їхні батьки часто змінюють місце проживання. Школярам нелегко швидко адаптуватись до нових умов, арт-технології — це навчання інтелектуальної діяльності засобами художньої творчості, яка розкриває внутрішній світ дитини, допомагає впоратися із внутрішніми конфліктами, сором’язливістю, скутістю тощо. Ефективними є нетрадиційні уроки з використання інсценівок, індивідуальних творчих завдань, участь школярів в інтелектуальних конкурсах, у роботі театру-студії “Джерело”, в інтерактивному театрі Школи рівних можливостей, яким керує професійний режисер Яна Нємая.

Завдячуючи креативному підходові вчителів української мови та літератури, світової літератури під керівництвом голови МК С. С. Фурси, вчителів іноземних мов (голова МК Ж. Б. Вижевська), учителів суспільних дисциплін (керівник творчої групи Я. І. Кравченко), вчителя музичного мистецтва та художньої культури Л. Є. Драганової, образотворчого мистецтва — Т. М. Бекетової, керівників гуртків художньо-естетичного циклу, роботі практичного психолога А. В. Черняк і відповідальному ставленню до роботи всього педагогічного колективу, ми маємо призерів різних літературних і творчих конкурсів, олімпіад, МАН, інтелектуальних ігор тощо. Велику і копітку підготовчу роботу ведуть учителі початкових класів.

Модератором форуму була Л. О. Базиль, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б. Грінченка, яка охарактеризувала реалії дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах м. Києва. Науковий керівник проекту Е. О. Помиткін, доктор психологічних наук, завідувач відділу професіології та психолого-педагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих зазначив, що діагностика емоційно-почуттєвої складової духовної культури особистості є доволі складним процесом, адже настрій, почуття та емоції мають властивість змінюватися і за інтенсивністю, і за спрямованістю, і за тривалістю. Професор відзначив роботу практичного психолога школи А. В. Черняк.

М. В. Бастун, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу професіології і психолого-педагогічної діагностики ІПООД НАПН України, висвітлив тему “Формування професійної готовності педагога до розвитку духовного потенціалу учня”. О. В. Радзімовська, молодший науковий співробітник відділу професіології розкрила тему “Роль емоційно-вольової саморегуляції педагогів у розвитку духовного потенціалу учнів”. З. Л. Становських, кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник відділу педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, виступала з теми “Психологічні особливості розвитку мотивації учнів до духовного зростання на уроках предметів гуманітарного циклу”.

У роботі семінару взяв участь голова ВУТ “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка П. М. Мовчан, який відзначив актуальність теми, підкреслив, як виросла віра людини у себе, починаючи з Революції гідності. Навів приклади з життя та становлення видатних постатей держави, подякував педагогічному колективу за вагому роботу з головного сьогодні питання: вчити дітей бути Людиною, свідомо готувати їх до життя з усіма його суперечностями, формувати та розвивати духовний потенціал, який потрібно направляти на добрі справи.

К. В. Стеценко, голова Київського міськоб’єднання “Просвіти”, композитор, заслужений артист України, доцент КНУКіМ, наголосив, що поставлена проблема є водночас глобальною (відображає світову кризу зміни цивілізаційних епох з переходом людства від індустріальної доби до інформаційної та постінформаційної — креативної); питомо українською (постколоніальна і посттоталітарна фаза розвитку українського суспільства вимагає радикальної та доволі тривалої культурної революції з формуванням “несовкового”, соціально зрілого, індивідуально й національно усвідомленого типу людини, з психологією господаря та з мотивацією творця, здатного до переосвоєння та оновлення “землі вольної” і в Україні, і у світі); гостро актуальною (саме в останні роки у світі та Україні розпочалася найгостріша кризова фаза нелінійного історичного переходу до нового типу глобальної цивілізації, де картезіанська наукова методологія відображення світу виявляє свою неспроможність прогнозувати й скеровувати економічний, екологічний, технологічний, політичний та духовно-гуманітарний розвиток націй та всього людства).

Кирило Вадимович підкреслив, що сьогодні сума знань і духовний потенціал — це не одне і те ж, нашій державі потрібні люди духовно багаті, націлені на добро, красу, творчість.

Галина Гілярівна Яблонська — народна артистка України, Посол Миру, член правління Національної ради жінок України, член Київської “Просвіти”, керівник Героїчного театру “Пам’ять”, повний кавалер ордена княгині Ольги, актриса Національного академічного драматичного театру імені І. Я. Франка поділилася досвідом роботи з питання впливу мистецтва на становлення особистості, рекомендувала і дітям, і дорослим відвідувати театр, бо там відбувається очищення душі, переосмислення буденного, вивершення духовного.

“Національно-патріотичне виховання школяра як складова розвитку його духовного потенціалу” — тема виступу ученого секретаря Товариства “Знання” України, письменника, заслуженого журналіста України Василя Федоровича Василашка. Він від імені Товариства “Знання” України нагородив О. М. Ходацьку почесною грамотою Товариства.

Л. І. Грабовенко, заступник головного редактора газети “Справи сімейні”, сказала, що газета теж долучається до цієї важливої проблеми, адже на її сторінках висвітлюються важливі теми: людина, її доля, позитивний і негативний вплив на формування характеру, порушуються актуальні питання освіти і науки.

 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment