Меморандум Форуму

Ми, учасники Форуму “Українська альтернатива”, виходячи з нинішнього стану агресії Росії проти незалежності й територіальної цілісності України, глибокої соціально-економічної і духовної кризи, усвідомлюючи значущість єдності й консолідації громадянського суспільства й держави задля перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогами, залишаючись вірними цінностям Революції гідності, заявляємо, що головними стратегічними завданнями нації і держави мають стати:

— виховання сильної української політичної нації, здатної до захисту свободи й суверенітету України, творення духовних і матеріальних цінностей, розвитку національної культури й економіки, обстоювання людської, національної і державної гідності;

— утвердження національної ідеї як основи поступу Української держави, прогресивного розвитку українства і найвищого політичного, громадянського пріоритету;

— повага до України, гордість за Україну, праця і боротьба за Україну як визначальної духовної, ідейної, політичної цінності, до її національної культури й історії, рідної мови і національних святинь, традиції і віри, Конституції і державних символів, що є найпосутнішими завданнями для влади і нації, сім’ї і церкви, усіх громадян, для яких Україна є Батьківщиною;

— виховання нації, зміст, форми, методи якого опираються на українську історію, написану нами, а не завойовниками, національну пам’ять і культуру, традицію і сучасну героїку тих, хто виявив мужність, благородство, відданість Україні, її ідейним і духовним вартостям;

— декомунізація суспільства, яка формуватиме сучасний гуманістичний, національно-свідомий тип українця, аби позбутися рудиментів й синдромів зросійщення, денаціоналізації українського народу;

— збереження національної ідентичності як гарантії існування й розвитку української нації, її єдності й соборності, що має стати пріоритетом державної політики в гуманітарній сфері, і буде оперта на національні цінності, національну культуру, національну пам’ять, національні традиції, національну церкву, на Конституцію України;

— формування на україноцентричних принципах політичного, соціокультурного, інформаційного простору та стратегії життєдіяльності нації і держави;

— усвідомлення одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання громадян — як чинника національної безпеки України.

Нагальною вимогою до влади і найвищого державного керівництва є скасування українофобського мовного закону “Ка-Ка”, який руйнує українську ідентичність, національну свідомість, соборну державність. Необхідно визнати культуру, освіту, науку найвищим національним пріоритетом, які формують людський капітал — найголовніше багатство України. Остаточно деолігархізувати політичну систему, яка зруйнувала безпеку держави, породила соціальну несправедливість і зубожіння народу, нав’язуючи бездуховні, “гастрономічні” ідеали, ігноруючи права і свободи Людини, цінності Української нації.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment