УХВАЛА Всеукраїнського Форуму «Українська альтернатива»

м. Київ 15 грудня 2015 року

Київський будинок учителя

 

Понад чотириста делегатів науковців, громадських об’єднань, творчих спілок, експертів, представників інтелігенції та громадських активістів з усіх регіонів України на Всеукраїнському Форумі “Українська альтернатива”, що відбувся 15 грудня 2015 року в Київському будинку учителя, одностайно висловили глибоку стурбованість катастрофічною ситуацією, що склалася в Україні. Зокрема це зовнішня агресія і внутрішні чвари, загроза національній безпеці та демократичному поступові держави, загострення травм від суспільних протестів і війни, відсутність реформ і поглиблення суспільно-політичних протиріч, ескалація економічної кризи і зубожіння народу, активна інформаційна війна у сфері цінностей і світогляду, формування потужного фронту деструктивних чужинських сил, що прагнуть підірвати основи національної культури і переформатувати культурний простір держави під нищівні космополітичні моделі, знівелювати новими формами “культурної філософії”, “модернізації”, “арт-бізнесу” і “глобалізаційних стратегій” базові традиційні професійні галузі культури, громади творчих спілок, прогресивні молоді сили України.

Саме у цих умовах особливо зростає роль культури в націє- і державотворчих процесах, оскільки вона сприяє відновленню історичної пам’яті, зміцненню ідентичності, утвердженню і консолідації громадянського суспільства з високими гуманістичними цінностями, особливо в умовах, що склалися після революційних подій 2013—2014 року та боротьби із сепаратизмом, тероризмом і зовнішньою агресією у південно-східних регіонах держави.

Упродовж багатьох років в Україні системно знищувалася не лише українська армія, а й українська культура — національна мова, кіно, вітчизняна книга, театр, образотворче та народне мистецтво, традиційна обрядовість і звичаєвість, танок і пісня, радіо, телебачення, естрада. Сьогодні, у часи глобальних потрясінь, стає очевидним, що українська гуманітарна зброя, як і зброя військова, повинні стати пріоритетами націо­нальної безпеки і оборони, складовими державної незалежності і гарантами майбутнього держави. В гібридній війні кривава Революція Гідності та мужня оборона країни від агресії Росії засвідчили духовні потуги, здібності самоорганізації та самопожертви народу задля консолідації української нації в ім’я перемоги і розбудови власної держави.

На жаль, мусимо констатувати, що в культурній сфері множаться тенденції деструктивних дій, спрямованих на послаблення ролі наших духовних орієнтирів, нівелювання споконвічними канонами духовності і практик.

Враховуючи виклики та загрози, перед якими опинилися український народ та Українська держава, підтримуючи європейський демократичний вибір цивілізаційного поступу суспільства, учасники Всеукраїнського Форуму “Українська альтернатива” звертаються:

І. до Президента України як гаранта Конституції і безпеки України:

— визнати на всіх рівнях виконавчої влади культуру як один із найважливіших напрямів реформи і розбудови Української держави, вважаючи культуру чільною сферою національної безпеки;

— створити при Президентові України Громадську раду з культурної та гуманітарної політики з найбільш авторитетних і компетентних фахівців, представників організацій, установ, творчих спілок, наукових інституцій, громадських активістів, котрі мають найвищі компетенції і займають стратегічні позиції в процесах збереження, промоції та поширення національних культурних цінностей, надавши їй широких експертно-дорадчих функцій і повноважень і забезпечивши ефективне впровадження її напрацювань у суспільно-політичне і культурне життя країни;

— створити консультативно-дорадчу Раду з питань мовної політики, підзвітну Президентові України, включивши до її складу провідних фахівців — представників галузевих інститутів Націо­нальної академії наук України, громадських організацій і творчих спілок;

— вжити заходів для якнайскорішого переведення відносин України з НАТО з формату партнерства на інтеграційну основу. З цією метою актуалізувати пункт 23 Бухарестської Декларації саміту НАТО (2008 р.) про майбутнє членство України в Альянсі. До Варшавського саміту НАТО (2016 р.)

провести Всеукраїнський референдум щодо членства України в Альянсі і домогтися надання Україні Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ).

 

ІІ. до Верховної Ради України:

— розробити і ухвалити Закон України “Про основні засади культурної та гуманітарної політики в умовах надзвичайних ситуацій, природних катаклізмів, масових заворушень, військової агресії”, в якому визначити культуру стратегічним напрямом розвитку держави і суспільства, надати культурній політиці пріоритету;

— скасувати Закон України “Про засади державної мовної політики;

— ухвалити новий Закон України “Про мовну політику”, відповідно до статті 10 Конституції України;

— розробити і ухвалити Закон України “Про основні засади інформаційної безпеки держави”;

— ухвалити Закон України “Про відповідальність за набуття подвійного громадянства громадянами України”;

— розробити і ухвалити Закон України “Про меценатство”.

 

ІІІ. Конституційному Суду України:

— розглянути в терміновому порядку справу за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засади державної мовної політики” від 3 липня 2012 р. № 5029-VI.

 

ІV. Кабінету Міністрів України:

1. Розробити та затвердити Національно-культурну державну цільову програму в рамках Стратегії розвитку української культури до 2025 року, в якій передбачити наступні пріоритети:

1) створення єдиного культурного простору України, збереження цілісності культури;

2) розробка та затвердження Державної цільової програми розвитку, функціонування і дослідження української мови;

3) затвердження Державної стратегії розвитку народних художніх промислів України до 2025 року;

4) створення професійної системи багаторівневої популяризації української історії, культури і мистецтва;

5) впровадження стратегії ефективної культурної дипломатії;

6) сприяння широкому і прозорому залученню культурного потенціалу України до програми ЄС “Креативна Європа”;

7) розвиток системного міжнародного партнерства у культурній сфері;

8) охорона національного культурного надбання;

9) запровадження державних регуляторних механізмів, які унеможливлять монополізацію націо­нального культурного простору вузьким колом суб’єктивних груп;

10) збереження нематеріальної культурної спадщини, зокрема традиційної народної культури, мов, діалектів і говорів, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів тощо;

11) забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури;

12) збереження системи художньої освіти на основі кращих традицій існуючих мистецьких шкіл;

13) забезпечення обов’язкової музичної і мистецької освіти в школах і дошкільних навчальних закладах.

14) підтримка українськомовних книговидання і періодичної друкованої, кіно- й аудіопродукції;

15) сприяння діяльності та фінансова підтримка професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури, активному функціонуванні державної мови в культурному просторі України;

16) створення сприятливого режиму оподаткування та надання фінансової підтримки для виробництва і розповсюдження книг, фільмів та інших видів культурного продукту українською мовою в Україні та за кордоном;

17) встановлення квот щодо пропорційного демонстрування та розповсюдження вітчизняного українськомовного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережах;

18) збереження Музейного фонду України, створення єдиного реєстру мистецьких творів, зокрема національних раритетів;

19) створення Державного реєстру національного культурного надбання;

20) створення єдиного Націо­нального та регіонального реєстрів і електронного обліку культурної спадщини (рухомої та нерухомої) України;

21) запровадження національного проекту “Людина — національне надбання” в номінаціях: традиційна народна культура, музичне мистецтво, фольклор;

забезпечити розробку і механізми впровадження нормативно-правової бази соціально-правового захисту творчих особистостей, митців і майстрів, сприятливе оподаткування майстерень і діяльності членів творчих спілок;

22) державна закупівля для Бібліотечного фонду України, бібліотек, закладів освіти і науки, мистецьких шкіл, кращої українськомовної книжкової продукції, через прозору і чесну оцінку незалежних експертів, у рамках книжкових форумів, виставок тощо;

23) підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;

24) розвиток національних культурних індустрій як проміжних ланок між усіма суб’єктними секторами національної культури;

25) сприяння розвитку традиційного народного мистецтва та відродження галузі народних художніх промислів, промоції осередків традиційної культури, передусім тих, що включені в Реєстри ЮНЕСКО, зокрема “Петриківського декоративного розпису” (смт Петриківка Дніпропетровської обл.);

26) забезпечення високого рівня захисту авторських і суміжних прав;

27) розширення мережі театрів, філармоній, музеїв, бібліотек, книгарень, особливо на сході та півдні країни;

28) підтримка і збільшення культурної ролі обласних і районних центрів, осередків історико-культурних традицій;

29) підтримка українського культурного життя в різних формах і виявах по всьому світі;

30) з метою підвищення ефективності управління процесом збереження та раціонального використання культурної спадщини об’єднати національні заповідники, національні природні парки, заповідники, що входять до складу галузевих міністерств (культури, екології та природних ресурсів, науки та освіти, інфраструктури та інших) в єдину структуру із забезпеченням відповідного державного фінансування;

31) внести зміни до законів України з виробленням механізмів для повернення в державну власність об’єктів історико-культурної спадщини та заповідних територій, приватизованих із порушенням чинного законодавства України.

 

2. Розробити і внести на розгляд Верховної Ради України:

— Закон України про нематеріальну культурну спадщину;

— Закон України про культурну спадщину.

 

V. До Київської міської державної адміністрації:

— розробити і впровадити Програму набуття столицею України національного культурного обличчя;

— розробити Стратегію (план дій) щодо здійснення заходів із набуття Києвом статусу “Культурна столиця Європи”;

— забезпечити в столиці дотримання Закону України про державну мову у сфері послуг, вуличній рекламі і громадському транспорті;

— розробити і забезпечити періодичне (щоквартальне) влаштування свят-ярмарків національної культури (кулінарія, народне мистецтво, народні художні промисли, музика, спів, танці, креативні індустрії) у постійних локаціях центру столиці, з урахуванням народного календаря свят;

— передати у власність приміщення, в яких розміщенні керівні органи Національних творчих спілок України і їх підрозділи;

— установити оплату земельного податку для Національних творчих спілок України як для релігійних організацій;

— внести зміни до методики, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 р. №415/1280 в частині збільшення норми площ нежитлових приміщень до 50,0 м2, що використовуються членами творчих спілок та до яких застосовується орендна ставка у розмірі 1 гривня.

 

Рада

Всеукраїнського Форуму

“Українська альтернатива”

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment