Резолюція секції мовної політики VI Всесвітнього Форуму Українців

Координатори: Павло Мовчан, голова Всеукраїнського товариства “Просвіта”, Іван Ющук, доктор філології, професор.

Секція Мовної політики VІ Всесвітнього Форуму Українців, проаналізувавши мовну політику сучасної Української держави, прийняла такі рекомендації:

 

І. Верховній Раді України:

Негайно розробити і прийняти новий Закон про державну мову в Україні та Закон про забезпечення мовних потреб національних меншин в Україні, тим усунувши антиконституційний і антидержавний закон “Засади державної мовної політики” авторства сепаратистів Колесніченка і Ківалова.

 

ІІ. Кабінетові Міністрів України:

1. Утворити в складі Секретаріату Кабінету Міністрів Департамент забезпечення розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

2. Встановити, що на радіо і телебаченні незалежно від форм власності з метою усунення психологічного дискомфорту споживачів і неухильного дотримання орфоепічних, орфографічних, граматичних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української літературної мови написи, передачі і програми різними мовами чітко розмежувати в часі й просторі, не допускаючи змішування мов.

3. Відповідно до Закону України про державну службу № 889VІІІ від 10 грудня 2015 року, протягом 2016—2018 років провести атестацію всіх державних службовців щодо володіння ними державною мовою за зовнішнім незалежним оцінюванням та вживання її під час виконання своїх посадових обов’язків як одну з основних кваліфікаційних вимог до посади.

 

ІІІ. Міністерству освіти і науки України:

1. Щоб підняти престиж української мови серед учнів і забезпечити їхню повноцінну мовну грамотність, упродовж усього шкільного дня, включаючи перерви, в навчальних та навчальновиховних закладах з українською мовою навчання забезпечити послідовне дотримання всіма працівниками закладу українськомовного режиму; викладання окремих предметів іншою мовою категорично заборонити.

2. З метою мовного розвитку дітей як бази для розвитку їхнього мислення збільшити час на вивчення української мови й літератури на одну тижневу годину в 5—9 класах усіх типів загальноосвітньої школи.

3. У всіх вищих нефілологічних і професійнотехнічних навчальних закладах, починаючи з 2016/17 навчального року, українську мову вивчати протягом не менше двох перших семестрів, надаючи перевагу практичному володінню нею.

4. На вимогу Конституції України у всіх вищих і професійнотехнічних навчальних закладах, починаючи з 2016/17 навчального року, повністю перейти на викладання всіх предметів українською мовою, іноземні мови вивчати на основі української мови; викладачів, які не можуть або не хочуть виконувати цієї вимоги, вважати професійно непридатними.

5. Оскільки мета навчання української мови дітей закордонних українців — збереження їхньої національної ідентичності, створити єдині, незалежно від країни перебування, інтегровані українськомовні підручники для 1—9 класів, у яких би поєднувалося практичне вивчення української мови із засвоєнням відомостей з української літератури, історії, географії, етнографії, культури, мистецтва, музики, забезпечивши такі підручники озвученням в Інтернеті.

 

Прийнято делегатами VІ Всесвітнього Форуму Українців

21 серпня 2016 р., м. Київ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment