Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроєктах №5556, № 5669, № 5670

Особлива думка Небезпечно!!!!   Ірина ФАРІОН, доктор філологічних наук, професор НУ “Львівська політехніка» Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроєктах №5556, № 5669, № 5670 «Закон України Про мови в Україні» № 5556 від 19.12.2016 «Закон України Про функціювання української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» № 5669 від 19.01.2017 «Закон України Про державну мову» № 5670 від 19.01.2017 Суб’єкти подання Я. Лесюк та ін. Суб’єкти подання А. Іллєнко, М. Княжицький, М. Матіос та ін. Суб’єкти подання А. Гопко, С. Сємєнчєнко та ін. РОЗДІЛ VI. МОВА У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ…

Read More

Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Вельмишановні народні депутати України!

Голові Верховної Ради України А. В. Парубієві, народним депутатам України Звернення Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Вельмишановні народні депутати України!   1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі у найдемократичніший спосіб було потверджено одвічне прагнення українців до відродження державної самостійності й політичної незалежності України. Чвертьстолітній процес становлення вільної європейської країни з тисячолітньою історією, самобутньою культурою та величезним внеском у розвиток світової цивілізації зазнавав постійного ускладнення через неприховану агресію московського імперіалізму, що зрештою завершилася анексією Криму та інтервенцією російської окупаційної армії на південно-східні терени Донбасу. Однією з найважливіших твердинь у важкому…

Read More

Українська мова — основа безпеки нації і держави

Українська мова — основа безпеки нації і держави Президентові України П. О. Порошенку, Голові Верховної Ради України А. В. Парубію, Прем’єр-Міністрові України В. Б. Гройсману, Депутатам Верховної Ради України Звернення суспільно-культурного товариства “Гуцульщина» у Львові Для українців, як для будь-якої іншої нації, мова — це дім життєдайного буття, духовний, світоглядний, націєтворчий фундамент. Цілеспрямовано нав’язувана теза, мовляв, “какая разница, на каком языке говорить, — был бы хороший человек», в умовах України цинічно фальшива і є формою нинішнього повзучого, так званого м’якого російщення, яке підступно висмоктує з українців національну сутність, культивує московську…

Read More

Громадськість вимагає закону «Про державну мову»

19 січня у Верховній Раді за-реєстровано розроблений зу-силлями експертного та громад-ського середовища законопро-ект “Про державну мову” (ре-єстр. № 5670). Ця довгоочікувана подія від-криває шлях до системних змін у становищі української мови, дер-жавний статус якої час нарешті наповнити реальним змістом.Наша мова є одним із визна-чальних чинників, що перетво-рюють українців на єдиний на-род і творять міцне підґрунтя державної незалежності і собор-ності України. Це не просто культурне над-бання і засіб комунікації, але на-ріжний камінь національної без-пеки, соціального розвитку та  міжнародної суб’єктності Укра-їни. Саме тому Москва упродовж століть здійснювала ціле-спрямовану політику знищен-ня української мови….

Read More

Про фантазії Міносвіти інтегрувати українську літературу у світову

українська письменниця, лауреат Шевченківської премії з літератури   Пригадався вірш Шевченка, написаний за мотивами Книги Ісайї (глава 35 за два роки до смерті). Згадала у зв’язку з черговими нездоровими фантазіями Міністерства освіти, яке хоче інтегрувати українську літературу у світову, хоча це у компетенції літературознавців і критиків. Ну, Бог у поміч. Але без зміни системи освіти, без вишколу нового покоління вчителів, без люстрації українофобів се діло пропаще. Перед українським суспільством простягається чудова дорога в майбутнє, коли нарешті створиться сильна національна держава, але, знаючи про ефект метелика, інтелігенція сходить час від часу…

Read More