Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроєктах №5556, № 5669, № 5670

Особлива думка

Небезпечно!!!!

 

Ірина ФАРІОН,

доктор філологічних наук, професор НУ “Львівська політехніка»

Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроєктах №5556, № 5669, № 5670

«Закон України Про мови в Україні» № 5556 від 19.12.2016 «Закон України Про функціювання української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» № 5669 від 19.01.2017 «Закон України Про державну мову» № 5670 від 19.01.2017
Суб’єкти подання

Я. Лесюк та ін.

Суб’єкти подання А. Іллєнко, М. Княжицький, М. Матіос та ін. Суб’єкти подання

А. Гопко, С. Сємєнчєнко та ін.

РОЗДІЛ VI. МОВА У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

Стаття 16. Мова у сфері освіти в Україні

 

1. Мовою освітнього процесу у навчальних закладах усіх освітніх рівнів, а також в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі та у закладах позашкільної освіти є українська мова. 2. Закладами дошкільної, повної загальної, професійної, вищої і післядипломної освіти забезпечується обов’язкове вивчення української мови.

3. Громадянам України, які належать до корінних народів або національних меншин України, гарантується право на вивчення відповідних мов (мови) корінних народів або національних меншин у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

4. У межах Автономної Республіки Крим або в межах сіл, селищ, міст, визначених законами України місцями поширення корінних народів або національних меншин України, в освітньому процесі у навчальних закладах дошкільної та середньої освіти поряд з українською мовою можуть застосовуватися також мови (мова) цих корінних народів або національних меншин. Це право реалізується через окремі заклади, класи (групи) дошкільної та середньої освіти. У старших класах навчальний процес здійснюється українською мовою.

5. Використання мов (мови) корінних народів або національних меншин України в освітньому процесі у навчальних закладах усіх рівнів освіти не повинно зменшувати кількість освітніх послуг, що згідно з освітніми програмами надаються українською мовою.

6. Держава заохочує вивчення у навчальних закладах усіх освітніх рівнів англійської мови та інших іноземних мов.

7. Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання мовою жестів та на вивчення української мови жестів.

 

РОЗДІЛ IV. МОВА ОСВІТИ ТА НАУКИ

 

Стаття 21. Мова освіти

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Особам, які належать до національних меншин забезпечується право на вивчення рідної мови у державних, і комунальних закладах освіти.

Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

Це право реалізується через мережу закладів освіти, класів (груп), що створюються відповідно до законодавства.

2. Закладами освіти забезпечується обов’язкове вивчення державної мови.

Особам, які належать до національних меншин, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови у державних і комунальних закладах освіти.

4. Заклади освіти відповідно до освітньої програми можуть викладати паралельно з державною мовою одну чи кілька дисциплін англійською мовою.

Положення абзацу першого цієї частини не поширюється на дисципліни із вивчення іноземних мов.

5. Заклади вищої та професійної освіти створюють усі можливості національним меншинам для оволодіння ними професійними знаннями державною мовою, з метою повноцінної інтеграції в українське суспільство та можливістю провадити професійну діяльність у вибраній галузі на території України з використанням державної мови.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова

 

РОЗДІЛ V. ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В ПУБЛІЧНИХ СФЕРАХ Стаття 17. Державна мова в сфері освіти

1. Кожен громадянин України має право отримати освіту державною мовою. Застосування державної мови в навчально-виховному та освітньому процесах в усіх навчальних закладах є обов’язковим.

2. Держава забезпечує кожному громадянинові України право отримати освіту державною мовою в державних та комунальних дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладах.

3. Мовою навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах є державна мова. У дошкільних навчальних закладах з мовою навчання, що є мовою національної меншини, навчально-виховний процес, поряд з державною, здійснюється також мовою відповідної національної меншини в порядку, визначеному Законом України “Про права осіб, що належать до національних меншин». У навчально-виховному процесі в дошкільних навчальних закладах приватної форми власності поряд з державною може застосовуватися інша мова в порядку, визначеному законом України “Про дошкільну освіту».

4. Мовою навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах є державна мова. У загальноосвітніх навчальних закладах з мовою навчання, що є мовою національної меншини, навчально-виховний процес, поряд з державною, здійснюється також мовою відповідної національної меншини в порядку, визначеному законом України “Про права осіб, що належать до національних меншин». У навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах приватної форми власності поряд з державною може застосовуватися інша мова в порядку, визначеному законом України “Про загальну середню освіту».

5. Мовою зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання укладаються державною мовою.

6. Мовою освітнього процесу у вищих навчальних закладах є державна мова. Вищий навчальний заклад має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Мова підручників та методичної літератури має відповідати мові освітнього процесу у відповідному навчальному закладі.

7. Мовою післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації є державна мова.

8. Мовою позашкільної освіти є державна мова.

9. Мовою професійно-технічної освіти є державна мова.

10. Вивчення державної мови як окремого предмету є обов’язковим у всіх загальноосвітніх навчальних закладах. У закладах професійної освіти та вищих навчальних закладах забезпечується обов’язкове вивчення державної мови як дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

11. Викладання іноземної мови в навчальних закладах та на курсах вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

 

 

Панове! Навчімося врешті-решт відсіювати зерно від полови. Йдеться ПРО МОВУ В ОСВІТІ в законопроєкті № 5670. ст. 17 “Державна мова в сфері освіти» за ширмою “права отримати освіту державною мовою» насправді запроваджує у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади процес навчання мовами національних меншин! Не вивчення мови національної меншини, а сам навчальний процес мовою навчальної меншини! Не важко здогадатися, що йдеться передусім про мову окупанта — російську.  У процесі роботи в комітеті ВР над трьома законопроєктами необхідно напрацювати СПІЛЬНИЙ мовний законопроєкт — абсолютно україноцентричний у своїй мовній основі і не допустити до нього характерну національно-мовну корозію, як це яскраво бачимо в одному з сегментів законопроєкту № 5670. А їх там чимало! Будьмо уважні! На кону основне питання самостійности нашої Держави.

 

 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment