Хто проти мови Шевченка?

Ірина ФАРІОН У 100-літній ювілей його називали “фі- лологічним курйозом”, “диваком”, якому, як і всім, годилося б писати “общім язиком”. У 200-літній ювілей виконувач обов’язків Президента України ветує скасування укра- їнофобського антиконституційного “мов- ного закону” агентів Росії Ківалова-Колєс- нічєнка. За скасування цього закону прого- лосувало 232 депутати. Це, як на мене, дру- ге за державною важливістю голосуван- ня після рішення Верховної Ради про усу- нення Януковича з поста Президента. На- томість, мабуть, через весняний авітаміноз або ще щось набагато гірше, певна частина зазомбованого українського суспільства по- дає це ветування як…

Read More

Лесь Курбас — дослідження і таємниці

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та Яра Мистецька Група (США) відкрили виставку “Курбас у Києві”, а в Національному центрі театрального мис- тецтва ім. Леся Курбаса відбувся мистецький вечір “Під знаком Леся Курбаса”. Заходи приурочили до 130-річчя від дня народження видатного українського режисера. Едуард ОВЧАРЕНКО На відкритті виставки “Кур- бас у Києві” виступили Богдан Струтинський, голова Націо- нальної спілки театральних ді- ячів України; Ірина Дробот, ди- ректор Музею театрального, му- зичного та кіномистецтва Укра- їни; Вірляна Ткач, художній ке- рівник Ярої Мистецької Групи (США) та Тетяна Руденко, голо- вний зберігач…

Read More

100-річчю подій Української революції 1917—1921 років і 25-річчю Незалежності України присвячується

й офіцер і чоботом ударив у се- редину портрета царя Миколи II, що на весь зріст стоїть у золоченій рамі між двома великими вікна- ми. Брязнуло і посипалося розби- те скло. Показуючи рукою на роз- битий портрет, він сповістив: — Цей владика вже не цар- ствує, в Петербурзі іде революція. Цар Микола зрікся престолу, йо- го і всю сім’ю арештували. Впав нарешті гнилий ца- рат Московської імперії в берез- ні 1917 року, від першого ж стуса- на складеного з українців Волин- ського полку в Петрограді. А війна триває. Навчальна ко-…

Read More

Не відступає клята війна!

09Маргарита ДОВГАНЬ Фото Сергія БОРИСОВСЬКОГО Не проста бесіда Юрист і правознавець, воїн АТО родом із Шевченківсько- го краю Василь Старик воював із 2014 року! Вже відвоювався. Радує мене серйозною бесідою. За короткий час багато зробле- но для створення наших Зброй- них сил. На час, як москаль на- пав, було в нас у бойових підроз- ділах лише 5 тисяч людей. Хо- ча офіційно — для статистичної показухи — писали 180 тис. І за два роки в Україні нарешті ство- рили і творять сучасну боєздат- ну армію. Із паном Василем спілкує- мося…

Read More

Будуймо собори душ!

Людмила РОМЕН, член НСПУ, лауреат літературних премій імені Олександра Олеся та Анатолія По- грібного Ім’я Йосипа Михайловича Дудки – українського поета, палкого патріота України, Вчителя з великої літери знане не лише на Роменщині, а й далеко за межами України. Замовчуваний за життя, таврова- ний і гнаний, без доступу до видань і твор- чої самореалізації, залишався і залишаєть- ся світлом правди і безмежної любові до життя, до рідних берегів Сули, до краю, до України! Ціною самопожертви, попри всі земні страждання, що випали на його долю, він щохвилини працював над словом, і…

Read More

Сценарії добра

Якщо прагнути залишити письмові свідчення про людей незвичайної долі і таланту, то мушу визнати, що не встигаю часом за плином подій. А порядних людей у житті зустрів чимало, і вони варті не одного рядочка в часописі чи книжці. Тож намагаюся надолужити згаяне, щоб доповнити га- лерею своїх героїв, поки вони самі можуть оцінити те, що вдалося вихопити з життя, і обігріти побачене добрим і свіжим словом. Василь ВАСКАН, член НСПУ, заслужений працівник куль- тури України Отож нині слово про Остапа Савчу- ка — заслуженого діяча мистецтв України, лауреата обласної літературно-мистецької…

Read More

Пошук найкращої моделі української влади

Суспільство бідніє і готове безконечно змінювати владу в особах, не знаючи достемен- но, якої системи влади варто хотіти. Єдиної думки не існує і дійти згоди неможливо, бо потрібне інакше розуміння демократії і держави. Криза української державності виникла через надмірне захоплення процесом демократизації радянської системи влади з до- помогою чужих моделей і сторонніх порад. Цей шлях довів державу до стану неймовірно складного переплетіння, делегування і дублювання повноважень так званих гілок влади, перетворення парламенту на священну корову без страху, жалю і хазяїна. Держава неу- хильно втрачає функціональність, і саме це фатально позначається…

Read More

Шановна громадо!

Ось і надійшли Шевченківські дні, які завжди для нас були святом Генія національного духу. 203 роки тому українському народові Гос- подь послав Великого Кобзаря — Тараса Шевченка. Тарас Шевченко відродив українську націю, вдих- нув у неї самоповагу та прагнення до самостійного державно-полі- тичного життя. Відзначення кожної річниці від дня народження Тараса Шевчен- ка ми ніколи не зраджували, навіть у найгірші часи, ставали високи- ми перед світом, засвідчували свою вір ність ідеалам Волі. Тепер, коли Україна порва- ла кайдани рабства, здобула не- залежність, але перебуває в умо- вах війни з нашим…

Read More

Талантом огранене слово

Дмитренко Микола. Поезії. — К.: “Сталь”, 2017. — 252 с. Марійка Підгірянка приходить знову Василь БАБІЙ, лауреат обласної премії ім. Ма рійки Підгірянки, член НСПУ І вкотре це робить знаний підгірянкознавець Василь Ле вицький. Саме він ще як і дирек тор музею цієї письменниці у Бі лих Ославах на Надвірнянщині упорядкував нове видання вибра них творів. Це поезії, проза, п’єси для дітей, які ще не друкувалися в часи незалежної України. Гарний подарунок до 135річчя від дня народження М. Підгірянки отри мали читачі. Серед творів, поданих до книжки, актуально звучить вірш…

Read More

Весела опера з філософським підтекстом

У Київському національному академічному театрі опе рети відбулася прем’єра комічної опери Гаетано Доніцет ті “Дзвіночок” в українському перекладі Яни Іваницької. Оперуфарс на сцені театру у фойє поставив молодий ре жисер Віталій Пальчиков. відомої опери мене запросив художній керівник Київського театру оперети Богдан Струтин ський. Опера “Дзвіночок” — ці кава творча пропозиція. Щоб дослідити матеріал, я певний час спостерігав за роботою аптеки в одному зі спальних районів Киє ва. Можу сказати, що це окремий світ нашого міста, який розташо вується поруч — на міському под вір’ї. Це світ складений із усіля…

Read More