Шановна громадо!

Ось і надійшли Шевченківські дні, які завжди для нас були святом Генія національного духу. 203 роки тому українському народові Гос- подь послав Великого Кобзаря — Тараса Шевченка. Тарас Шевченко відродив українську націю, вдих- нув у неї самоповагу та прагнення до самостійного державно-полі- тичного життя. Відзначення кожної річниці від дня народження Тараса Шевчен- ка ми ніколи не зраджували, навіть у найгірші часи, ставали високи- ми перед світом, засвідчували свою вір ність ідеалам Волі. Тепер, коли Україна порва- ла кайдани рабства, здобула не- залежність, але перебуває в умо- вах війни з нашим одвічним во- рогом — Московією, маємо з осо- бливою шаною відзначати нашо- го Поета, борця і мученика за на- род, за його долю. Пам’ятаймо заповіти, які поси- лав у глибини майбутнього Тарас Шевченко, особливо: Свою Україну любіть, Любіть її… во время люте, В остатню тяжкую минуту За неї Господа моліть. Шевченко — явище велике і ві- чне, його творчість — невичерпна й нескінченна… У ці березневі дні зберімося громадами, проведімо урочисто ве- чори, дні поезії, організуймо кон- церти, догляньмо і покладімо кві- ти до пам’ятників Великому Коб- зареві, уквітчаймо національними прапорами кожне село і місто, рід- ну домівку. Зустріньмося з учасниками на- ціонально-визвольної боротьби, Революції Гідності, війни з Мос- ковщиною 2014—2017 рр., пись- менниками, прилучімо наших ді- тей до великої Віри і Слова Тараса Шевченка. Звертаємося до осередків това- риства “Просвіта”, керівників під- приємств, установ, організацій, підприємців, громад, духовенства, всіх наших прихильників — освяті- мо ці дні миром і злагодою, згодою і єдністю, добром та вірою у нашу незборимість! Будуймо всією громадою свій дім — у мирі та любові, щоб ді- ти наші і внуки отримали у спадок державу, яку заповідав нам Тарас Шевченко: І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі. Правління Коломийського місь- крайонного товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment