Весела опера з філософським підтекстом

У Київському національному академічному театрі опе рети відбулася прем’єра комічної опери Гаетано Доніцет ті “Дзвіночок” в українському перекладі Яни Іваницької. Оперуфарс на сцені театру у фойє поставив молодий ре жисер Віталій Пальчиков.

відомої опери мене запросив художній керівник Київського театру оперети Богдан Струтин ський. Опера “Дзвіночок” — ці кава творча пропозиція. Щоб дослідити матеріал, я певний час спостерігав за роботою аптеки в одному зі спальних районів Киє ва. Можу сказати, що це окремий світ нашого міста, який розташо вується поруч — на міському под вір’ї. Це світ складений із усіля ких історій, іноді трагічних, а іно ді комічних, іноді таких, які на віть складно уявити. Ми спробу вали відтворити цей світ на сцені театру у фойє Національної опе рети України. Щоправда, наша аптека старовинна і міститься на італійському подвір’ї, але історії можуть здатися глядачеві схожи ми на сучасні”, — сказав напере додні прем’єри режисерпоста новник Віталій Пальчиков. “Постановка “Дзвіночка” давно була в планах театру, але час, коли задум втілився в життя, прийшов саме зараз. І, певне, це знаково, адже наразі у світі спос терігається сплеск неймовірного інтересу до класичної музики і, особливо, до оперети та опери. Працюючи над виставою, ми звернулися до першоджерела, на писаного Доніцетті, для якого родинні цінності були понад усе. Тому можна стверджувати, що це перша європейська версія автор ського оригіналу Гаетано Доні цетті. До творчості Гаетано Доніцет ті, ми звертаємося вперше. Для постановки цієї опери ми запро сили Віталія Пальчикова, тому що він оперний режисер і добре знає оперну фактуру. Саме він запропонував досить цікаве ре жисерське рішення і виграв кон курс”, — зазначив художній ке рівник Національної оперети Ук раїни Богдан Струтинський. Оперуфарс композитор Гае тано Доніцетті “Дзвіночок” на писав на власне лібрето 1836 ро ку. У середині ХІХ століття вона отримала певне розповсюдження на оперних сценах, головним чи ном в Італії. Потім з’являлася у афішах європейських театрів не так часто. У 60ті роки минулого століття її постановка була здій снена на сцені театру “Ла Скала”. 1973 року силами Великої Рим ської опери “Дзвіночок” записа ли для італійського радіо. Для участі у новій виставі було підготовлено три творчі склади. Першими іспит перед глядачами складали заслужена артистка Ук раїни Г. Довбня, солістивокаліс ти театру Ю. Гадзецький, О. Хар дамов, О. Кирилов, О. Арбузова та інші. Публіка мала змогу помилу ватися атмосферою старовинного італійського подвір’я, наповнено го веселою легкою музикою. Гля дачі розмістилися за столиками, а перед ними було розігране дина мічне і кумедне дійство із дотеп ними жартами і несподіваними перевтіленнями, крізь які, за ре жисерським задумом, проглядав ся і філософський підтекст. Судячи з теплої реакції гляда чів, постановка вдалася. А наразі в театрі працюють над постановкою ще однієї комічної опери, цього разу це буде твір Джоаккіно Россі ні “Севільський цирюльник”. Матеріали підготував Едуард ОВЧАРЕНКО

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment