Наш найдорожчий скарб

Надія КИР’ЯН Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА

9 березня до пам’ятника Шев ченку в Києві цілий день несли квіти. І офіційні делегації: від пре зидента, Кабміну, різних партій, і прості українці, виголошували промови, читали вірші, співали. Найчисленніший за останні кілька років був мітинг, який провели проукраїнські партії, громадські організації, зокрема “Просвіта”, згуртовані навколо “Української альтернативи”. Роз почав мітинг Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет: “Український народ доводить, що ми нині справді “Душу й тіло покладаємо за нашу свободу” — на сході, де триває війна проти агресора. Не ми напали на Росію, а російські війська зі зброєю топ чуть нашу землю. Ми насамперед покладаємо надію на Бога, але повинні діяти й самі. “Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю”, — закликав Тарас Шевченко. А наша роз’єднаність перешкоджає нам досягати того, чого ми хоче мо. Тому якщо ми шануємо Тара са Шевченка не на словах, а на ді лі, то треба єднатися навколо Ук раїнської держави”. Оголошуючи виступ лідера партії “Справедливість” Вален тина Наливайченка, ведучий зау важив: “Дивно, але тільки но ми проголосили про зібрання націо нальних сил біля пам’ятника Шевченку о 14 й годині, як саме в цей час нашого лідера виклика ють на допит до прокуратури. Влада міняється, а методи ті самі. Це ще раз свідчить, що треба змі нювати не окремих особистос тей, а систему”. Валентин Наливайченко під креслив, що саме Шевченко єд нає нас, надихає бути сильними, вірити в Бога, іти вперед із від чуттям того, що справедливість — це те, заради чого жили наші предки, це те, в чому виховали нас наші батьки, але це й те, за ради чого ми готові рухатися да лі. Шевченко з нами, коли ми аг ресію називаємо агресією. Шев ченко з нами, коли ми говоримо, що мародерство й корупція в на шій державі нищать нас, як дру гий агресор усередині країни. Шевченко з нами, коли ми ша нуємо наших патріархів, мудрих людей, тих, хто захистив і вибо ров відновлення незалежності України. Ми з Шевченком, коли нарешті дали собі відповідь: “Ми вільні люди на своїй землі”. З нами Шевченко тоді, коли ми говоримо, що для нас код демок ратії — це чесність із людьми, чесність із собою, з нашими дітьми. Сила, єднання, переко нання і світло в наших очах — це те, заради чого ми сьогодні зіб ралися тут, це те, заради чого завтра будемо рухатися разом і вперед. Голова ВУТ “Просвіта” ім. Та раса Шевченка Павло Мовчан сказав: “Вкотре запитую себе, чо го ми щоразу приходимо сюди, на що покладаємо свої надії? У безнадійний, здавалося б, час аб солютного панування совєтчини за ініціативою Дмитра Павличка ми тут уперше підняли націо нальні прапори, вперше сказали: “З нами Шевченко — сила непо доланна. Хоч що б робили, хоч би як відвертали від нас його, але він є, він нам нагадує, що ми повин ні бути собою”. Святійший нам нагадав, що єдність нині дуже важлива, як ніколи, бо отаман щина закроюється цією владою. Нас провокують ділитися, члену ватися, щоб ми не мали свого єдиного, шевченківського нача ла, шевченківської ідеї, шевчен ківської ідеології, шевченків ського слова, яке заряджує нас, надихає, пробуджує. Чи ви зав жди знайдете сьогодні в книгарні “Кобзаря”? Натомість ви знайде те “Вурдалака…” Бузини, пас квіль на Шевченка, який видають за гроші Медведчука. Сьогодні в Москві ініціюють спорудження йому пам’ятника, збирають кош ти, щоб поставити його біля ко лишнього готелю “Україна”, нав проти пам’ятника Шевченку. Во ни зрозуміли, що поки буде Шев ченко, ми будемо силою, тому так цинічно намагаються знищи ти національного пророка. Нашій нації не давали сфор муватися, але навіть маючи неве лику потугу — Народний рух Ук раїни, — ми спромоглися на від будову власної держави. Чого ж зараз, коли, здавалося б, стільки патріотичних сил, ми не можемо об’єднатися? Шевченко писав “В своїй хаті своя й правда…” Та чи ця хата наша, якщо звідси видав люють українців, що змушені мільйонами мандрувати по світу в пошуках кращої долі? Забрали все, хочуть забрати ще й землю. Відбирають ім’я Шевченка, але це наш найдорожчий скарб. Ми ніколи його не віддамо”. Народний артист України Та рас Петриненко продовжив цю думку: “А що було б з нами, з на шою країною, якби свого часу і дуже вчасно не народився цей святий чоловік? Може, ми б тут уже не стояли. Чомусь, коли нам стає трохи легше, ми забуваємо, що боротися треба до повної пе ремоги. Скільки разів демократи відвойовували владу, а потім чо мусь самі її й віддавали. Об’єдна на нація дуже сильна — поглянь мо, чого за цей же час досягли поляки. Нам треба також бути єдиною нацією”. Герой України поет Дмитро Павличко прочитав вірш Тараса Шевченка “Мені однаково…”, розповів, що базою творчості Та раса Шевченка була козацька Україна, Україна Богдана Хмель ницького, Івана Виговського, Івана Мазепи, Івана Богуна. По відомив, що біля Київського вій ськового ліцею ім. Івана Богуна нарешті демонтують пам’ятник Суворову, і там має стояти пам’ятник Іванові Богуну. Дмит ро Васильович зауважив, що Шевченко — пророк, бо він знав наші витоки, нашу історію, що українська нація понад тисячу років тому вже була відома в Єв ропі. Закликав усіх патріотів об’єднатися і прочитав свій но вий вірш “Іван Богун у Києві”. Біля пам’ятника того дня прозвучало ще багато цікавих і змістовних виступів: академіка АПНУ Георгія Філіпчука, голови політичної партії “Патріот” Ми коли Голомші (до слова, стягів ці єї партії біля Шевченка було най більше), очільника громадської організації “Остання барикада” Олеся Донія, заступника голови партії УНА—УНСО Ігоря Мазу ра, українського політика, депу тата ВР І—ІV та VІ скликань Іва на Зайця, представника РУХу Івана Слободяника, голови УРП Сергія Джерджа та ін. Говорили про те, що мусимо повернути національну пам’ять, створити єдину Помісну україн ську православну церкву, бороти ся за правду, волю, проти імпер ської політики Росії, за гідне життя кожної людини, бути єди ною силою, не миритися з роз правами над патріотами, бороти ся з олігархією, яка знекровлює державу, перейти від руйнації до економічного зростання, дбати про духовність і культуру, добити ся ухвалення закону про єдину державну українську мову, добрі слова підтверджувати ділом, за вершити перемогою нашу Рево люції гідності. Прикрасили мітинг художні виступи Тараса Петриненка, Іво Бобула, кобзаря Тараса Силенка, гурту “ТаРута”, дитячого Народ ного вокально хореографічного ансамблю “Зернятко”. А ще цей захід був надзвичайно експресив ним, динамічним завдяки артис тичним здібностям, прекрасним володінням словом ведучого, ук раїнського музиканта, лауреата Міжнародних конкурсів Олек сандра Журавчака.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment