Шевченківський березень на Тарасовій горі

Ольга БІЛОКІНЬ, Лариса МИКОЛЕНКО Фото Юрія КАРДАША, Віти ДЗИМИ, Віктора ТАРАХАНА

Тарасова гора вже понад півтора сто- ліття є символом єднання народу Украї- ни. Тут бережуть правічні традиції і пле- кають нові. Березневі пам’ятні дні біля могили Тараса Шевченка щоразу пробу- джують найдорожчі почуття, актуалізу- ють смисли життя, яких найбільше по- требує суспільство. 2017 року лейтмоти- вом урочистостей були мир, єдність, лю- бов до України. “Свою Україну любіть…” — промови- ла поетовими словами 9 березня, в день народження Кобзаря, до шанувальників Українського пророка відомий в Україні і за її межами шевченкознавець, провід- ний науковий співробітник заповідника Зінаїда Тарахан-Береза, окресливши йо- го роль в історії “і мертвих, і живих, і не- нарожденних”. На пошану Шевченка ля- гли до місця його вічного спочинку кві- ти, гостинно були відчинені двері екс- позицій музеїв та виставок, а полотни- ще державного прапора, розгорнутого на Тарасовій горі, вбирало сяйво сонячних променів, блакить неба і Дніпра. 10 березня спільна поминальна мо- литва, яку здійснили Митрополит Чер- каський і Чигиринський Української Православної Церкви Київського Патрі- архату Іоанн, священик УПЦ КП о. Сер- гій (Нікітін), ієреї та настоятелі церков Черкащини, розпочалася в церкві По- крови Пресвятої Богородиці неподалік Тарасової гори. Біля Шевченкової мо- гили відбулася літія священнослужите- лів кількох конфесій за упокій його ду- ші. Той день також був позначений кві- тами вшанування, звучанням поезій Кобзаря. Серед інших гостей вклонили- ся українському генію голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, Марина Порошенко — дружина Прези- дента України. Вона прибула до Канева, щоб зустрітися зі школярами для продо- вження загальнонаціонального проекту — створення “Книги Миру”, в якій діти учасників АТО з різних областей залиша- ють фото рідних та побажання про мир- не життя в Україні. Гості оглянули експо- зицію музею Тараса Шевченка, відповіли на запитання журналістів. “Це благосло- венне місце насичене особливою енерге- тикою”, — підкреслила Марина Поро- шенко. 11 березня на “Прощу до Канева” вже втретє прибули паломники Київської ар- хиєпархії Української Греко-Католицької Церкви за участю Блаженнішого Патрі- арха УГКЦ Святослава Шевчука та Вла- дики Йосифа (Міляна), Єпископа-по- мічника Київської архиєпархії, які очо- лили Архиєрейську Божественну Літур- гію в церкві Покрови Пресвятої Бого- родиці. По завершенні літургії біля свя- тої обителі було висаджено символіч- не дерево єднання, а також біблійне де- рево — смоковницю, після чого здійсне- но урочисту ходу на Тарасову гору. Цере- монія покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку завершилась панахидою за упокій душі Тараса та всіх полеглих за во- лю України.

Цього дня було оголошено Всеукраїнську акцію “Паростки єднання” саме біля могили Коб- заря, неподалік меморіальних столітніх дубів, від жолудів яких розростуться дерева в місцях, пов’язаних з іменем Тараса Шев- ченка. За словами Владики Йо- сифа, з цими дубами пов’яжуться корінням різні міста України, схід та захід, українці за межами рід- ної землі: “Ми сьогодні справді зачинаємо дуже велику справу”, — наголосив Єпископ. Священи- кам передали паростки дубів, які вони повезли до Києва, Вінниці, Чернігова, Черкас, Вишгорода, Білої Церкви, Фастова, Ірпеня, Василькова, Обухова, Ніжина, Золотоноші, Вишневого. Насна- гу цим деревцям дадуть Тарасова гора, що уособлює героїчну і тра- гічну історію нашого народу, си- ла весняного пробудження, наці- онального Ренесансу, Боже бла- гословення. І в цих дубках симво- лічно увічниться об’єднавче Сло- во Кобзаря, який вірив, що … од коріння тихо, любо Зелені парості ростуть. І виростуть! В акції взяли участь міністр культури України Євген Нищук, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семе- рак, генеральний директор Шев- ченківського національного за- повідника Мар’ян Піняк, пред- ставники органів влади, місце- вого самоврядування, громад- ськість. Гості оглянули експози- цію музею Тараса Шевченка, а на згадку про ці події залишили- ся пам’ятні записи. Літопис церкви Покрови Пре- святої Богородиці: Щире спасибі за відкриту гос- тинність, за можливість собор- ною молитвою пом’янути Велико- го Тараса. Благословення Господа на вас! Святослав 11.03.2017 р. Б. Маленька козацька церква об’єднала навколо великого Сина рідного народу велику українську Церкву Київського Християнства у молитовній єдності за краще за- втра, за добру пам’ять в Запові- тах “чиїх синів, чиї ми діти”. Йосиф Єпископ-помічник Ки- ївський Духовно натхненний спільною молитвою в маленькому, але та- кому Великому Храмі! Це сакраль- не місце біля Тарасової Гори має нас єднати і спрямовувати наші молитви в ім’я миру, процвітання Українського Народу, міці Україн- ської Держави! Із вдячністю міністр культури України Євген Нищук. 11.03.2017 Мрія збулася… Дякую Богові за великого Кобзаря… Дякую Коб- зарю. Дякую моєму батьку Євгену за любов до України через Кобзаря. 11.03.2017 р. Б. о. Іван Сохан, Івано-Франківськ. Київ — Асколь- дова могила Книга вражень відвідувачів Шевченкової могили: Дякую за збереження творчої спадщини Великого Кобзаря. Порошенко Марина. 10.03.2017 11 березня 2017 р. на Тарасо- вій Горі розпочалася акція “Паро- стки єднання”, яка започаткова- на Українською Греко-Католиць- кою церквою та підтримана Уря- дом України в особі міністра при- роди та міністра культури. Єд- ність має багато вимірів та проя- вів. Тарас Шевченко об’єднав укра- їнську націю. Ми несемо по всій Україні паростки Тарасового дуба. Гарна нагода єдності та майбут- ньої перемоги українського народу! Семерак Остап, міністр еко- логії та природних ресурсів. 11.03.2017 Я залишилась під великим вра- женням від музею Тараса Шев- ченка. Щаслива, що поїхала вша- нувати пам’ять нашого Велико- го Кобзаря. Вічна пам’ять Тарасу! 11.03.2017. Пазюк Марія, м. Бровари Київської обл.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment