Воюють не правителі, воюють народи

Валерій ШВЕЦЬ, професор, м. Одеса

Коли пишеш про інший народ, то завжди існує великий ризик упередженого ставлення до нього, особливо, якщо твій народ з цим іншим народом перебуває у стані війни. Краще послуговуватись авторитетними свідченнями представників того іншого народу. Таким незаперечним авторитетом для московитів є Микола Олександрович Бердяєв. Хоча його дитинство і молоді роки пов’язані з Україною, а в зрілому віці він уже жив за кордоном, де і помер, його з цілковитою певністю можна вважати найвидатнішим російським інтелектуалом ХХ сторіччя. Ніхто краще за нього не зумів зрозуміти суті здійсненого 1917 року більшовицького перевороту. У російській імперії цінністю для Бердяєва був лише російський народ. Інші народи він просто не помічав. Ось що він пише про революцію 1917 року (Роздуми про російську революцію).

“Поверхово і помилково дивляться на більшовизм ті, хто вбачає в ньому винятково зовнішнє насилля над російським народом банди розбійників”. Сучасний російський націоналізм трактує події в Російській імперії 1917 року саме так — інтернаціональна банда пройдисвітів із переважаючою єврейською складовою зґвалтувала морально досконалий, цнотливий російський народ. Натомість Бердяєв пише: “Більшовики — це не банда розбійників, що напала на російський народ на його історичному шляху і пов’язала йому руки і ноги, і не випадкова їхня перемога. Більшовизм є явищем глибшим, страшнішим і зловіснішим. Банда розбійників була б набагато невиннішим явищем. Більшовизм є не зовнішнім, а внутрішнім для російського народу явищем, його тяжкою духовною хворобою, органічною недугою російського народу. Більшовизм є лише відображенням внутрішнього зла, що живе в нас… Він є лише галюцинацією хворого народного духу”.

Тобто, за Бердяєвим, більшовизм — це лише тимчасова хвороба здорового народного організму. Тут Бердяєв, незважаючи на свою проникливість, анітрохи не відійшов від провідного тренду російської інтелігенції про виняткові моральні риси російського народу. Вона вважала, що досить передати владу широким верствам народу, і на просторах колишньої Російської імперії виникне царство свободи і справедливості. Російська інтелігенція, не знаходячи високих моральних чеснот у власному середовищі, шукала їх там, де замість реальної картини життя вона мала лише фантастичні уявлення про якесь ідеальне суспільство, конкретні риси якого вона не вміла осягнути. Лише передати владу народу, тобто зруйнувати існуючу переважно дворянську правлячу еліту, і все буде добре. Але звернімо увагу на те, що при кожному новому історичному зламі російський народ демонструє одні й ті самі моральні якості.

Отже, йдеться не про хворобу, а лише про основний і притому винятково стабільний його стан. Попри те, що в керівних структурах радянської влади у перші роки її існування етнічні євреї часто перевищували за кількістю представників інших етносів колишньої Російської імперії, Бердяєв не звернув уваги на цей очевидний факт, не вважаючи його визначальним для природи радянської влади. “Радянська влада не демократична влада і не поставлена якимось законодавчим органом. Але жодна влада не створювалась формально, її завжди створювала сила. …Ця влада виявилась народною у дуже несхвальному для неї сенсі.

…І більшовики не направляли революцію, а були лише її слухняною зброєю. …Більшовики зовсім не були максималістами, вони були мінімалістами, вони діяли в напрямку найменшого опору, у повній відповідності до інстинктивних прагнень солдатів, які були змучені непосильною війною і прагнули миру, селян, що жадали панської землі, робітників, налаштованих злісно і мстиво”. У першій половині ХХ сторіччя у правлячій еліті Російської імперії двічі відбулися корінні зміни. До жовтня 1917 року це була влада освіченої меншості суспільства з переважанням в ній російського дворянського елементу. 1917 року її змінила справді інтернаціо нальна малоосвічена маса вихідців з соціальних низів російського суспільства з очевидними лідерськими позиціями містечкового єврейства. Беззаперечним лідером не лише їх, а й усієї революції, особливо після смерті Володимира Леніна, був Лев Давидович Троцький.

1929 року Троцького вислали з Радянського Союзу, а його прибічників-троцькістів масово репресовували. Наприкінці 1920-х—на початку 1930-х років відбулась уже друга зміна правлячої еліти в новітній Російській імперії, зумовлена все тим же народним чинником. У рази збільшився бюрократичний апарат держави. Основне його по повнення рекрутувалось уже з практично неосвічених прошарків суспільства. Якщо перший секретар комуністичної партії РКП(б) Сталін мав початкову освіту, то його наступником у 50- 60-ті роки була людина, яка до школи взагалі не ходила. У висліді чергової зміни правлячої еліти переважаючим етнічним елементом на всіх щаблях влади стали росіяни.

Саме у цей час Радянський Союз почав швидко перетворюватись на похмуру середньовічну тоталітарну державу з концтаборами, масовими репресіями, переселеннями, голодоморами, тотальною русифікацією всіх аспектів державного життя. Закінчилось українське відродження двадцятих років. Його змінило розстріляне українське відродження тридцятих. Закривались українські, білоруські, єврейські школи тощо. У Бердяєва є пояснення цієї еволюції. “Більшовизм був викривленою, вивер нутою навиворіт реалізацією російської ідеї, і тому він переміг.

Допомогло те, що у росіян занад то слабке ієрархічне почуття, але надто сильна схильність до авторитарної влади. Ні про яку правову, конституційну державу російський народ і чути не хотів. …Відбулася страшна примітивізація життя, примітивізація всього побуту, утвердився солдатсько-народний спосіб життя. Більшовики не стільки створили це брутальне життя, брутальний спосіб володарювання, скільки відбили і відобразили брутальний спосіб народного життя, що вже утвердився. Влада, що побажала б бути культурною, не змогла б існувати, не відповідала б стану народу. Освічений прошарок, витонченіший і відданий традиціям, не зміг би далі володарювати в Росії. Господь наче передав владу більшовикам як покарання за гріхи народу”.

Цікаво, що сучасні російські націоналісти продовжують, усупереч висновкам Бердяєва, розігрувати єврейську карту. Наприклад, щодо голодомору в Україні вони діляться на дві категорії. Перша не визнає факту голодомору. Друга покладає вину за нього на євреїв. Їх провідний тренд: більшовизм — це єврейська змова проти народу-богоносця. Проте найжахливіші прояви більшовизму припали саме на 30-ті роки, коли єврейська зірка майже зникла з політичного небосхилу, а російська засяяла у всій своїй красі. Але минуло майже тридцять років після більшовицького перевороту 1917 року в Московії. Чи змінилась при цьому поведінка російського солдата на окупованій території тепер уже не України, а Німеччини? Ось витяг із листа від 6 травня 1977 року видатного польського письменника єврейського походження Станіслава Лема до Майкла Кендла — американського перекладача його творів. У листі Станіслав Лем по силається на мемуари німецького лікаря, що пережив ці події.

“…Натомість росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розпоясаність чином; отож гвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи і ни щачи усі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в безкорисливості цього нищення чималу Завбачливість, Ініціативу, Увагу, Зосередженість, Напруження волі — завдяки цьому вони мстилися не лише німцям за те, що німці влаштували в Росії, а й мстилися усьому світові поза межами своєї в’язниці помстою, найпідлішою з можливих: адже вони обсирали все — жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, ЕКСКРЕМЕНТАЛЬНОЇ ЗАПЕКЛОСТІ, яку демонстрували росіяни, забиваючи і наповнюю чи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на увесь світ, яке вони тепер МОГЛИ, яка ж це радість?

Скопати, стовкти, обісрати, а до всього цього ще й зґвалтувати жінок, які лежали в калюжах крові…” (Володимир Федько: Станіслав Лем про психотип “совєтів”…: https:// www.ar25.org/article/stanislav-lem-pro-psyhotyp-sovyetiv.html)” На шляху до Німеччини російський солдат пройшов територією союзної йому Польщі. Саме Польща, поляки і полячки були репетиційним майданчиком для вистави, головна дія якої відбулась уже на території Німеччини. Чомусь поляки не згадують нині про це. Їх більше хвилюють події на Волині між українцями і поляками, хоча і за цими подіями проглядає нахабна пика московита — їхнього “визволителя”.

Минуло ще п’ятдесят років, і російський національний характер повною мірою виявив себе у російсько-чеченській війні. Мародерство, насилля, згвалтування, приниження людської гіднос ті, тортури, вбивства людей без суду і слідства. Все за старими перевіреними рецептами. Минуло ще двадцять років, і все те саме повторилось у російсько-українській війні. Бердяєв фактично ототож нив більшовизм з російським народом. Про те, що він не помилявся, свідчить хоча б те, що єдиною країною на всьому пострадянському просторі, де повною мірою збереглась більшовицька символіка, де не знесений жодний пам’ятник Леніну, де країна починається з Красної площі, в центрі якої піраміда з прахом вождя — є Московія. І в Україні декомунізація отримала найбільший спротив там, де присутня помітна російська етнічна складова серед місцевого населення.

Певний період свого життя Бердяєв мав деякі ілюзії щодо революції в Росії. Але розчарування його було великим. “…більшовицька революція нічого нового з собою не принесла. …Більшовизм спирається на ті ж солдатські штики, на ту ж темну і грубу фізичну силу, на які спиралась і стара влада, що вже розклалась. Нічого не змінилось. Маса залишилась у тій же темряві. …Не випадково так складно відрізнити в темній масі більшо виків від чорносотенців. …А ненависть до буржуазії є природна ненависть темного Сходу до культури. …У всьому цьому не має нічого схожого на революцію, на демократію, на соціалізм, на суттєві зміни в суспільстві і народі. Все це — моторошний і зловісний маскарад. Засади самовладдя і деспотизму продов жують святкувати і чинити свою оргію”. Дивне поєднання демократії і соціалізму в одному реченні комою. Чим далі на Схід, тим більше трупів було обабіч дороги до соціалізму. Наприклад, у Кампучії знищили кожного третього. Він шукав приклади успішних революцій і знайшов їх у на перший погляд цілком неочікуваному місці.

“Італійський фашизм усупереч поширеній думці також був революцією, здійсненою молодими людьми, що пройшли школу війни, повними енергії і жадоби переваги в житті. Ці молоді люди були психологічно подібні до радянських молодих людей, але енергія їх була спрямована в інше річище і прийняла не руйнівний, а будівничий характер. Ми живемо в епоху цезаризму. І значення матимуть лише люди типу Муссоліні, єдиного, можливо, творчого державного діяча Європи, який зумів підкорити собі і державній ідеї войовничо-насильницькі інстинкти молоді, дав вихід їх енергії”. Тобто схильність росіян до авторитарної влади не оминула і самого Бердяєва. Але від себе я б додав: попри деякі спільні риси, революції у різних народів різні, як і самі народи.

Революції — це завжди повернення до витоків, до глибинної моралі народів, їх інс тинктів. Тому наша остання революція називалась по праву Революцією гідності. Саме гідність — це те, що було властиво українському народу всю історію його існування. Це те, що в ньому постійно принижував і знищував наш найбільший ворог. Почуття власної гідності — це те, що якраз відсутнє у нашого найбільшого ворога і тому викликає у нього найбільшу лють. Революція — це завжди повернення до витоків! Якщо в Московії відбудеться революція, то якою вона буде, можна уявити по тому, якою вона вже була. Якщо Московія виграє російськоукраїнську війну, то те, що вона чинитиме в окупованій Україні, також буде таким, що вже було. Душа народу доволі інертна субстанція. Століття для неї — як одна мить.

Душа московита щодо українців проявляється повною мірою сьогодні у майже беззастережній підтримці нахабної експансіоністської політики їх президента. Під час нещодавніх масових протестних акцій у Московії жодного разу не прозвучав осуд російсько-української війни. Проста зміна президента в Московії не змінить ситуації у російсько-українських відносинах. Революція у Московії може лише ще більше їх загострити. Революційна Московія може стати ще більшою загрозою для нас і для всієї Європи. Не слід очікувати замирення з Московією внаслідок зміни правителя. Насправді завжди воюють не правителі, а народи. Головним аргументом має бути лише наша сила, реалізована за сприятливих обставин у світі і у самій Московії. Бердяєв вважав, що “російський народ має бути виведений з більшовицького стану, має подолати в собі більшовизм”. Правда, він не сказав, як це зробити. Думаю, що радикальними ліками для такого одужання може бути лише тотальна поразка Московії в її нинішній війні з усім цивілізованим світом.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment