Повернули із небуття тисячі імен репресованих

Світлана ЧОРНА

У Національній історичній бібліотеці України презентували видання хмельницького журналіста, громадського діяча Богдана Теленька “Соловецький мартиролог Поділля”, що вийшло друком за підтримки Радикальної партії Олега Ляшка. У події взяв участь перший заступник Голови Комітету ВР з питань бюджету Василь Амельченко. — Видання книжок, присвячених темі політичних репресій в Україні, повинно стати елементом державної політики, — сказав народний депутат. — Слід систематизувати роботу з оприлюднення злочинів комуністичного режиму, щоб показати світу, що відбу лося в Україні в 20—30ті роки минулого століття, під час Голодомору, в 1932—1933 рр.

Видання, яке містить 4 700 імен репресованих у часи сталін ського режиму подолян, що заги нули на спорудженні Біломорка налу та інших будовах ГУЛАГу, створене на основі секретних ар хівів ФСБ Росії. — Ці відомості вдалося зібрати карельському досліднику сталін ських репресій Юрію Дмітрієву під час єльцинської відлиги у схо вищах ЧКГПУНКВДМГБ КГБ (письменник вживає абревіа тури за їхнім первинним росій ським звучанням), — каже Богдан Теленько. — Загалом в архіві, який до свого арешту російськими спецслужбами за надуманим зви нуваченням встиг передати Юрій Дмітрієв мені під час експедиції у Сандармох і на Соловки 2013 року, близько 70 тисяч імен людей різ них національностей. Насправді йдеться лише про видиму частину айсберга — жертв на “будовах ко мунізму”, де гинули наші земляки, значно більше. Після Голодомору гинули цілі села, тепер уже внаслі док депортацій у Сибір, на Біло морканал, на Соловки, у радянські концтабори. Тут подано не лише імена ка налоармійців, як називали енка ведисти безкоштовну рабсилу, а й короткі біографічні довідки. Ви дання проілюстроване фотокопі ями справ репресованих і доку ментальними знімками з Біло морканалу. — Не менші списки замуче них на Біломорканалі каторжною працею маємо і в Житомирській, Вінницькій, Київській областях; їх готують до друку, — каже Бог дан Теленько. — Росіяни ствер джують, що на Біломорканалі за гинуло 50 тисяч осіб, ми ж нази ваємо цифру — 100, а західні дос лідники — 200 тисяч. У передмові до видання Олег Ляшко зазначив, що Соловець кий мартиролог, трагедія Голодо мору 1932—1933 рр., Великий те рор 1937—1938 років, інші злочи ни комуністичного режиму — це найтрагічніші уроки української історії. Після презентації народний депутат України Василь Амель ченко, автор книги Богдан Те ленько, громадські активісти поклали квіти до хреста, встанов леного в центрі Києва на пошану й пам’ять про закатованих ста лінським режимом українців.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment