«Дуже хотілося б публікацій, які стосуються досвіду роботи районних осередків»

Г. В. БІЛОУСОВА, член “Просвіти”, науковий співробітник музею

Шановні просвітяни! Торік у листопаді відбулися звітно-виборні збори Коростен- ської “Просвіти”, на яких осере- док поповнився новими членами (вчителі шкіл, музейні працівни- ки, приватні підприємці, пенсі- онери). Головою обрали Людми- лу Григорівну Ліневич (Леоніда Онисійовича Калимчука, багато- річного голову осередку, обрали Почесним головою). Оновлена “Просвіта” свою ді- яльність почала з організації пе- редплати на “Слово Просвіти”. Завдяки допомозі спонсорів у Коростені та районі газету отри- мують 17 шкіл, міська та районна бібліотеки, міський і районний відділ освіти, СПТУ № 16. Поза увагою просвітян не залишилося патріотичне вихо- вання молоді. В Коростенсько- му крає знавчому музеї створе- но змістовну експозицію, яку присвятили коростенцям-учас- никам АТО (наші АТОвці по- бували в усіх “гарячих точках”, адже на Житомирщині фор- мується 95-та аеромобільна бригада, 30-та окрема Ново- град-Волинська механізована бригада). 300 учасників АТО, 11 загиблих, інваліди, поране- ні. АТОвці — часті гості музею, приходять разом із сім’ями, дру- зями. Організовуємо зустрі- чі воїнів із молоддю: старшо- класниками, учнями СПТУ № 16, студентами коледжу. На такі зустрічі запрошуємо співро- бітників військового комісаріа- ту, до речі, також АТОвців. У Коростенському музеї бува- ли і Павло Мовчан, і Володимир Семистяга. З Володимиром Се- мистягою я говорила про унікаль- ну людину, просвітянина майже з 30-річним стажем, “поліського Сковороду” — Миколу Іванови- ча Брицуна. Результати його по- дорожей по Древлянській землі у 4-х збірниках, на сторінках яких унікальний матеріал з історії, ар- хеології, етнографії. Наближаєть- ся Микола Іванович до славного 80-літнього ювілею. Серед тих, хто 17 листопа- да схилив голови перед пам’яттю 359 страчених учасників ІІ-го Зи- мового походу у с. Базар Наро- дицького району, були і корос- тенські просвітяни. В музеї коростенців зі свята- ми вітав самобутній фольклор- ний колектив “Бовсунівські бабу- сі” (колядки, щедрівки, петрівки, жниварські пісні). Дійство відбу- валося при переповненому залі. Уже третій рік поспіль учні 7-Б класу НВК № 12 під керів- ництвом активної просвітянки Тетяни Петрівни Гурської водять вертеп, який славить Добро, Лю- дяність. Дітей радо зустрічають у різ- них організаціях, обдаровують цукерками, канцелярським при- ладдям, грошима. Не залишається Коростен- ська “Просвіта” поза громад- ським життям міста. Просвітяни були серед учасників урочистих зборів, присвячених Дню собор- ності України. Коростень — місто старо- винне, з унікальною історі- єю, багатоконфесійне. Але на 10 православних громад, які під- порядковуються Московсько- му Патріархату, всього дві церк- ви Київського Патріархату. Під час виборів великий відсоток ви- борців голосує за “Наш край” та “Опозиційний блок”… “Слово Просвіти” читаємо, статті обговорюємо. Дуже хотіло- ся б публікацій, які стосуються до- свіду роботи районних осередків. Запрошуємо в гості кореспон- дентів. Пишу, щоб нагадати про ра- йонні організації. Адже можна за рік провести масштабні, красиві заходи. А от як працювати цілий рік? Як привабити молодь? Біль- шість наших просвітян — пенсі- онери.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment