Київ переграв Москву на дипломатичному фронті

Сергій ЧИРКОВ

У Брюсселі та Римі відбулися два важливі саміти. Їхні рішення можуть відчутно вплинути й на подальший перебіг збройного протистояння на Донбасі. Тож логічно, що і Київ, і Москва виявили напередодні зустрічі світових лідерів певну дипломатичну активність.

Президент України в очній зустрічі за ручився підтримкою такого важливого по літичного гравця, яким є канцлер ФРН Ангела Меркель. Ввів у тонкощі україн ськоросійських стосунків новообраного президента Франції Еммануеля Макрона. Звірив політичний годинник із прем’єр міністром Канади Джастіном Трюдо. Про вів низку телефонних переговорів із парла ментарями і посадовцями країн Європи і США. Увінчали дипломатичні зусилля пока зові випробування новітньої ракети і від крите послання Петра Порошенка керів никам країн “великої сімки”. З одного бо ку, Україна продемонструвала наростаючу воєнну міць, з іншого — нагадала європей цям, чим може обернутися для їхніх країн нехтування реальними загрозами і закли кала не повторювати помилок минулого. А Путін вдався до звичних заходів у стилі КДБ: брудних інформаційних атак, підкилимного тиску на нечисленних полі тичних симпатиків і, на завершення, — пе редав через італійського прем’єрміністра Паоло Джентілоні послання учасникам са міту. Зновутаки — секретне. Як показали перебіги самітів, підготов чу роботу Україна виграла. І за стилем, і за наступальністю, і за націленістю на кон кретний результат. В обох зустрічах вперше мав узяти участь новий президент США. Колективна Європа і прагнула знайомства з Трампом, і побоювалась. В оборонному Альянсі настільки були не впевнені у результатах перемовин, що пішли на пониження статусу зустрічі. За мість планового саміту вирішити провести у бельгійській столиці робочу вечерю. Адже президент США називав НАТО застарілою й малоефективною структу рою, закидав союзникам невиконання фі нансових зобов’язань і обіцяв захищати тільки платоспроможних членів блоку. Загроза зриву витала й над самітом “великої сімки”. І не лише через перед виборні обіцянки Дональда Трампа. Уже під час засідань загострилися розбіжнос ті з питань торгівлі і захисту клімату. Від кинув президент США й запропонова ний Італією проект підсумкової заяви з питання кризи біженців. Його опір був настільки серйозним, що в опонентів по чали з’являтися сумніви щодо доціль ності щорічних зустрічей глав держав і урядів. Ми, напевне, ніколи не дізнаємося, хто і якими аргументами схилив норовливого Трампа до зустрічного компромісу. Але обидва саміти досягли головного: збере ження єдності західних демократій. США і НАТО заявили про близькість в оцінках світових загроз і намір об’єднаного про тистояння. “Велика сімка” також зуміла вийти з кризи внутрішнього протистоян ня. Тут не змогли домовитися лише щодо боротьби проти змін клімату на планеті. Результатами самітів певною мірою може бути втішена й Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Стол тенберг по завершенні “робочої вечері” з Трампом повідомив: Альянс продовжить тісне партнерство з нашою країною. Нада ватиме практичну і політичну підтримку й рішуче сприятиме “зусиллям, спрямованим на виконання Мінських угод”. Заява прези дента США також мала радше проукраїн ський, ніж промосковський характер. Він наголосив: Альянс має приділяти величезну увагу “загрозам з боку Росії на східних та південних рубежах НАТО”. Вагомість цих слів підтвердила нагальна інформація з Ва шингтона. У проекті федерального бюдже ту США на 2018 рік серед іншої допомоги передбачена можливість надання Україні летальної зброї. На це не зважувалася жод на з попередніх адміністрацій Білого дому. Підтримку Києву в протистоянні з аг ресивним сусідом вчергове задекларували й лідери “великої сімки”. Відповідальність за війну на Донбасі вони однозначно пок лали на Кремль, відкинувши брехливі зая ви Путіна про відсутність його загарбниць ких військ на території України. Підсумко ве комюніке саміту містить незаперечну підтримку територіальної цілісності Украї ни. Висловлено також імовірність поси лення санкцій проти РФ, якщо та не вико нає взятих у Мінську зобов’язань або вдас ться до агресивних дій. Москва на рішення світових лідерів відповіла провокацією у повітряному просторі Великобританії. Путін продовжує вигравати армійськими м’язами, яких вже мало хто боїться.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment