Повернення додому, до Європи

Едуард ОВЧАРЕНКО

У переддень скасування візового режиму з ЄС у центрі Києва відбулися суспільно-творчі акції. На Майдані Незалежності та Хрещатику проводилися флеш-моби та майстер-класи, а на Європейській площі відбувся концерт “Безвіз”, до участі в якому запросили “Антитіла”, Руслану, “Kozak System”, “Піккардійську терцію”, Христину Соловій, Тараса Чубая/Плач Єремії, та Katya Chilli Group.

Напередодні акції в “Укрінформі” від- булася прес-конференція, в якій взяли участь Сергій Проскурня, режисер-по- становник культурно-мистецьких захо- дів “Безвіз”, Тарас Тополя, фронтмен гур- ту “Антитіла” та Іван Лельо, лідер гурту “Kozak System”. Сергій Проскурня зазначив, що сьо- годні Україна повертається додому, тобто, в Європу, а першим українським євроін- тегратором назвав київського князя Ярос- лава Мудрого. “Аби стати повноцінною частиною Єв- росоюзу, всі ми повинні змінитися мен- тально і насамперед у ставленні один до одного. Цей концерт стане квінтесенцією багатьох століть і, особливо, трьох остан- ніх років боротьби за ідентичність і неза- лежність. Ми на цій сцені уособлюватиме- мо не лише артистів, а й тих хлопців, які стоять на сході, всіх тих, хто кожен на сво- єму місці докладав зусиль, аби це сталося. Цей концерт залишиться в пам’яті ба- гатьох на роки. Це історичний момент у житті нашого народу”, — наголосив Та- рас Тополя. “Концерт на Європейській площі символічний ще й тому, що чотири ро- ки тому ми вийшли на акцію, зумовле- ну тим, що тодішнє керівництво країни різко повернулося в бік тоталітаризму, і обіцяні кроки євроінтеграції було спа- плюжено. З того концерту практично і почався Євромайдан. Через чотири роки на тому самому місці відбувається кон- церт, який констатує, що артисти, які бо- ролися за євроінтеграцію, стоятимуть на сцені і святкуватимуть цей історичний момент. Вдячний організаторам концерту, що запросили до участі у ньому саме тих ви- конавців, які прискорювали євроінтегра- цію. Ці артисти за останні 15 років бага- то разів об’їздили з концертами всі країни євроспільноти, пропагуючи там україн- ську культуру”, — підкреслив Іван Лельо. На концерт “Безвіз” зібралися тися- чі киян і гостей столиці. Всіх учасників свята привітали міністр культури Украї- ни Євген Нищук та ведуча, артистка Ан- на Заклецька. Кожен виступ відомих українських виконавців супроводжувався бурхливими оплесками глядачів, а артисти висловили своє ставлення до цієї історичної події. Катя Чилі: “Моя сила — це наша зем- ля, наш народ, наші народні традиції і лю- бов. Заради любові я вийшла на цю сцену. Здається, що весь світ може бути великою сім’єю, в якому пануватиме любов. При- наймні я мрію про цей світ, в якому жити- муть наші діти, і робитиму все, аби він та- ким став”. Учасники вокальної формації “Пік- кардійська Терція”: “Безвіз — це визнання України як повноправного партнера. Ми підтвердили свій статус цивілізованої дер- жави. Щастя почувати себе повноцінною частиною великого світу. Це великі мож- ливості для молоді, всіх, хто звик подоро- жувати. Коли немає кордонів, то людина стає вільнішою”. Христина Соловій: “Коли дізналася про безвіз, то у мене з’явилося почуття вну- трішньої свободи. Допоки я відвідала мало країн. А тепер відкриваються нові можли- вості пізнати культуру багатьох народів. Я люблю мріяти і мрії здійснюються. Одна з таких, аби Україна стала повноцінною час- тиною Європи”. Наступного дня міжнародний аеро- порт “Бориспіль” святкував перший день безвізового авіасполучення з ЄС під гас- лом “Європа без кордонів”. Святкове дій- ство розпочалося вранці з вильоту акцій- них рейсів до Брюсселю та Вільнюса й тривало увесь день. Пасажирів, які вирушали у першу без- візову подорож, проводжали досить не- звично. Перед відльотом у терміналі відбувався виступ Національного акаде- мічного ансамблю танцю ім. П. Вірсько- го. Українські виконавці вітали пасажирів і на пероні.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment