В’ячеслав КОРОБКО: «Наша мета — відкривати серця слухачів»

В Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського нещодавно відбувся концерт Київського академічного муніципального духового оркестру, що був присвячений 25-річчю створення колективу. Сьогодні генеральний директор, головний диригент оркестру, заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Коробко — гість “СП”.

— Із чого почалася історія Вашого колективу?

— Київський академічний муніципальний духовий оркестр України створили 1992 року для забезпечення культурних заходів міста. Від того часу відбулося по над 1500 виступів, і ми посіли од не з провідних місць серед най кращих колективів України в цьому жанрі. Засновником і ке рівником колективу був народ ний артист України Василь Іва нович Охріменко. 2006 року ор кестру присвоєно звання акаде мічний. Сьогодні оркестр — це візитівка Києва, гордість нашої столиці. Беремо участь у відзначенні всіх визначних подій міста і дер жави, виступаємо на міжнарод них спортивних змаганнях, від критті ярмарків, історичних пам’ятників, фестивалів… Ми працюємо над досягнен ням нових творчих вершин, ак тивно пропагуємо твори сучас них українських композиторів. Колектив складається з профе сійних музикантів із високим рів нем кваліфікації та значним дос відом роботи. Всього в оркестрі 65 музикантів. Репертуар оркестру — твори композиторівкласиків, естрадна музика, джаз, марші, вальси та пісні. Проводимо численні бла годійні концерти для ветеранів ІІ Світової війни, інвалідів, дітей сиріт та воїнів АТО. Я очолюю оркестр з 2006 року. Під моїм керівництвом створено програми “Вічна істина” (до Дня пам’яті жертв Голодомору), “Ук раїно, до тебе лину серцем і ду шею” (до Дня Незалежності Ук раїни), “Музика балу” (для Ві денського балу в Національній опері України), “Над хвилями Дніпра” (до Дня Конституції Ук раїни), “Від усієї душі” (до Між народного дня сім’ї), “Шедеври європейської музики” (до Євро пейського Різдва), “До 20річчя створення оркестру”, а також но ва програма до Дня Європи у Ки єві.

— У чому вбачаєте мету свого колективу?

— Наша мета — висока духов ність і професіоналізм. Ми — му ніципальний оркестр міста Киє ва, проте не обмежуємося столи цею. Бували з концертами в Оде сі, Житомирі, Черкасах, Сумах інших українських містах. Ми завжди граємо наживо, не визна ємо фонограм.

— Розкажіть про Ваших солістів.

— Усі солісти — лауреати престижних міжнародних кон курсів. Дмитро Фощанка (тенор) — різножанровий виконавець, співає класичні арії, народні піс ні; Віра Багринець (сопрано) — людина від природи талановита, має гарний голос і високий діапа зон виконання; Юлія Троценко (сопрано) — молода яскрава спі вачка, переважно виконує арії з оперет і мюзиклів; Анастасія Жбанкова у своєму репертуарі поєднує естрадний спів і джаз. Окремо відзначу художнього керівника нашого оркестру, ви пускника Львівського військово го інституту ім. П. Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка” Юрія Мельника, який вже сім років працює в оркестрі. Він здійснив аранжування багатьох пісень, які тепер звучать поновому. А ос таннім часом почав створювати пісні на вірші сучасних україн ських поетів. Великої популяр ності набула його пісня на слова Григорія Семергія “Герої не вми рають”.

— Як створювали ювілейну програму?

— Цього разу створили різно жанрову програму, в якій намага лися показати можливості нашо го оркестру. Вибудовували прог раму так, аби її з цікавістю сприймали глядачі. Прозвучали дуети, арії з оперет, інструмен тальна музика, хіти з репертуарів відомих європейських рокгруп. Репетиційний процес тривав протягом двох місяців, хоча сама підготовча робота — значно дов ше. У нашому колективі склалася родинна атмосфера. Звичайно, проблем теж вистачає, насампе ред матеріальних. Я був у Берліні, Варшаві, Відні. У кожному з цих міст є муніципальні духові оркес три. Це візитівки столиць, їхнє обличчя. За рівнем виконавської майстерності Київський акаде мічний муніципальний духовий оркестр нічим не поступається своїм західним колегам. Однак матеріальна база застаріла: від транспорту і закінчуючи музич ними інструментами. Хотілось, аби наша влада зауважила цю проблему. Має бути державна програма підтримки національної культу ри. У нас талановитий народ. Але українські митці все частіше зна ходять можливість творчо реалі зувати себе далеко за межами Ук раїни. Якщо керівництво не зва жатиме на це, то вже через кілька років матимемо катастрофічну ситуацію з кадрами. Нині намагаємося більше уваги приділяти пропаганді укра їнської національної культури, повертаємося до своїх коренів. У нашому репертуарі музика Ми коли Лисенка, Івана Карабиця, сучасних українських компози торів. При цьому популяризуємо кращі досягнення світової музич ної культури.

— Про що мрієте?

— Хотілося б показати наше мистецтво у світі. Думаю, ми змогли б знайти ключ до сердець глядачів у будьякій країні, адже наші солісти майстерно співають італійською, французькою, ні мецькою, англійською мовами. Звичайно, представили б там і культуру українського народу. Нам можуть дорікнути, що на гастролі потрібні кошти, а ми сьогодні переживаємо складні часи. Але весь час економимо на культурі і бачимо, до чого це призвело.

— А як щодо творчих планів?

— У нашого оркестру є своя специфіка, що вирізняє нас зпо між інших колективів цього жан ру. Кожна програма оркестру за лежить від того, в якому концер тному закладі ми виступатимемо і до якої події приурочено наш концерт. Що стосується реперту ару, то в нас більше нових аран жувань, сучасних творів, джазо вих композицій та авторських пі сень. При цьому не забуваємо про творчу спадщину: Баха, Ваг нера, Бетховена, Моцарта, Чай ковського, Мусоргського. Щотижня беремо участь у за ходах, присвячених різноманіт ним святам. Важливі для нашого колективу в творчому плані сі чень і лютий. Протягом цього ча су накопичуємо репертуар, виз начаємося, чим порадуємо шану вальників нашого мистецтва. А знаковими подіями серпня ста нуть День підняття Державного прапора та великий галаконцерт у Маріїнському парку столиці, присвячений Дню Незалежності України.

 

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment