Термоядерна Орда винародовлених

Звідки вона і чим небезпечна Леонід КЛИМЧУК, просвітянин, м. Коростень Слову “винародовити” не знайшлося місця в радянському Словнику української мови 1970-х років, хоча воно ще 1907 року бу- ло в Словнику Грінченка, де тлу- мачилося як “денаціоналізувати, позбавити національності”. Чим і було насправді цілеспрямова- не перетворення Російською ім- перією упокорених етноспільнот на територіально-адміністратив- ні одиниці імперського населен- ня, перешкоджаючи їхньому роз- витку в нації. Саме так винародовлювали- ся колись Москвою угро-фінські племена в “московитів”, потім — в “рус(ь)ких”, а інші народи — в малоросів, білоросів, жовторосів. Продовжили цю імперську полі-…

Read More

Штрихи нової філософії державності

Володимир ФЕРЕНЦ, м. Івано-Франківськ Ми хочемо кращої держави і творимо безліч проектів України майбутнього… Ми діє мо як патріоти, але результатом є система стосунків між громадянами і державною вла дою, яка наразі нам дуже не подобається, і ми хотіли б її змінити на кращу. Політика і громадська активність не дають бажаного результату, бо ми недооцінюємо значення виваженої філософії державності, мудрості в досягненні загальнонаціонального успіху. Від пошуків української мрії, яка може залишитися мрією для сучасників, варто повернутися до сьогодення, бо тільки філософія сучасності є реальною – держава будується нині, як казав…

Read More

Невідкладно ухвалити закон про українську мову

Відкрите звернення 19.06.2017 р. Реєстрація у Верховній Ра- ді оновленого законопроекту № 5670д “Про забезпечення функціонування української мо- ви як державної” дає Україні ре- альний шанс побудувати цілісну систему розвитку, захисту і під- тримки української мови. Цей законопроект спрямова- но на реалізацію вимоги статті 10 Конституції: “Держава забезпе- чує всебічний розвиток і функці- онування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”. Вимоги, не- виконання якої вже призвело до тяжких наслідків, зокрема спри- яло російській збройній агресії в Криму й на Сході України — і да- лі…

Read More

Музика нескорених

Ірина ЧЕРНОВА-СТРОЙ, канд. мистецтвознавства, доцент, засл. працівник народної освіти України Чи багато в сучасній українській музиці композиторів із власним мистецьким почерком, стилем і неповторним образним світом? Думаємо і пригадуємо… А чи можемо стверджувати, що митець — це щонайперше громадянин, який відчуває аритмічний сьогоденний пульс життя та трагедійні виклики часу?.. Як писав Олег Ольжич: “Хто має уші – хай слуха!Хто має серце – люби! Встає цитаделя духа – десятки літ боротьби”. Авторський концерт відомого в Україні та зарубіжжі сучасного композитора Олександра Яковчука, що відбувся 15 червня у Львівській обласній філармонії, власне…

Read More

Іван Кокуца: «Якщо не бачиш дороги — стань навшпиньки»

Ніщо не може бути таким благодатним, як дорога. Вона не зраджує. Навпаки, може бути щедрою і вдячною за наші труди. Цією думкою, що винесена в епіграф, наскрізь пронизано літературно-художній твір Івана Кокуци “Молоко від дикого півня”. Це дев’ята книжка письменника, представлена на суд читача. Так само, як і попередні його роботи, тримаючись осторонь тісної полички свіжих творів сучасників, вона ніби кидає виклик сьогоденню. Якщо у попередній своїй роботі “Втопила корба відро” автор відважився оголити живу правду — показати людське і нелюдське в людині, то у нинішній спробував зважити на терезах…

Read More

Уроки самостійного життя

Про сьогоднішнього ювіляра, Ігоря ЛІХОВОГО, можна почути чи прочитати доволі бага- то строкатих і неоднозначних відгуків, думок, оцінок. Зазвичай до оприлюднення цього в нашому розбурханому суспільстві спонукають людей певні особисті (фінансові, кар’єрні) інтереси і, як один із інструментів їх реалізації, — доступ до інформаційних ресурсів і на- ближеність до власть імущих. Ні першого, ні другого у нашого героя нема. Як ніколи не було спільних інтересів з олігархічними кланами чи їх охвістям у системі української влади. Огля- даючись на етапи його синусоїдоподібної біографії, бачиш людину, яка чомусь виштовху- ється із закостенілого…

Read More

«Не все, не все підвладне забуттю»

Наталка Нікуліна (7 липня 1947—24 червня 1997) Наталя СТАРЮК, м. Дніпро Закінчення. Поч. у ч. 25 за 2017 р. Захищена вся. Доторкнешся — і твердість, і холод. Міцний обладунок — запона від кпинів і лез. Дошкульні слова, наштовхнувшись, згинаються кволо. Лиш очі над всім (не дивися) — шалені від сліз Це дуже особисте, а водночас, як розу міла сама Наталка, аж надто типове у цій дійсності, де й постмодерн є якимсь пост совковим. Три сили переслідує юрба: красу, любов і незалежність духу. Та, власне, лиш тому, що і любов, й…

Read More