Київська «Просвіта»: курс на рішуче оновлення

23 червня 2017 р. у столичному Будинку письменників України відбулася чергова звітно-виборна конференція Київського міського об’єднання ГО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.

Головою Київської “Просвіти” на наступний 4-річний термін переобрали Кирила Стеценка, відомого скрипаля, композитора, культуролога. Його заступником стала київська просвітянка, поетеса, заступник директора Київської СШ № 187 Ольга Ходацька. Відповідальним секретарем затвердили Олексія Кляшторного, правника, діяча незалежного профспілкового руху, адміністратора фейсбук-порталу “Мова”.

До робочого органу Київської “Просвіти”, її правління (крім названих вище керівників) увійшло ще шість осіб: Лариса Преварська (кандидат історичних наук, доцент, директор театру “Берегиня”); Богдан Собуцький (менеджер фестивалів “Червона Рута” та колишній заступник директора Київського дитячого музичного театру); Тіна Пересунько (український культуртрегер, провідник руху культур- ної дипломатії, аспірант НАНУ); Зоя Голота (голова Солом’янського районного об’єднання “Просвіти”); Сергій Архипчук (відомий режисер, громадський діяч); Надія Якименко (активістка “Просвіти”).

Контрольно-ревізійна комісія була затверджена в такому складі: Орест Данилевич (голова комісії, правник, резидент Першого фестивалю “Червона Рута”), Віоріка Куконеску (правник, помічник керівника Дитячого фольклорного театру “Дай Боже!”), Сергій Громовий (кандидат сільськогосподарських наук, учасник АТО, волонтер). Новообраний голова в тезах про бачення майбутнього Київської “Просвіти” наголосив на необхідності рішучого оновлення ор- ганізації – її складу, програм і проектів, способу комунікації та дій.

Серед причин, які, вимагають глибокої модернізації, він окреслив такі: а) неминуча прогресія демографіч- ної кризи у поколінні просвітян, які, виборовши державну незалежність України, і нині складають основу дієздатної “Просвіти”; б) стрімкі цивілізаційні зміни та постан- ня нового інформаційно-креативного суспільства, яке радикально змінює динаміку і спосіб життя людей – особливо це стос ється мислення й поведінки молоді; в) значне розширення теренів визвольної інформаційно-психологічної війни за українську культурну ідентичність та за сенси колективного буття українців, як в етнокультурному, так і громадянському значенні.

Надзвичайно сприятливою обставиною для мобілізації сил і ресурсів оновленої Київської “Просвіти” і загалу Всеукраїнського товариства може й повинен стати 150-річний ювілей цього найдавнішого, найповажнішого і потенційно найкоштовнішого бренду України. Знаменно, що творцями, очільниками та двигуном усіх “Просвіт” — Львівської 1868 р., Київської 1906 р., Товариства української мови 1989 р., відродженої “Просвіти” 1991 р. — завжди виступали представ- ники креативного класу України, який через свою малу чисельність раніше міг розгля- датися лише як прошарок. Нині ж ситуація кардинально змінилася – креативний клас перетворюється на головну рушійну силу не лише культури, а й економіки та політи- ки кожної модерної нації та будь-якої конку- рентоспроможної держави глобального світу. Актуальні завдання і напрями робо- ти Київської “Просвіти” 2018-го, а також у наступних роках каденції голови можна викласти у шістьох тезах: Кадрове оновлення – масовий набір на індивідуальній основі, перереєстрація дій- сних членів; Структурна розбудова – створення нових осередків та об’єднань, їх легалізація, координація; Навчання і розвиток просвітян – обмін успішним досвідом, ідеями, майстер-кла- си, тренінги; Резонансні мережеві проекти волонтерів – залучення активу креативної молоді, пенсіонерів; Ідеологія інформаційно-креативної доби – модернізація цілей, стилів, методів та змісту праці; Акцентований ребрендинг “ПРОСВІ- ТА-150” – інтеграція нових ідей та резонансних проектів.

Продуктивна робота розгортатиметься на засадах проектного менеджменту. Ось назви лише деяких з пропонованих програм і проектів: “Київське коло”, “Ки- ївські квести”, “Київська братська шко- ла”, “100 років української революції”, “Просвіта-ХХІ: творення світла”, “Українська пісня на вулицях Києва”, “Кохай- теся карАокі”, “Київська мовна варта”, “Кривенька качечка”, “Київ – культурна столиця України” тощо. — Запорукою для реалізації цих планів є наставлення на синергію співпраці з усією організацією ВУТ “Просвіта”, а також те, що у непростій передвиборній боротьбі у Київській “Просвіті” народилася команда, яка складає нині основу ради та правління об’єднання. На цю команду можна покластися. Щира дяка й повага однодумцям, — сказав голова Київського міського об’єднання ГО ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка Кирило Стеценко.

Кор. редакції “Слово Просвіти”

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment