Повстанський хрест під вірлянецькими соснами

Марійка КУДАСЮК, 14 років, село Кімната Пошукова робота просвітян Кременеччини увінчалась успі­хом. Минулого року було визна­чено місце загибелі останньо­го районного провідника Армії УПА “Орла” за спогадами дитя­чих літ Бориса Грушицького (се­ло Бережці ) та Анатолія Вознюка (хутір Вірля). Учасники дитячого просвітян­ського табору “Лісова школа на Вірлі” встановили на цьому місці минулого літа повстанський бере­зовий хрест. А 29 липня відбулось велелюдне відкриття і посвячення пам’ятника нашому Герою — Ду­ бового Хреста. Впродовж багатьох століть український народ веде боротьбу за волю і незалежність. Які тільки вороги не зазіхали на наші зем­лі! І…

Read More

На побачення з пророком

Маршрутами просвітницького фестивалю «Ше. Fest 2017» Степан ДУПЛЯК, поет, член НСПУ Цьогоріч уже вчетверте у Моринцях, на батьківщині Тараса Шевченка, за сприяння Міністерства молоді і спорту та Черкаської облдержадміністрації відбувся просвітницький фестиваль “Ше. Fest 2017”. Активно підтримала проведення яскравого молодіжного дійства Миронівська сільська рада, яку очолює Євген Штанько. Насиченою була програма па­тріотичного фестивалю, в якому взяли участь представники Все­ українських громадських органі­ зацій “Молодий народний рух”, “Сокіл” та “Мегамарш”. Завдяки креативним підходам організато­ рів цієї мистецької акції, вона ви­кликала великий інтерес у його учасників та гостей. Особливу увагу привернув книжковий…

Read More

Стефанія Шабатура: ув’язнені лілії

Петро ШКРАБ’ЮК, м. Львів 1 Люди захоплюються легенда­ми. Бо легенда (як і міф, міт) пе­реносить нас у глибину віків, роз­повідає про неймовірні ситуації, вчинки, долі — і важко встанови­ ти, чи це правда, чи вигадка. Але є живі легенди, і так само незви­чайні, бо постають на основі ре­ альних подій, реальних людей, які дивують, вражають, захоплюють. І є взірцем для наслідування. Хіба не легендарною для нас є УПА, яка майже 20 літ (1942— 1960) діяла в надскладних умовах бездержавності: билася з гітлерів­цями, радянськими партизана­ми-провокаторами, польською Армією Крайовою, відтак — із…

Read More

Корупція в Україні — це наслідок соціальної аномалії

Олександр М. КОСТЕНКО, доктор юридичних наук, про­фесор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ) Сучасна корупція в Україні — це корупція кризового типу, — во­на є породженням глибокої со­ціальної кризи в Україні! Тому НАБУ чи будь-які інші антико­ рупційні органи (навіть при за­ стосуванні смертної кари!!!) не здатні подолати цю корупцію, якщо не буде здійснено соці­ альні реформи, які підірвуть ко­ рінь корупції. Ці реформи мають створити ситуацію, коли чесно жити і працювати стане вигідно. Як це є тепер, наприклад, у Сін­ гапурі, Фінляндії, Японії, Ні­меччині. Корупція кризового…

Read More

«Прокляття пам’яті»

Станіслав БУШАК Твір, про який йтиметься, належить до останніх робіт Володимира Слєпченка і написаний у першій половині червня 2017- го. Йому належить особливе місце в доробку митця не лише завдяки своїй специфічній пластичній манері, яка принципово не схожа на попередні твори майстра, а й загостреній філософсько-релігійній тематиці картини, пронизаній тривожним духом апокаліптичного містицизму. Здається, що картина написана якимось іншим художником, а не тим, котрого ми знали за його попередньою діяльністю. Слєпченка почали називати “роман­ тичним символістом”. Безсумнівно, цей термін має право на існування, але стосу­ється далеко не всієї творчості майстра.…

Read More

Третій «Яблуневий Спас»

І. БАНДУРКА, с. Яблунів Гусятинського району Терно­пільської області, член НСПУ і НСЖУ У переддень Медового Спаса у с. Яблунів відбувся ІІІ Міжнародний пісенно-поетичний (мистецький) фестиваль “Яблуневий Спас”, який зібрав обдарованих митців — співаків, поетів, читців, музикантів, танцюристів із багатьох областей України. Також у фестивалі взяли участь гості зі Словенії — голова українсько-словенського товариства “Берегиня” пані Галина Маловшек та її донечка Каріна. Фестиваль “Яблуневий Спас — 2017” знову продемонстрував свою основну мету — об’єднання українців світу, популяризацію національного мистецтва різних регіо­ нів України, прагнення до майстерності й професіоналізму, залучення до його…

Read More

У чарівливому полоні мальв

Валентина СЕМЕНЯК Фото автора У кожного з нас свої асоці­ ації з мальвами. Мені мальви навіюють спогади про дитин­ ство. Я їх бачила вкінці літа щодня. Вони росли навпро­ти нашої хати, з протилежно­го боку дороги, під сусідчиним тином і були неземної краси. Їхнє різнобарв’я тримало мене в чарівливому полоні. Я довго могла за ними спостерігати, не відводячи очей. І це при тому, що зовнішнє життя нікуди не зникало. Я чула підбадьорливе ґелґотання гусей обабіч — на подвір’ї іншої сусідки Горпин­ки. До мене доносилося глухе передзвіння відра, яке тягну­ла з криниці…

Read More

Московський кат і… московський патріархат

Степан БАБІЙ Кажуть, церква відокремлена від держави. Кажуть… Бо як від­ окремлена, згідно з Конституці­єю, церква себе так не поводить. Особливо церква московсько­ го патріархату. Вона поводить се­бе так, ніби вона державна. Як­ що відокремлена від держави, то, будь ласка, свою діяльність про­ водьте в межах своїх церковних територій. Та ні, вона баламутить усю країну. Тобто, державу. Хрес­ні ходи всією Україною і від По­чаївської лаври, і від Святогір­ської, і головне — дефілювання Хрещатиком, столицею держа­ви. А сотні автобусів для звезен­ня із усіх усюд тисяч прихильни­ків московського патріархату, за чиї кошти?…

Read More

Репресований “Словник” повертається в Україну

Петро ВОЛЬВАЧ, академік УЕАН, доктор філософії, дійсний член НТШ, член НСПУ, лауреат премій ім. Л. П. Симиренка НАНУ та Дмитра Нитченка   У тиранічних, тоталітарних державах фізичне знищення опонентів, інакомислячих і заборона або спалення на інквізиційних вогнищах літературних, мистецьких і наукових творів є давньою незнищенною традицією. Її з часів середньовіччя успадкували та успішно впроваджували в життя комуністичні та нацистські режими. Порівняно з попередніми століттями вони виявилися найбільш кривавими та руйнівними.   Сьогодні світова наука, озброєна новітніми технічними засобами та методами досліджень, не в змозі підрахувати не лише обсяги людських втрат,…

Read More

Дмитро ПАВЛИЧКО: “А ми народ, що народився з мови!”

 З нової книжки “Омела” * * * Антонич був хрущем на вишеньці зеленій, Рудою квіткою, котра бринить крильми; Хто б міг подумати, що він поміж людьми Постане, як титан, і Лемківщини геній? Він мало жив на цій землі благословенній, А Бог, що приїжджав у Горлиці саньми, Являвсь йому й казав: “Хоч серце надломи, Але яви свій край Європі і Вселенній!” І скинув він з душі провінції оброть, Засяяла над ним зірниця Кобзарева, І мова увійшла в його натхненну плоть. Від “Привітань життя” він ріс до “Книга Лева”, В його словах…

Read More