Нам небайдуже!

Обурені повідомленням на сайті Міністерства культури Укра­їни від 24 липня 2017 року про “Результати жеребкування для відбору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 24.07.2017, 16:30 У Міністерстві культури 24 липня 2017 року у встановленому Законом України “Про культуру” порядку проведено жеребкування з визначення кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського історико- культурного заповідника.

За результатами жеребкування до складу комісії обрано кандидатури: Федоренко Олександр Вікторович — Громадська організація “Муніципальна ліга Києва”; Кдирова Інеш Осербаївна — Громадська організація “Рада національних спільнот України”; Пономаренко Наталія Анатоліївна — Громадська організація “Реформи заради прогресу”.

Приголомшила відсутність се­ред кандидатів до конкурсної комісії з обрання керівника Національного Києво-Печерського історико-куль­турного заповідника архітекторів, художників, представників Національної академії образотворчих мис­тецтв та архітектури, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, представників інших профільних громадських організа­цій, які спроможні об’єктивно, фа­хово (!) взяти участь у цьому кон­ курсі.

Натомість суддями будуть ГО “Клуб шанувальників балету” та ГО “Балетна спілка Україна”. Нині заповідник, зважаючи на його стан, потребує господаря, фа­хівця, патріота, який зможе зупи­нити вандалізм, його спотворення забудовами, перебудовами й зне­ сеннями будівель та споруд цьо­го архітектурного комплексу, взя­того під охорону ЮНЕСКО. Адже на його території, а саме на “Ниж­ній Лаврі”, з’явилося вже 16 нових споруд, серед яких і декілька бага­ топоверхових будівель, не врахо­ вуючи забудови, яка з’являється в охоронній зоні Заповідника. Це свідчить про те, що свідомо ігно­руються вимоги закону про відо­кремлення церкви від держави.

Враховуючи вказані проблеми довкола Заповідника, маємо запи­тати: якою є подальша перспектива збереження й розвитку всесвітньо відомого Національного заповідни­ка “Києво-Печерська лавра” й на якого генерального директора, фа­хівця можна сподіватися? Замість виконання нещодав­но змінених вимог Закону України “Про культуру”, яким передбачено долучати до процесу обрання ке­рівників закладів культури найкра­щих представників фахових про­ фільних громадських організацій, Міністерство культури України залучає до участі в конкурсній комісії танцюристів, акторів, спортсменів та інші абсолютно не компетент­ні громадські організації, навмис­но усуваючи від цього процесу тих, хто може покласти край безладу в Києво-Печерській лаврі.

Лідія ОРЕЛ, заслужений працівник культури України;

Петро ВОВЧЕНКО, старший науковий співробітник Національного му­зею народної архітектури та побуту України, архітектор

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment