«Подєбрадський полк» Армії УНР» Т 2.

Щойно у видавництві “Орієн­тир” побачив світ другий том ен­циклопедії Визвольної бороть­би “Подєбрадський полк” Армії УНР”. У ньому вміщено 325 біо­графій вояків регулярних та ірре­гулярних українських збройних формацій 1-ї половини ХХ ст. — студентів і випускників Україн­ської господарської академії в Подєбрадах. У другому томі ен­циклопедії Визвольної бороть­ би можна прочитати біографії не тільки прекрасних українців — кубанців, галичан, буковин­ ців, волиняків, чернігівців, сло­божанців, наддніпрянців, по­дільських козаків, тавричан, а й дорогих нам чужинців, оборонців української волі, — німця Віль­гельма Лутца, білоруса Уладзіміра Куровського, єврея Юрія Лінде­ мана, вірменина Якова Осканова, а також українізованої поль­ки Харитини (Тіни) Пекарчук та українізованої білоруски Марини Нестеренко. Вони перевтілилися в українок на полях битв за сво­боду нашого народу.

Один із героїв другого то­му Євген Маланюк назвав по­ дєбрадську академію “лабора­ торією, де культивувався тип новітнього українця”.

Друзі, огляньмося назад і піз­наймо з радістю “подєбрадське диво” української військово-по­літичної і науково-мистецької еміграції. Ми й творимо цю ба­гатотомну енциклопедію світлих людей, щоб дати приклад нашо­му поколінню.

Параметри книжки:

Коваль Р., Моренець В., Юзич Ю., “Подєбрадський полк” Ар­мії УНР. До історії Українських січових стрільців, Богданівсько­го та Гордієнківського полків військ Центральної Ради, 1-ї Сі­ рої, 1-ї Синьої, 1-ї Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Залізної, 4-ї Київської, 5-ї Херсонської та 1-ї Кулеметної дивізій Армії УНР, Галицької армії, Вільного ко­ зацтва, повстансько-партизан­ського руху, Запорозької Січі Юхима Божка, Окремого чорноморського коша військ Дирек­торії, Легії українських націона­лістів, УВО, ОУН, Карпатської Січі та дивізії “Галичина”. Том 2. — Київ: Історичний клуб “Хо­лодний Яр”, “Орієнтир”, 2017. — 376 с. — (Серія “Видатні укра­ їнці”. — Кн. 7). — 100 грн. У т. 2 енциклопедії вміщено 325 біо­графій вояків регулярних та іррегулярних українських збройних формацій 1-ї половини ХХ ст. — студентів і випускників Укра­їнської господарської академії в Подєбрадах (Чехословаччина, 1922 — 1932) — і тих воїнів, які прагнули навчатися в подєбрад­ській академії. Серед них було чимало творців української куль­тури — письменників, художни­ ків, композиторів, музикантів, акторів, журналістів, редакторів, кооператорів, спортсменів, дер­ жавних, громадських і театраль­них діячів.

Прес-служба Історичного клубу “Холодний Яр”

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment