9 листопада, у День української писемності і мови, у Хмельницькому відбудеться відкриття XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

У мовному турнірі беруть участь школярі, студенти, військові. Відбува- ється він для школярів у чотири етапи, а для студентів і військових — у три. Заключний етап — загальнонаціональний, на ньому журі конкурсу, яке очо- лює директор Інституту української мови Павло Гриценко, визначає найкра- щих знавців рідної мови в Україні. Саме ці, найкращі з найкращих, виходять на сцену столичного театру ім. І. Франка у травні й отримують свої почесні нагороди. Голова наглядової ради конкурсу — доктор філології Ірина Фарі- он. Конкурс проводить Ліга українських меценатів спільно з Міністерством освіти і науки України. Конкурс відбувається на меценатські пожертви. Го- ловний меценат — фармацевтична фірма “Дарниця”. Пропонуємо Вашій увазі роздуми тих, хто опікується конкурсом і докладає усіх зусиль, аби він жив і об’єднував під своїми знаменами нових учасників.

Володимир ЗАГОРІЙ, президент Ліги українських меценатів:

— Конкурс вистояв і його відлуння чу- ти не тільки в Україні, а й у всій світовій діаспорі. Ми знаємо: самим конкурсом не вирішимо докорінно проблему неповно- цінного фінансування державної мови в Україні. Але ми подаємо приклад того, як за допомогою подібних динамічних ідей можна залучати всі свідомі українські си- ли на фронт національного будівництва. Час працює на нас і нашу справу, але в цьому заслуга передовсім громадськості, стурбованої ненормальною мовною ситу- ацією в Україні, а не державців, які б сис- темними заходами впливали, шануючи національні пріоритети й реально намага- ючись піднести соціальний престиж дер- жавної мови. Задумуючи цей конкурс, ми сподівалися, що влада енергійніше зреагує на нього, ба, навіть на те, що вона перехо- пить у нас цю важливу ініціативу. На жаль, цього не сталося. Наш мовний марафон за всі 18 років так і лишається справою гру- пи ентузіастів, які подвигають українське чиновництво на загалом байдужі для ньо- го справи. Є багато сумних сюжетів, які це підтверджують. Сьогодні є легіон чинов- ників, які спокійніше існували і дрімали б у своїх кріслах, якби конкурсу імені Яцика не було. Бо, по-перше, тут вони не можуть розгорнути свої корупційні схеми, по- друге, ми не допускаємо їх “керувати па- радом”. Маємо наглядову раду конкурсу, яку очолює мовознавець, доктор філоло- гії Ірина Фаріон, відома своєю безкомпро- місною громадянською позицією. Є не- підкупне журі, котре очолює (і це для нас принципово важливо!) директор Інституту української мови НАНУ Павло Гриценко. І ще маємо відданих справі конкурсу лю- дей в усіх областях, які сприймають його як свій патріотичний обов’язок. Окрема тема — меценати конкурсу, які щороку виплачують зі своєї кишені поваж- ні суми премій для переможців та призерів. За прикладом видатного громадського діяча і мецената з Канади Петра Яцика всі винаго- роди в турнірі (а це — сотні тисяч гривень) — то не бюджетні, а меценатські гроші. Кошти тих, хто, мовлячи словами великого україн- ського мецената Євгена Чикаленка, любить Україну не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені. За час проведення конкурсу помінялося кілька президентів, кілька прем’єрів, кіль- ка голів ВР, а також низка міністрів освіти і науки. Але це не мало вирішального впливу на наш проект. Бо він не на владу зорієнто- ваний. Він виник як громадська ініціатива і тримається на плечах громадськості.

Святійший ФІЛАРЕТ, Патріарх Київ- ський і всієї Руси-України:

— Чому церква бере участь у цьому кон- курсі? Тому що свого часу церква брала участь у зросійщенні українського народу — через богослужбову мову, через парафіяльні школи, через духовні семінарії і духовні ака- демії. І ті, хто хотів знищити українську мо- ву в Україні, використовували церкву, шко- ли, університети. Саме тому і відродження, і утвердження української мови серед україн- ців іде тими самими шляхами — через церк- ву, школу, університети. І жодна сила тепер не подолає нас, тому що є Українська Церк- ва, яка звертається до Бога з молитвами українською мовою, тому що наші школи й університети навчають українською мовою, а отже, наш народ у майбутньому говорити- ме, молитиметься українською. Бог благословив наш народ мати свою державу, а те, що благословляє Бог, міцне, і сили, які діють сьогодні проти України і на- магаються її розірвати на шматки, матимуть поразку, бо проти Бога йти не можна. Були вже безбожники, які боролися і проти укра- їнської мови, і проти Української держави, але Господь знищив їх. Не треба йти проти Бога, треба виконувати Його волю, записа- ну в Євангелії, і тоді буде благо всім.

Архімандрит Греко-Католицької Церкви Рафаїл ТУРКОНЯК, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка:

— Думаю про нашого північного сусі- да, який нині знову прийшов до нас із ві- йною. І це війна не лише проти Україн- ської держави, це війна проти української мови. Століттями Росія знищувала на- шу мову. Десятки указів і циркулярів було спрямовано проти неї. Але вона вистояла. І я переконаний, що конкурс з української мови сьогодні стоїть в обороні рідної мови, а разом із ним стоять і мільйони україн- ських молодих людей. І їхня могутня зброя — українське слово.

Михайло ВАТУЛЯК, член Ліги україн- ських меценатів, директор ТОВ “Книжкові джерела” (м. Львів):

— Для багатьох, хто приходить на ве- лелюдні церемонії нагородження пере- можців конкурсу різного масштабу — чи у школі, чи на сцені міського будинку вчи- теля, чи палацу юнацтва, чи столичного театру, здається, що конкурс з української мови — це суцільні феєрверки і свято, але це не так. Насправді за всім цим стоїть ве- лика робота тисяч і тисяч людей у кожній області, в кожному місті й селі, адже у кон- курсі масово беруть участь — на першому етапі — школярі всіх шкіл України, бага- тьох ВНЗ різних рівнів акредитації, проф- техосвіти і військових закладів Міністер- ства оборони України. І лише найкращі з них виборюють звання найкращих із най- кращих знавців рідної мови. Знаю, що й цьогоріч у конкурсі візьме участь понад 5 млн учасників — і в Укра- їні, і в понад двох десятках країн світу, зо- крема, й у Башкортостані (Росія). Немає аналогів цьому безпрецедентному націо- нальному проекту! І немає цьому конкур- су ціни! Він справді безцінний для укра- їнської справи. Він допомагає творити націю. Прес-центр Ліги меценатів

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment