Міністерство освіти і науки України відповідає

Всеукраїнська координаційна рада громадських організацій захисту державної мови
У Міністерстві на виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 10272/1/1-18, доручення Віце-прем’єр-міністра України В. Кириленка від 17.04.2018 № 13816/1/1-18 розглянуто ваш лист щодо функціонування української мови.
Повідомляємо, що відповідно до статті 7 Закону України “Про освіту” мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.
З метою виконання в пов­ному обсязі мовного законодавства України в частині застосування державної мови в освітній галузі місцевим органам управління освітою, закладам освіти надіслано відповідний лист (№ 1/9-74 від 01.02.2018),
Міністерство приділяє значну увагу питанню вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, де основним завданням вивчення державної мови є допомога учням в опануванні української звукової системи, формуванні орфоепічних та граматичних умінь, у сприянні розвиткові комунікативних навичок.
Імплементація статті 7 Закону України “Про освіту” в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин сприяє створенню належних умов для оволодіння державною мовою на однаковому рівні на всій території України.
Це є не лише безумовним дотриманням норм Конституції України, а й засобом порозуміння й комунікації між представниками різних мовних груп, з яких складається українське суспільство, і найголовніше — необхідним інструментом консолідації політичних націй, формування національної самосвідомості.
Закон передбачає перехідний період, протягом якого кількість предметів у закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, що вивчаються українською мовою, буде поступово збільшуватися.
До того ж розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р затверджено План заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.
Зазначеним планом передбачено розроблення нових проектів державних стандартів, типових освітніх програм для початкової і базової середньої освіти, створення сучасних підручників з української мови, підготовка й видання двомовних термінологічних словників, дидактичних матеріалів з української мови, мультимедійних ресурсів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Крім того, затверджено Державний стандарт початкової школи, у якому збільшено кількість годин на вивчення української мови в закладах із навчанням мовами національних меншин. Спільно з Інститутом модернізації змісту освіти розроб­лено приблизний перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів української мови.
Реалізація цих заходів сприятиме вивченню української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, розширенню функцій державної мови в усіх навчальних закладах України.
Водночас питання функціонування української мови потребують комплексного вирішення. Для цього необхідне корінне оновлення законодавства про мови, ухвалення Державної цільової програми всебічного розвитку і функціонування української мови.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р, Закон України “Про засади державної мовної політики” визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).
Разом з тим зауважуємо, що 14.03.2018 Уряд України ухвалив рішення про створення за участю представників громадськості робочої групи для підготовки пропозицій щодо законодавчого регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням всебічного розвитку і функціонування української мови.

Заступник Міністра
Павло ХОБЗЕЙ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment