«Просвіта» на Полтавщині в добу Української Центральної Ради (березень 1917—квітень 1918 р). Перші кроки до автокефалії

Зібрання священиків-українофілів
6 квітня 1917 року на зборах духовенства Полтави і Полтавського повіту, викладачів трьох духовно-навчальних закладів міста (семінарії, Єпархіального жіночого училища і духовного училища), активістів “Просвіти”, представників духовенства Гадяцького, Лохвицького і Костянтиноградського повітів (близько 150 учасників) пролунала пропозиція скликати надзвичайний Полтавський Єпархіальний з’їзд духовенства і мирян.
Особливо палко відстоював цю ідею на згаданих зборах уродженець села Василівка Хорольського повіту (народився 5 серпня 1865 року), активіст Полтавського товариства “Просвіта”, український православний церковний діяч, майбутній митрополит всієї України Української соборноєпископської церкви (1929—1937 рр.), митрополит Української автокефальної православної церкви (1942—1943 рр.), архієпископ Харківський та Полтавський Феофіл Булдовський. За даними сайта “Полтавіка” і відомого полтавського історика Олександра Білоуська: “До Лютневої революції 1917 року в Російській імперії він служив священиком і був відомий прогресивними поглядами і українофільством, 1917 року стає членом Полтавського єпархіального управління”.
Учасників зібрання привітав і теж висловився за скликання надзвичайного з’їзду голова Полтавської міської “Просвіти” Григорій Коваленко. З його ініціативи священикиукраїнофіли Полтавської єпархії обговорили ставлення Російської православної церкви до політичних подій в Україні, зокрема появи Української Центральної Ради (далі — УЦР) й майже одноголосно підтримали ідею скликання з’їзду.
Важливим організаційним аспектом зборів стало те, що було розроблено норми представництва: від кожної церковної парафії на загальних зборах парафіян вибирати на благочинницький з’їзд одного священика, одного диякона або псаломщика і одного мирянина. Делегати благочинницького з’їзду зі свого середовища мали обирати делегатів на повітові збори духовенства і мирян, а ті, своєю чергою, — на Полтавський губернський з’їзд. Отже, вибори були багатоступеневими і мали завершитися до 26 квітня.

З’їзд духовенства і мирян Полтавської єпархії як крок до створення УАПЦ
У період підготовки до з’їзду, у квітні 1917 року вперше після російськоімперських заборон полтавці масштабно й урочисто вшанували пам’ять Тараса Шевченка. Кандидат історичних наук Віктор Ревегук у монографії “Початок українського автокафального церковного руху на Полтавщині (1917—1922 рр.)” (журнал “Рідний край”, № 1, 2013 рік) так описує подію: “Тисячі мешканців Полтави і навколошніх сіл, військ полтавської залоги, юнкери Віленського військового училища та вихованці Кадетського корпусу під синьожовтими прапорами зібралися 16 квітня на Соборному майдані для урочистої панахиди. Після закінчення панахиди із Собору разом із прихожанами вийшли священики. Оркестр заграв шевченківський “Заповіт”, і всі зняли капелюхи. З проповіддю виступив о. Іван Петровський. Його проповідь була пересипана цитатами з патріотичних віршів Т. Шевченка. Зі святом вітав і о. Феофіл Булдовський. “Прийшов час, — говорив він, — і сталося диво: воскресла Україна, воскресла наша мова. Воскресла і пішла небоязко по вільній землі”.
Надзвичайний з’їзд духовенства і мирян Полтавської єпархії розпочався 3 травня 1917 року. 420 делегатів представляли всі повіти губернії. Протягом чотирьох днів вони обговорювали зміну політичного устрою у зв’язку зі створенням УЦР і ставлення церкви до до самовизначення України, знайомилися з програмами політичних партій.
Переконливо відстоювали ідею автокефалії української церкви Григорій Ващенко — делегат від Роменського повіту, основоположник української національної педагогіки, діяч “Просвіти”; Гаврило Міхновський — старший брат ідеолога українського націоналізму Миколи Міхновського; Григорій Коваленко — голова Полтавської міської “Просвіти”.
Делегати висловили повну підтримку УЦР в її прагненні домогтися автономії України. У привітанні говорилося: “Єпархіальні збори Полтавського духовенства і парафіян щиро вітають Центральну Раду, благаючи Божої допомоги в її корисній праці. Бажаючи могутнього розвитку національної щирохристиянської культури і добробуту українського народу на підставі його славетної історії, збори одноголосно постановили добиватися автономії України, автокефалії Української церкви, служби Божої рідною мовою і національної школи. Бажаємо і віримо, що українське слово великодним дзвоном пронесеться по рідній землі”. Це привітання делегати з’їзду прослухали стоячи і потім проспівали шевченківський “Заповіт” і “Ще не вмерла Україна”. Чулися вигуки “Слава Україні!”.
Одною з ключових стала доповідь священикапросвітянина о. Феофіла Булдовського “Про українізацію церкви”. В основу постанови з’їзду було покладене рішення Лубенських повітових зборів духовенства і мирян: “…в автономній Україні має бути вільна автокефальна православна церква, яка користується фінансовою підтримкою держави. Богослужіння в церквах має вестися українською мовою, а нові храми будуватися в українському національному архітектурному стилі”.
Для перекладу богослужебних книг із церковнослов’янської мови українською і видання проповідей рідною мовою створили спеціальну комісію.
Делегати продискутували доцільність збереження окремих освітніх закладів, які перебували у віданні Російської православної церкви (лише церковнопарафіяльних шкіл на Полтавщині існувало 897). З’їзд підтримав пропозицію Григорія Ващенка українізувати церковнопарафіяльні школи, зробити їх світськими і передати у відання Міністерства народної освіти Тимчасового уряду, але зберегти в них викладання Закону Божого. Духовні навчальні заклади пропонували залишити у віданні церкви, але також українізувати в них увесь навчальновиховний процес. Українізація перших класів духовних і єпархіальних училищ за наявності підручників і вчителів мала завершитися до осені 1917 року. У старших класах до цього часу ухвалили запровадити вивчення української мови, літератури, історії, географії і етнографії з тим, щоб протягом трьохчотирьох років завершити їх повну українізацію. З ініціативи Григорія Ващенка і о. Феофіла Булдовського вирішено зберегти духовні навчальні заклади, але зробити їх самоврядними з виборною адміністрацією і батьківськими комітетами в них. Середні духовні училища мали бути прирівняні до державних гімназій. Пропонувалося провести українізацію Київської духовної академії і відкрити богословські факультети при українських університетах.
З’їзд зобов’язав духовенство Полтавщини взяти активну участь у пробудженні національної свідомості українського народу, дотримуючись при цьому платформи автономії України.
Делегати напрацювали програму демократизації Російської православної церкви на Полтавщині і всього церковного життя. Насамперед ухвалили, що все духовенство (священиків, дияконів і псаломщиків) мають вибирати парафіяни і затверджувати Єпархіальна церковна рада. У церковних парафіях мали створюватися парафіяльні ради з 12 виборних мирян і членів притчу. Благочинні скасовувалися і замінювалися виборними на три роки окружними церковними радами у складі трьох священиків, трьох кліриків і шести мирян. Їх вибори мали відбуватися на окружних зборах, на які від кожного приходу обиралися по одному священику, одному клірику і по два мирянина.
Постановою з’їзду скасовувалася губернська духовна консисторія, члени якої призначалися оберпрокурором Святійшого Синоду в Петрограді, і замінювалася вибраною на три роки Єпархіальною церковною радою при єпископі Полтавському у складі 7 священиків, 7 кліриків і 15 мирян (по одному від кожного повіту), які збиралися раз на місяць і працювали безоплатно. Церковна рада зі свого складу обирала виконавчий комітет (один священик, один клірик і двоє мирян), члени якого мали жити в Полтаві і працювати на платній основі. Комітет мав дбати про відродження церковного життя на засадах демократизму, соборності і виборності, морально і матеріально підтримувати вірян. Ні адміністративної, ні судової влади він не мав. 27 травня 1917 року члени виконавчого комітету у складі священика із села Озеряни Лохвицького повіту Данила Попова, псаломщика з Великих Будищ Зіньківського повіту Миколи Лебединського, громадян Михайла Заливчого з Рашівки Гадяцького повіту і Бориса Бабука з Пирятинського повіту приступили до виконання своїх обов’язків. В останній день роботи з’їзд делегував до складу губернського комітету священика Якова Андрієвського і диякона Челебія, а до Полтавської міської ради робітничих і солдатських депутатів — протоієрея Григорія Лісовського і диякона Степана Гаєвського.
На Всеросійський з’їзд духовенства і мирян, який мав відбутися на початку червня 1917 року, з Полтавщини обрали 15 делегатів — по одному від кожного з повітів. Від Гадяцького повіту був делегований Остап Христовий — тато майбутнього отамана антибільшовицьких повстанських загонів у Гадяцькому та Зіньківському повітах Леонтія Христового. На виконання рішень з’їзду в серпні 1917 року вийшли друком перший і другий випуски проповідей українською мовою, які підготував сільський священик протоієрей В. Гречулевич.
Отже, надзвичайний з’їзд духовенства і мирян Полтавщини засвідчив: українське національне відродження охопило значну частину Російської православної церкви, яка впродовж століть була опорою самодержавства і провідницею великодержавної політики русифікації. З’їзд, втілюючи в життя прагнення українського народу до національного самовизначення, зробив суттєвий крок до створення в Україні і на Полтавщині Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).
Легалізувати її вдалося пізніше. 14—30 жовтня 1921 року в Києві Перший Всеукраїнський Церковний Собор підтвердив автокефалію УАПЦ, проголошену Всеукраїнською Православною Церковною Радою 5 травня 1920 року, і вписав її до канонів УАПЦ як одну з головних засад: “Українська Православна Церква є автокефальною, ніякому духовному урядові інших Православних Церков не підлегла, і сама порядкує своїм духовним життям за провідництвом Святого Духа”.

Матеріали систематизував
Олег ПУСТОВГАР,
перший заступник голови Полтавського обласного
об’єднання ВУТ “Просвіта”

Джерела:
Ревегук В. Я. Полтавщина в перший рік Української революції. Доба Центральної Ради (березень 1917—квітень 1918 рр.) — Полтава: АСМІ, 2007.
Ревегук В. Я. Полтавщина в огні Української революції (1917—21 рр.) — Полтава, видавець Шевченко Р.В., 2014.
Білоусько О. А., Феофіл (Булдовський Феофіл Іванович), Офіційний сайт “Полтавіка” (НРПЦентру дослідження історії Полтавщини), режим доступу http://historypoltava.org.ua/?p=1227
Пустовіт Т. Українська історія Грицька Коваленка//Зоря Полтавщини,офіційний сайт газети, 17.02.2018. режим доступу http://zorya.poltava.ua/ukrainskaistorijagrickakovalenka/
Ревегук В.Я., Початок українського автокафального церковного руху на Полтавщині (1917—1922 рр.): Монографія. — Полтава, журнал “Рідний край”, № 1, 2013, режим доступу http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1989/1/Reveguk.pdf
Колектив авторів, упорядники Пустовіт Т. П., Кульчинський М. Г., “Брати Миколи Міхновського (до історії родини видатного українського діяча) // Полтавська Петлюріана. [Ч.] 7. Матеріали восьмих Петлюрівських читань. — Полтава, ПОО ВУТ “Просвіта”, 2009. — С. 136—149.
Колектив авторів, Блавацький С., Чайка І. Ф., ОДТРК “Лтава” / історикодокументальний фільм “Поборники незалежності. Леонтій Христовий”, 2014, режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=Of0rF1Rr0gc
Чайка І. Ф., Дзвони над Лютенькою. Документальний роман. — Гадяч, 2001.
Колектив авторів, Вікіпедія, Українська автокефальна православна церква

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment