Пропозиції до Державної цільової програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя до 2028 року члена експертної групи з мовної політики проф. І. П. Ющука

Мовне питання тісно пов’язане з інтелектуальним, моральним і культурним розвит­ком майбутнього суспільства. Сьогодні формування майбутнього суспільства відбувається стихійно в протиборстві інтересів різних груп суспільства (зокрема й ворожих до української держави) через освіту й засоби масової інформації. Завдання держави — надати процесові формування майбутнього українського суспільства цілеспрямованого українськоцентричного характеру. Вважаю за необхідне в Державній цільовій програмі передбачити певні заходи нарівні з іншими заходами. Витрати на це з надлишком окуп­ляться в майбутньому на державному рівні.
1. У вищих нефілологічних і професійно-технічних навчальних закладах українську мову як основний засіб навчального процесу вивчати протягом перших двох семестрів (76 годин), надаючи перевагу практичному володінню нею. Відповідальне — Міністерство освіти і науки.
2. У вищих і професійно-технічних навчальних закладах запровадити як обов’язкові загальноосвітні предмети “Історія становлення української держави” та “Українська культура”. Відповідальне — Міністерство освіти і науки.
3. Розробити і впровадити систему електронного самонавчання і поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень з української мови для студентів вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Відповідальні — Міністерство освіти і науки, Український мовно-інформаційний фонд НАН України.
4. Зробити періодичною серію видань історичних художніх творів (романів, повістей, нарисів) про визначні події в українській історії, видатних українських діячів, борців за українську волю. Відповідальні — Інститут книги Міністерства культури, видавництво “Дніпро”.
5. Зробити періодичною серію науково-популярних видань для молоді з метою висвітлення різних наукових проблем та найновіших досягнень світової науки. Відповідальні — Інститут книги Міністерства культури, Націо­нальна академія наук України, видавництво “Веселка”.
6. Забезпечити навчальною й виховною літературою дітей. Відповідальні — Міністерство освіти і науки, Інститут книги Міністерства культури, видавництво “Веселка”.
7. Відповідно до указу Президента № 580/2015 від 13 жовтня 2015 року “Про Стратегію націо­нально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки”, збільшити передплату та обсяги розповсюдження українськомовних дитячих і молодіжних друкованих видань, за державний кошт забезпечити цими виданнями навчальні й навчально-виховні заклади.
8. Фінансово забезпечити щомісячне видання журналу іноземної літератури “Всесвіт”. Відповідальні — Кабінет міністрів, Міністерство культури, Міністерство фінансів.
9. Всеукраїнському культурологічному тижневику “Слово Просвіти” надати статус державного видання з відповідним фінансовим забезпеченням. — Кабінет міністрів, Міністерство культури, Міністерство фінансів.
10. У військових і воєнізованих підрозділах нарівні з військовою підготовкою проводити з рядовим складом заняття з удосконалення володіння державною мовою, а також знання історії України за відповідними, спеціально розробленими державними програмами.
11. У військових і воєнізованих частинах укомплектувати бібліотеки з фахової, загальноосвітньої, історичної та художньої літератури українською мовою.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment