Важливе видання

о. Юрій МИЦИК,
доктор історичних наук

Майже одночасно з проголошенням Української держави у 1991 р. виник Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. Головним його завданням було збагачення і дослідження джерел з історії України. Попри складні економічні умови, скорочення штатів (майже втричі!) тощо Інститут здійснив і здійснює своє надзвичайно важливе завдання, прочищаючи замулені джерела нашої історії. Вкажемо лише на деякі видання Інституту. Це — зібрання творів М. Грушевського (50 томів), М. Драгоманова, Д. Яворницького та ін., універсали й листи українських гетьманів, літописи й хроніки, “Літопис УПА. Нова серія”, численні монографії та статті…
Одним із пріоритетних видань Інституту є серія “Архів Коша Нової Запорозької Січі”. Архів Старої Січі (ХVІ—початок ХVІІІ ст.) майже не зберігся, його розрізнені частини зберігаються в архівах сусідніх держав. Архів же Нової Січі переважно зберігся і перебуває у Центральному Державному Історичному Архіві України у Києві (фонд 229, всього 375 фундаментальних справ за 1734—1775 рр.). Однак його стан поганий, бо невблаганний час бере своє…
Спроби видати архів Коша були ще до революції. Однак царат не дозволяв видавати це унікальне зібрання. Боялись слів “українське козацтво” і за “совєтів”… Спроби видати архів у 20х і 60х роках ХХ ст. грубо перервала компартійна влада. У 20—30 рр. ядро українських істориків було фізично знищене, а в 60х—на початку 70х років ХХ ст. провідних дослідників цієї проблематики позбавили роботи, а на деяких з них не можна було навіть посилатися, якот на Олену Апанович та Михайла Брайчевського. Тільки в незалежній Україні цю трудомістку працю почали здійснювати, і у 1998 р. вийшов перший том “Архіву Коша…”, в який увійшло 9 справ фонду 229. З виходом тому 5 (2008 рік) справа загальмувалася. Брак коштів, скорочення штатів, а в часи Януковича — спроби взагалі закрити Інститут… Але робота не припинялася. І ось нещодавно побачив світ фундаментальний том 8 серії, в який увійшли справи 9-34: “Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734—1775” (упорядники: Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, І. Л. Синяк) (К., 2019. — Т. 8. — 894 стор.). Томи 6—7 повністю підготовлено до друку і не публікуються лише через брак фінансування.
В опублікованих справах висвітлюються питання боротьби козаків за збереження довкілля, насамперед лісів у басейні р. Самари (не завадило б повчитися у козаків тим, хто несе відповідальність за хижацьку вирубку карпатських лісів!); стосунків запорожців з кримськими татарами та про кримську монету; торгівлю запорожців сіллю в Полтаві; про розмежування земель Війська Запорозького з Новою Сербією тощо. Опубліковані документи є ще одним беззаперечним доказом того, що землі Запорозької Січі активно заселяли українці і про жодну “Новоросію” тут і мови не було. Лише після ліквідації Січі у 1775 р. Російською імперією і роздачі земель переважно російським поміщикам тут з’явилося таке огидне явище, як кріпацтво, з’явилися переселенці з кондової Росії, Німеччини тощо і став потроху змінюватися національний склад населення Південної України не на користь українців.
Документи 8 тому дають цінну інформацію щодо багатьох населених пунктів Південної України, свідчать, що більшість з них бере початок із запорозьких зимівників та хуторів. Тут знаходимо масу даних про запорозьких козаків, насамперед кошових отаманів (Петро Кальнишевський, Григорій Лантух та ін.) та полковників, звичайно, і про рядових козаків. Є чимало даних про кримських татар та ногайців. По суті кожна сторона діяльності запорозьких козаків відображена на сторінках документів, вміщених у восьмому томі.
Цей том має солідний науководовідковий апарат. Тут є іменний та географічний покажчики, перелік аулів, зимівників і хуторів, коментарі, список ілюстрацій, словник термінів та рідковживаних слів та ін.
Отже, джерельна база історії запорозького козацтва збагатилася ще одним цінним виданням. Щиро вітаємо з творчим успіхом колектив упорядників і бажаємо їм чергових видань “Архіву Коша”!

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment