Природний закон: як нам українізувати українців?

Володимир НІС,
ст. науковий співробітник НДЦ квантової медицини “Відгук” МОЗ України

Ця стаття виникла як результат довгих роздумів і обговорень. Ще у 1993 р. відбувалися контакти і співпраця з Соціально-психологічною службою Збройних сил України, зокрема з її начальником генерал-майором В. С. Мулявою. Йшлося про досягнення стабільності і злагоди у суспільстві через впровадження “Технологій єдиного поля Махаріші”, які конкретизовано у програмах ТМ (Трансцендентальної медитації) та програмі ТМ-Сідхі (сідхі у перекладі з санскриту означає досконалості). Ці програми є квінтесенцією досягнення ведичного знання і культури, коріння та витоки якої тут, в Україні. Тоді ж В. С. Мулява порекомендував мені “дослідити, вивчити і віднайти більш глибокі зв’язки між ведичним знанням Махаріші Махеш Йогі про “Єдине поле” і “Природний закон” та нашою живою українською реальністю, українськими звичаями і традиціями, українським національним козацьким світоглядом, ментальністю українського народу”.
За останні роки народилася концепція, яку і пропонуємо для ознайомлення широкому загалові.
Сама концепція була представлена та неодноразово обговорювалася на засіданнях читацького клубу журналу “Перехід—IV”. Обговорення викликало жвавий інтерес та створило позитивний імпульс у суспільстві.
Питання ставиться саме так: не просто українізація України, а українізація українців, яких в Україні понад 80 відсотків. При цьому йдеться про українізацію українців в усьому світі, а не тільки в Україні. Починаючи з тих, хто вже є носієм української мови. Але навіть якщо українці не володіють українською мовою, то на генетичному рівні все одно несуть у собі українську вібрацію і легко відгукуються на звучання рідної мови.
Зараз ми переживаємо дуже складний період в історії нашої країни. Україна очікує великих змін. Песимісти кажуть, що країна скочується до системного хаосу, оптимісти натякають на неймовірну пластичність ситуації та нові можливості. Проте ніхто з політиків і досі не спромігся пояснити, що з нами відбувається і з чого треба починати.
Ще зовсім недавно можна було констатувати, що перед нами класичний приклад того, як система втрачає цілісність і йде до розпаду. Дуже нагадує людину з порушенням обміну речовин. Ніби все нормально, проте органи й підсистеми організму втрачають внутрішню злагодженість і починають конфліктувати. Здебільшого причиною такого розбалансування є пошкодження біо­поля людини. Сучасні методи лікування якраз і базуються на відновленні біополя — так званого “електромагнітного каркасу людського організму”.

Наскільки доречними є аналогії між людиною і нацією?
Подібність між людським ор­ганізмом і біосоціальними організмами встановлена багато тисячоліть тому. Адже народи також мають тіло й душу (етнопсихіку), волю і характер, господарство і власний дім — Батьківщину. Сучасна наука також довела, що цілісність народу і стан його колективного здоров’я підтримує специфічне поле. Воно невидиме і для переважної більшості людей немовбито “нереальне”, проте його послаблення чи спотворення відразу ж призводить до дезорганізації, непорозумінь, соціальних конфліктів, зменшення врожайності, екологічного занепаду, стихійних лих.

Що ж це за поле, на якому тримається природний порядок?
Погляньмо на атомне ядро. За законами фізики воно мало б розпастися відразу ж після виникнення. Проте не розпадається, бо його цілісність створюється самоузгодженим потенціалом та підтримується когерентним (“зв’язуючим”) полем із надзвичайно високою частотою. Такі поля підтримують цілісність атомів, молекул та живих організмів. Наприклад, когерентні (взаємозв’язуючі, взаємоузгоджені) поля живих істот існують у діапазоні електромагнітних міліметрових хвиль. На цій особливості ґрунтується мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) та квантова медицина. Її сенс полягає в тому, що електромагнітними хвилями міліметрового діапазону здійснюється дозований вплив на біологічно активні точки, завдяки чому відновлюється цілісний електромагнітний каркас людського організму. Цей метод лікування та новий фундаментальний напрям у науці під назвою “фізика живого” створив і продовжує розробляти зараз в Україні др. фіз.-мат. наук, кандидат на Нобелівську премію від України професор Сергій Сітько.
Наступний рівень організації Всесвіту (після атомного ядра, ато­ма, молекули і живого організму) — соціальні організми, вищим проявом яких є народи, їхню цілісність також підтримує відповідне поле. Воно існує в діапазоні акустичних, тобто звукових, хвиль. Відповідно, цілісність цього поля, а отже, і здоров’я біосоціального організму безпосередньо залежить від того, яка мова і які пісні лунають у народному середовищі — рідні чи чужі.
Наука про позитивний вплив звукових вібрацій на стан здоров’я людського організму відома з давніх часів і застосовується в традиціях багатьох народів світу. Але найґрунтовніше вона представлена у технології арійських Вед як наука про “мантри” або вібрації, що генетично пов’язані з мовою народу.

Тож чи буде український народ здоровішим, коли розмовлятиме українською мовою?
Мова народу формує певні особливості генофонду, завдяки яким організм людини позитивно відгукується на мову свого народу, активізується і зцілюється. Якщо пращури якоїсь людини з покоління в покоління послуговувалися і послуговуються однією і тією самою мовою, це сприяє виникненню сталої вібрації, яка надзвичайно потужно підживлює кожного індивіда. Тому спілкування саме рідною мовою (“рідна” — від “рід”: всі попередні покоління) дає можливість дійти до глибинних рівнів своєї пам’яті, щоб спочатку зрозуміти, хто ти, а потім побачити, що з цим можна і потрібно робити. Тобто вплив мови і генетичної пам’яті — обопільний.
Більше того, завдяки рідній мові налагоджується гармонійний зв’язок між свідомістю людини і прихованими талантами та здібностями, що дрімають у її підсвідомості. Рідна мова робить людину могутнішою і щасливішою, оскільки виступає в ролі каналу, через який людина черпає цілющу енергію рідної землі.

І тут постає питання про зв’язок між українською землею і українською мовою
Українська мова сформувалася на території України, тому вона ідеально відповідає українському життєвому просторові: клімату, ландшафту, геоенергетиці, флорі та фауні. Лише українська мова дає змогу перебувати в єдності з цим простором і мудро керувати ним. Коли говорять, що вона виникла 300 чи 500 років тому, — це неправда. Праукраїнська мова з’явилася на цій землі тоді, коли на ній сформувалася раса європейських кроманьйонців (Біла раса), — приблизно 27 тисячоліть тому. Протягом усього цього часу мова розвивалася разом із місцевою природою та місцевою людністю. Тобто український народ, українська земля і українська мова — це єдина система, цілісність якої підтримується акустичним когерентним полем.
Сьогодні багато українців скиглять, чому вони такі слабкі й нещасні. А звідки взятися силі й щастю, якщо половина українців внаслідок цілеспрямованої імперської політики не розмовляє рідною мовою, що розірвало вібраційний зв’язок і з рідною землею, і з сотнями поколінь українських предків! Погляньте навколо: українці перестали адекватно розуміти одне одного, їм важко планувати спільні дії, вони втратили здатність їх інтуїтивного узгодження.
Населення України на 80% складається з етнічних українців. Для відновлення когерентного поля України достатньо, щоб вони знову заговорили рідною мовою. Йдеться про українізацію саме українців, яка жодним чином не зачіпає людей неукраїнського походження. Адже для кожної людини важливою є рідна мова. Але, на жаль, зараз вважається — і це час від часу постійно і цілеспрямовано мусується у ЗМІ, — що мова є лише засобом комунікації. Насправді мова є ключем до відкриття колосальної енергії, накопиченої сотнями й тисячами поколінь наших пращурів.
Рідна мова є мовою роду — етносу, до якого належить людина.
Повторюємо і наголошуємо: якщо пращури якоїсь людини з покоління в покоління розмовляють однією і тією самою мовою, це сприяє виникненню сталої вібрації, яка надзвичайно потужно підживлює кожного індивіда. Тому спілкування саме рідною мовою дає можливість дійти до глибинних рівнів своєї пам’яті.
Родовід українців сягає багатьох тисячоліть, це ж стосується і мови. Через певні історичні причини деякі етнічні українці можуть не володіти українською мовою, але саме вона є для них РІДНОЮ за закладеними в ній природно-внутрішніми вібраціями.
Звісно, якщо людина пов’яза­ла свою долю з певною країною, то в її інтересах підтримувати цілісне когерентне (взаємоузгоджене) поле цієї країни і поважати, підтримувати місцеву мову: в Україні — українську, в Росії — російську, в Німеччині — німецьку, в Англії — англійську тощо. Взагалі, інтенсивне просування в будь-яку країну чужої для неї мови є актом мовної агресії, яка руйнує цілісність національного біополя і підриває його життєспроможність. Саме тому могутні держави дбають про збереження власної мови й енергійно протидіють експансії чужих мов, а в міру своєї агресивності, несправедливо намагаються насаджувати свою іншим. Настав час цю істину нарешті зрозуміти й українцям і захистити себе від мовної агресії.
Що реально можна зробити?
Подивімося навколо: мовний пресинг (тиск українофобів) — майже у всіх сферах життя. Тому повернення українців до природного закону своєї землі потребує певних зусиль. Щоб полегшити персональне й колективне оздоровлення, головне — почати з себе і переконувати інших власним позитивним прикладом.
Пропонуємо вам Програму, виконання якої дасть максимальну свободу і духовну та інтелектуальну розкутість кожному з її учасників. Мінімальна кількість принципів і правил, закладених у ній, повинна свято виконуватися і бути найвищою цінністю в усвідомленні її учасника — нового світового українця. Лише за таких умов вона справді працюватиме.
В основу всього покладено світоглядність. Вона робить кожного нового учасника Програми творчо активним і підключеним до колективного джерела потужного вольового імпульсу світового українства. Завдяки цьому, підвищується енергетичний та вольовий статус людини. Вона усвідомлює себе у ланцюзі цілісної єдності багатьох поколінь наших пращурів, які впродовж понад 7 тисяч років проживали на нашій землі і спілкувалися мовою, що мало змінилася до сьогодні. Вона така сама — українська. Це є основою для подальшого розгортання програми.
З чого почати?

Індивідуальний пасивно-активний рівень
На цьому рівні людина активна щодо самої себе, але недостатньо активна щодо інших. Кожен нехай почне з себе і створить навколо українськомовне середовище. Для цього пропонуються чотири прості правила:
1. На території України розмовляй сам лише українською мовою.
2. Спілкуючись з етнічними українцями та громадянами України, в жодному разі не переходь на будь-яку іншу мову, навіть якщо твій співрозмовник намагається навернути тебе на це (винятки з цього правила наведемо нижче).
3. Читай, слухай, дивись, сприймай інформацію українською мовою. Створи навколо себе українську ауру.
4. Активно шукай українськомовні джерела: засоби масової інформації, аудіо- та відеопродукцію, художню та іншу літературу, українськомовне комп’ютерне забезпечення.
Включення у Програму може видатися важким для неофіта (нового прихильника) і, можливо, потребуватиме значних вольових зусиль. Тому для очищення своєї аури і підсвідомості від наслідків зомбування російськомовними джерелами інформації варто взагалі відмовитися від будь-яких контактів із ними хоча б на три-шість місяців, що є необхідним та історично справедливим. Зараз це не так уже й важко зробити.

Індивідуальний активний рівень
Він передбачає свідомо-активне залучення до Програми інших людей і дає потужну підтримку тому, хто це робить. Учасник Програми широко пропагує все, що пов’язано з Програмою. Годяться будь-які засоби — від індивідуальних розмов до масових презентацій. Можна починати розповідати іншим про Програму, перебуваючи й на першому рівні. Справжня дія почнеться тоді, коли учасник знайде і підготує трьох людей, які свідомо захочуть самі активно включитися в Програму. В цьому разі учаснику Програми треба буде передати новоприбулим весь свій досвід та вміння. Іншими словами, треба підготувати трьох учителів, кожен із яких, своєю чергою, теж підготує трьох наступних людей.
У Євангелії Христос говорить: “Де двоє-троє зібрані в ім’я моє, там Я посеред них”. Отже, троє в ім’я Христа, а четвертий Він сам. Аналогічно і в нашому випадку: створюється самоузгоджена структура з чотирьох осіб із засновником групи всередині. Четвірка — це мінімальна група, яка не ­потребує лідера, цілком мобільна й самоорганізована. Створена таким чином група починає діяти як потужний когерентний каркас. Одразу ж починає проявлятися польовий ефект. Далі дія посилюється — кожен із трійки сам стає генератором створення своєї групи другого рівня. Тоді один перебуває ніби всередині, а навколо нього дванадцять.

Колективний активний рівень
Він передбачає створення такої групи з дванадцяти у трьох або навіть чотирьох середовищах.
Перше середовище: власна родина або ширше — рід.
Друге: середовище проживання — сусіди.
Третє: місце роботи — колеги.
Четверте: друзі та знайомі.
Формування такої мережі стане основою організації духовної еліти. Саме здатність людини прийняти, а потім і активно включитися у Програму, свято і непорушно дотримуючись принципів, стане одним із критеріїв свідомого переходу людини у новий статус — статус світового українця. При цьому як ніколи проявляться такі якості, як воля, принциповість, мудрість, розширена самосвідомість. І це стане аналогом природного добору в еволюційному процесі формування нової української спільноти.
Особливо слід зазначити, що запропонована програма працюватиме й дасть відчутний ефект лише в тому випадку, коли буде прийматися добровільно та цілком свідомо, інакше годі й сподіватися на будь-який суттєвий поступ. Тому побоювання щодо спроби насильницької українізації є абсолютно безпідставними. Вигадки про насильницьку українізацію є лише проявом україножерських практик російського націоналізму-шовінізму, російськомовної агресії і мовної окупації, нищення всього українського, намаганням не допустити повернення народу до свого українського, цілеспрямовано і свідомо відібраного у нього україножерами.

Винятки з правил і принципів першого рівня
Правило зміни мови використовується при перетині кордонів. Щойно перетнув державний кордон і в’їхав в Україну, одразу ж потрібно переходити на українську мову. Хочеш говорити російською або будь-якою іншою мовою — поїдь за кордон, в Росію чи у будь-яку іншу країну. Можеш робити це так часто, як це тобі заманеться, не порушуючи при цьому добровільно взятих на себе мовних зобов’язань під час перебування на українській землі. І це буде справедливо історично. І в сьогоденні, і в майбутньому!
Ще одним винятком є процес вивчення іноземної мови.
Крім того, винятком є:
— читання шедеврів світової літератури мовою оригіналу;
— спілкування з іноземцями, що перебувають в Україні як гості не більше трьох місяців, їхньою рідною мовою або будь-якою інтернаціональною мовою, яку вони розуміють.

Правила розмови з іноземцями
Якщо іноземець, наприклад, росіянин, приїздить в Україну і перебуває тут менше ніж 3 місяці, то в особистій розмові з ним варто перейти на російську мову, оскільки це дасть тобі можливість мовної практики з носієм мови і дозволить відчути мовно-культурну ауру іншої нації, адже носій мови несе у собі чисті (не спотворені) вібрації своєї рідної мови.
Те саме варто зробити, коли ти спілкуєшся, наприклад, із групою росіян, що приїхали в Україну, і серед них немає жодного українця. Коли ж серед твоїх співрозмовників з’являється хоча б один українець, то одразу ж треба починати розмовляти українською з ним і також з усіма іншими, щоб надати гостям із Росії унікальну можливість долучитися до духовно-культурного скарбу нашої землі, яким є наша українська мова — потужний цілющий чинник для Духу й тіла українців і тих, хто з ними.
А чи зможемо скористатися ми, етнічні українці, цим цілющим джерелом? Усе залежить від нас. І від усіх разом, і від кожного осо­бисто. Тож нехай це станеться якомога швидше.

Структура середовища Програми
Людей, причетних до Програми, можна віднести до трьох категорій:
— Прихильник.
— Учасник.
— Учитель.

Прихильник Програми: цілком поділяє принципи, покладені в її основу. Сам намагається за можливості їх застосовувати у різних ситуаціях. Але він ще не доріс до остаточного рішення застосовувати положення індивідуального активно-пасивного рівня Програми щодо самого себе. Іншими словами, він ще не на всі 100% свято і неухильно дотримується тієї мінімальної кількості принципів, які насичують його ауру українським духом. Прихильник інколи, на жаль, дозволяє собі на запитання російською мовою відповідати російською, не цілком розуміючи, що на цей час він стає агентом експансії деструктивної для нього ж енергії, яка вириває його з мережі мовного енергетичного каркасу світової української нації, завдаючи при цьому шкоди цьому каркасу. Одним словом, прихильник поділяє принципи Програми та її теоретичні положення, широко пропагує і агітує за неї, але сам ще не має у собі свідомості, сил і волі завжди дотримуватися її.
Учасник Програми: людина, що цілком свідомо, абсолютно добровільно і природно повністю дотримується першого індивідуального пасивно-активного рівня Програми.
Учитель Програми: перехід учасника індивідуального пасивно-активного рівня Програми на наступний другий, тобто на індивідуальний активний рівень і на третій — колективний рівень Програми.
Отже, найголовнішою цінністю для спільного блага при прийнятті Програми є добровільність та цілком свідоме здійснення цього кроку.
На завершення пропонуємо познайомитися з Концепцією глобального націоналізму.
Коли приїздиш в якусь країну, одразу ж потрібно приєднатися до Природного Закону території цього народу, його землі і його мови. Тоді природа з квантового рівня почне тобі допомагати протягом усього твого перебування в іншій країні. У цьому сутність глобального націоналізму. Тому людина, що сповідує глобальний націоналізм, мислить набагато ширше і глибше будь-якого так званого інтернаціоналіста. Адже, по суті, історично нам відомий інтернаціоналізм на практиці зводився до шовінізму та до експансії мови і цінностей завойовника-імперіаліста, який грубо нехтує Природним Законом.
Врешті-решт, треба дотримуватися елементарної екології. Коли приїздиш на якусь територію більше ніж на місяць, потрібно опанувати місцеву мову настільки, щоб можливо було спілкуватися нею в цій країні. Не потрібно забруднювати іншу землю своєю мовою, яка їй не властива, треба переходити на локальну мову. Це повинно стати правилом та ідеалом у справедливому спілкуванні між людьми в усьому світі. Коли людина приїздить на землю іншого народу, вона, по суті, стає, повинна ставати націоналістом цієї землі. Наприклад, коли я їду до Франції, я стаю французьким націоналістом і вивчаю, розмовляю там винятково французькою мовою, коли їду до Сербії, то сербським, коли ж до Росії — стаю російським націоналістом, а коли повертаюся до України — українським.
З іншого боку, перехід на планетарний рівень призводить до того, що кожна нація має шанс стати планетарною. У багатьох націй є така можливість. Так, українці мають велику діаспору у багатьох країнах світу. По суті, це перетворює українців на планетарну націю, бо мережа локальних українськомовних громад більш-менш рівномірно розповсюджених навколо усієї земної кулі, охоп­лює її з усіх боків. А це формує нову якість. Тоді правила будуть такі: між собою українці діаспори розмовляють українською мовою, що підтримує світове когерентне поле всесвітнього українства, але з представниками інших націй у країні свого проживання вони повинні спілкуватися міжнаціонального мовою тієї території, якою є мова корінної нації. І це є справедливо альтернативним сценарієм глобалізації. За такого підходу мовою міжнаціонального спілкування в Україні є українська.
P. S. Програма пропонується всім громадянам України незалежно від віросповідання, расового та етнічного походження, які глибоко розуміють її, перейнялися ідеєю глобального націоналізму та зацікавлені у створенні в Україні цілісного і потужного національного когерентного поля. Це поле згармонізує все життя в Україні, і від цього кожен з представників інших націй і народностей неукраїнського походження, які проживають в Україні, отримають могутній позитивний результат, бо впишуться у всеукраїнське когерентне поле і матимуть відповідність своїх мовних вібрацій вібраціям української землі.
Програма пропонує всім народам і націям, незалежно від країни їхнього проживання, створити і підтримувати на території своїх країн своє національне когерентне поле, дотримуватися культури і етики глобального націоналізму. В результаті ми матимемо різноманіття глобальних націй на планеті Земля та насичення шостого квантового фундаментального рівня буття. Хай Буде!

Володимир НІС

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment