Просвітянський з’їзд

Закінчення. Поч. у ч. 30, 31 за 2019 р.

Засідання 23 вересня
Це останнє засідання з’їзду відкрилось коло 6 год. вечора.
На початку засідання д. О. Діхтярь прочитав невеликого, але гарного і змістовного доклада про утворення народних домів, якого було по скінченні привітано оплесками. Докладчик вкінці подав зборам слідуючі тези, котрі і були з’їздом затверджені:
1) По змозі в кожному більшому селі, де є товариство “Просвіта”, конче треба утворити народний дім (“Рідну Хату — Просвіта”).
2) Коли є змога, то найняти на час для цеї мети якесь помешкання, або використати помешкання “товариства тверезости”, які тепер уже скасовано правительством.
3) Підготовляти все для того, щоб при першій змозі розпочати будівлю осібного помешкання народного дому.
4) Доручити Головній Управі (“Центральному Бюро”) “Просвіт”: а) приступити негайно до утворення фонду народного дому “Просвіти”; б) утворити архитектурну (будівничу) комісію для вироблення кількох планів з відповідними обрахунками будинків народних домів.
5) “Просвіти” можуть користуватись шкільними будинками за-для своїх просвітних потреб (там, де немає ще закладів — “Рідна Хата — Просвіта”) при умові, щоб це не шкодило шкільній науці.
***
С. Русова прочитала замість відсутного д. Біляшевського маленького доклада про утворення музеїв.
Після того генеральний секретар народньої освіти І. Стешенко, прощаючись з просвітянами, дякував їх за те, що вони щиро обізвались на заклик секретарства і численно з’їхались, щоб порадитись, як спільно провадити велику культурно-національну працю освіти рідного народу. Вкінці промови І. Стешенко висловив побажання, щоб скоріше дочекатись того часу, коли світло культури засяє не тільки в кожному селі, а і в кожній хаті, в кожній родині.
З’їзд відповів на слова генерального секретаря овацією.
Були також висловлені привітання представниками “Спілки українців-залізничників” та “Української спілки професійних робітників”.
Останнього доклада про дитячі захистки прочитала С. Русова.
По скінченню цього доклада, коли мали приступати до голосування постанов, голова зборів д. Коваленко запросив збори подякувати упорядчиці з’їзду С. Русовій, на що з’їзд відповів щирими оплесками та покликами “слава”, які довго лунали в залі.
Після цього з’їзд приступив до голосовання, в наслідок якого ухвалено було слідуючі постанови:
Загальні постанови
1) Перший Всеукраїнський з’їзд “Просвіт” від щирого серця вітає всі просвітні товариства і всіх діячів, що досі трудились і трудяться для освіти, добра та волі народу українського, і висловлює їм велику увагу та славу.
2) З’їзд доручає Головній Управі “Просвіт”: завести звичай святкувати велике всеукраїнське свято української “Просвіти” в один з цих днів, — 1 квітня (соняшне свято), 25 лютого, або на третій день Великодня.
3) Вислухавши звідомлення про те, що окружні суди в Київі, Полтаві, Вінниці та инших містах зрікаються регіструвати українські статути, вважаючи українську мову на Україні чужоземною, — з’їзд “Просвіт” постановив рішуче протестувати проти такої зневаги і домагатися, щоб судові справи на Україні підлягали владі Генерального Секретаріяту та щоб російське правительство затвердило генеральних секретарів по справах судових, продовольчих, військових, почтово-телеграфних та шляхів.
4) Вважаючи на те, що робота “Просвіт” взагалі має характер державної ваги, з’їзд “Просвіт” визнає, що все листування, як окремих “Просвіт”, так і їх Спілок, повинно пересилатись по почті безплатно.
5) Вислухавши звідомлення делегатів Катеринославщини, Херсонщини, Таврії та Харьківщини, з’їзд “Просвіт” постановив рішуче протестувати проти відділення цих губерній від автономної України, і домагатися негайного об’єднання всіх українських земель.
6) Визнаючи причиною великого політичного, національного та економичного занепаду неграмотність нашого народу, з’їзд “Просвіт” домагається заведення обов’язкової шкільної науки, а всіх своїх членів закликає до завзятої боротьби з неграмотністю через заведення курсів для неграмотних при кожній “Просвіті”.
7) Вважаючи на те, що з усіх шкіл України вийдуть діячі, котрим прийдеться працювати на Україні, з’їзд визнає, що всі школи повинні бути українізовані, з забезпеченням прав національних меншостей.
8) Маючи на увазі, що майже всі селянські з’їзди по Україні ухвалили постанови про негайне увільнення з війська всіх учителів, з’їзд “Просвіт” цілком приєднується до цих постанов і домагається від генерального секретаря народної освіти, щоб він знову зняв це питання, про найскорше повернення всіх учителів з війська.
9) Конче треба подбати про те, щоб австрійці-українці поставлені 6ули в більш відповідне для них становище, а всі засланці галичане повернені на Україну, щоб “Просвіти” могли краще використати їхню інтелігентність та національну свідомість.
Про шкільну та позашкільну освіту
1) Навчання повинно бути обов’язковим, як для хлопців, так і для дівчат, починаючи з восьми років, та безплатним, як в початковій, так і в середній та вищій школі.
2) “Просвіти” повинні подбати про заведення при гімназіях та инших міських школах бурс для незаможних учнів.
3) З’їзд вважає потрібним звернути увагу на поширення навчання малярству по українських початкових школах.
4) Бажано улаштовувати по “Просвітах” лекції-концерти, як одну з найпотрібніших форм нешкільної просвітної роботи.
5) При кожній “Рідній Хаті” (народному домі) повинен бути дитячий захисток.
Для підготовки юнацтва до роботи в дитячих захистках треба в Київі та на місцях позаводити курси дошкільного виховання.
6) При народних домах повинні бути заведені клуби-осередки, де б сільська молодь могла найти розвагу після роботи; в цих клубах треба утворити класи рукомесл, малювання, ліпки, співу та музики, через які молодь краще об’єднається для самоосвіти.
7) Бажано використати для позашкільної освіти кінематограф та грамофон.
Про видавничу справу
1) Бажано утворення при всіх губерніяльних “Просвітах” редакційно-видавничих комітетів.
2) Книжки треба видавати популярно-наукового характеру.
3) Губерніальним “Просвітам” доручити організування на місцях книжних комор для потреб “Просвіт”.
4) Розпочати при участи всіх провінціальних “Просвіт” анкету в видавничій справі.
5) Бажано звернути увагу на найкращу форму викладу та мову в популярних виданнях, а також не вживати дрібного друку.
Головна Управа
З’їзд обрав Головну Управу Всеукраїнської Спілки Т-в “Просвіта”. До президіума Головної Управи обрано таких особ: за голову В. Корольова, товаришами Голови М. Синицького та д. Чайківського, секретарями М. Ішуніну та д. Єрмоленко і скарбником Є. Лукасевича.
Закриття з’їзду
По скінченню голосовання постанов та виборів Головної Управи продемонстровано було тут же, в залі засідань, перед членами з’їзду кінематограф, а потім настало щире прощання просвітян. Найбільш щиро і тепло вітали члени з’їзду С.Ф. Русову, а її небіжчикові О. Русову проспівано було “Вічну пам’ять”. Потім проспівали “Вічну пам’ять” всім борцям за визволення України, кілька разів проспівано було “Заповіт” та “Ще не вмерла Україна” і тільки коло 2 год. ночі розійшлись з Педагогичного Музею.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment