«Мистецький замок» з оболонського піску: чому не було реалізовано концепцію безперервної мистецької освіти?

Ольга Бенч,
народна артистка України

“Невігластво частіше породжує самовпевненість, аніж знання”.
Чарльз Дарвін

Хочу розповісти про Концепцію безперервної мистецької освіти першого ректора Київської дитячої Академії мистецтв, професора, академіка М. І. Чембержі, яку він створив як ІДЕЮ, і яку за його життя так і не було реалізовано. Концепція залишилася лише на словах, якими дуже вдало скористалися й далі користуються невігласи.
Будьяка концепція — це лише ідея, намір щось реалізувати, загальні положення, які мають насамперед лягти в логічну структуру, в правову площину і мати методологічне та методичне підґрунтя. В основі Концепції безперервної мистецької освіти професора М. І. Чембержі було закладено ідею виховання митця в єдиному неперервному процесі освіти: школаколеджвища школа, від першого року навчання — аж до бакалавра й магістра. Така складна структура вертикалі мистецької освіти в одному закладі мала б регулюватися відповідною законодавчою базою. Але сталося не так, як гадалося…
Коли я прийшла на посаду ректора наприкінці жовтня 2018 року й почала аналізувати документи, то побачила, що Київська дитяча Академія мистецтв мала лише ДВІ ліцензії на свою діяльність. Одна — для середньої загальноосвітньої школи, а друга — для вищої школи (бакалаврат).
Почнемо зі школи.
Проаналізувавши навчальні плани загальноосвітньої школи, стало зрозуміло, що Київська дитяча Академія мистецтв не мала в своїй основі МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ! В її основі була середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов! Діти вивчали чотири іноземні мови: англійську, німецьку, французьку і російську. Отже, логіка така: діти заходили наче в Академію мистецтв (!!!), але насправді опинялися в середній загальноосвітній школі!
Цікавим видався такий факт: ліцензія на загальну середню освіту була видана для Вищого мистецького Коледжу Київської дитячої академії мистецтв. Тож треба розуміти, що школа перебувала всередині якогось ВМК (Вищого мистецького Коледжу). Ліцензії на цей Коледж ніколи не було. Для кожної людини, яка пов’язана з освітою, цілком зрозуміло, що Школа — це одне, а Коледж — це інше. Бо учням по закінченні загальноосвітньої школи видають атестат, а по закінченні Коледжу – диплом. Діти, які закінчили Київську дитячу Академію мистецтв, отримували лише атестат про загальну середню освіту (без жодного мистецького компонента), а випускались з “Вищого мистецького коледжу”. І все…
То де ж таки було мистецтво в цій академії? А мистецтво існувало винятково на ПЛАТНІЙ ОСНОВІ (!) за кошти батьків. Виявляється, що при вступі до ВМК Академії батьки підписували “Договори про навчання” одразу на 11 років з фіксованою сумою оплати. Наприклад, з 2008 до 2019 рр. — по 500 грн/міс., з 2010 до 2021 рр. — по 800 грн/міс. З 2017 до 2028 рр. — по 1700 грн/міс. Ці кошти батьків надходили у спецфонд Академії і з них платили зарплату педагогам фахових, мистецьких предметів.
Абсурдність у тому, що діти заходили на навчання за Договорами, оплачуючи кошти “за навчання” без встановленого обсягу навчання (кількість годин, перелік дисциплін тощо…) Така “інноваційна модель навчання за договорами” дуже нагадує комерційний проєкт, але не має жодного стосунку до саме мистецької освіти.
На запитання, в чому ж полягає унікальність та інновація закладу, мені надали таку вичерпну відповідь: учні школи називаються студентами, а класи — курсами…. Отже, інновація закладу полягала саме в тому, що він діяв поза правовим полем України, жив в уявній паралельній реальності, та головне — всім це подобалося!
Тепер шукаємо вищу школу.
Друга ліцензія Київській дитячій Академії мистецтв для Вищої освіти була видана 2006 року. Річний ліцензійний обсяг складав 90 студентів за напрямами: музичне, сценічне, образотворче мистецтво (по 30 осіб на напрям). По закінченні школи (ВМК КДАМ) випускники йшли здебільшого в немистецькі виші (!!!), а хто обрав мистецтво, йшли в інші мистецькі заклади вищої освіти України. Це призвело до зменшення ліцензійного обсягу набору студентів утричі! Про інновацію в частині безперервності мистецької освіти взагалі говорити зайве, бо її фактично не існувало.
Шукаємо інші структурні підрозділи вищої школи КДАМ.
У Законі України “Про вищу освіту” визначено, що факультетом може бути: “структурний підрозділ вищого навчального закладу, що об’єднує не менш як три кафедри <…> (ст. 33 п. 4). Кафедра — це базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти державної (комунальної) форми власності (ст. 33 п.5). До складу кафедр входить не менше п’яти науковопедагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання (ст. 33 п. 5)”.
Шукаю кафедри — немає, шукаю науковопедагогічних працівників — немає. Шукаю навчальну частину — немає… Цікаво…
Знайшла посади деканів і проректорів, але всі вони значились у ВМК КДАМ! А оскільки ліцензії на Коледж не було, то ці посади по суті були у середній школі і мали дивні назви: проректордекан, проректордекандиректор Вищого мистецького Коледжу! Гарні назви, але вони не відповідають Державному класифікатору професій!
І отак — упродовж 24 років… В оману вводили педагогів, батьків і всіх навколо!
Повна безвідповідальність та ігнорування чинного законодавства — це те, що не дало можливості втілити у життя Концепцію безперервної мистецької освіти. Натомість незнання й ігнорування Законів дало прекрасну можливість наближеним до ректора особам і деяким батькам паралельно на базі Академії створювати собі вигідні бізнессхеми. І так минали роки. Поки професор Чембержі писав музику, “знавці” від мистецтва поза його спиною будували собі гарні грошові схеми! Хто на що був мастак: хтось спеціалізувався на реалізації в Академії продукції “Mary Kay” та паралельно з педагогічною роботою працював дистриб’ютором; деякі батьки поза Академією створили собі благодійні фонди, які існували за кошти інших батьків; були й напрями заробляння грошей через страхові бізнессхеми. Оцим усім і жив заклад! Хтось дуже міцно тримав усе те в руках!
2017 року ця анархія стала такою масштабною, що намагання колишнього ректора, професора, академіка М. І. Чембержі взяти ситуацію під контроль закінчилась тим, що “зацікавлені” батьки почали писати скарги у різні інстанції, й той хаос набув документального підтвердження у результаті перевірки закладу.
16 жовтня 2018 року за результатом конкурсного відбору я вступила на посаду ректора.
Після вивчення документів та ситуації в навчальній, фінансовій та господарській сферах Академії беззаперечним першочерговим завданням для мене стало приведення всіх аспектів діяльності закладу до норм чинного законодавства. Це необхідно було зробити, щоб студенти змогли отримувати підтвердження своєї мистецької освіти за державним зразком, щоб стаж та оплата праці викладачам стали нараховуватися за усіма правилами, щоб Академія почала отримувати належне фінансування як заклад вищої освіти (а не середньої чи середньоспеціальної), щоб сплата за навчання була спрямована на розвиток навчального закладу.
Перший важливий крок — зміна назви закладу “Київська дитяча Академія мистецтв” (КДАМ) на Муніципальний заклад вищої освіти “Київська Академія мистецтв”.
У назві “Київська дитяча Академія мистецтв” мав місце термін “дитяча”, який не корелюється з повною вищою освітою та не дає можливості нострифікувати диплом бакалавра як ступінь повної вищої освіти (Ліцензія КДАМ від 09.02.2015 р., серія АВ № 636053)
Саме назва “Київська дитяча Академія мистецтв” була основною причиною відтоку випускників середньої ланки КДАМ в інші навчальні заклади для отримання повної вищої освіти в галузі мистецтв, у зв’язку з чим реалізація концепції безперервності освіти була неможливою. Цей факт був підставою для перейменування Київської дитячої Академії мистецтв у Муніципальний заклад вищої освіти “Київська Академія мистецтв” (рішення Київської міської ради від 06 грудня 2018 року № 235/6286 “Про перейменування Київської дитячої Академії мистецтв”).
Зміна назви Академії вже дала позитивний результат. За результатами вступної кампанії 2019 року заповнено 100% ліцензійних бюджетних місць, 80% ліцензійних місць на здобуття вищої освіти за освітнім рівнем “бакалавр” за кошти фізичних осіб, а також заповнено вільні місця на другому курсі за напрямом підготовки “образотворче мистецтво”.
З 01.01.2019 року відбулась зміна бюджетної програми фінансування. З КПКВК 1011020 — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школоюдитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на КПКВК 1011080 — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школамиінтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військовофізичною підготовкою.
З КПКВК 1011120 – Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) на КПКВК 1011130 — Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІIV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами).
1 січня 2019 року ми долучилися до програм бюджетного фінансування за кодами 1130 (вищі навчальні заклади) та 1080 (мистецькі школи та школиінтернати). Для Академії це означає наявність усіх законних підстав для видачі дипломів про вищу освіту, атестатів про закінчення спеціалізованої мистецької школи, можливість законно оплачувати працю викладачів фахових дисциплін з державного (комунального) бюджету та мати в штаті вихователів, які працюють з дітьми в другій половині дня. (До цього моменту зарплата викладачам фахових дисциплін не могла виплачуватися з загального бюджету, а тільки зі спецфонду, який формувався за рахунок щомісячної оплати за навчання, що унеможливлювало спрямування коштів на розвиток мистецької освіти студентів). Це також відкриває нам можливості для залучення найкращих кадрів професорського рівня.
Відбулася зміна штатного розпису. Штатний розпис МЗВО “Київська Академія мистецтв” приведено у відповідність до Закону України “Про освіту” № 1556VII від 01.07.2014, Закону України “Про вищу освіту” № 1556VII від 01.07 2014 р., Закону України “Про загальну середню освіту” № 651XIV від 13.05.1999 р.
У структурі МЗВО “КАМ” діє невідокремлений структурний підрозділ — Київська дитяча Академія мистецтв ім. М. І. Чембержі, до складу якої входить Спеціалізована мистецька школа. Така структура дає можливість втілювати концепцію безперервної мистецької освіти (школа — коледж — вища школа). До цього часу КДАМ працювала за навчальними програмами середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. З 1 вересня 2019 року Київська дитяча Академія мистецтв ім. М. І. Чембержі працює за освітніми навчальними програмами, розробленими для спеціалізованих мистецьких шкіл — шкілінтернатів.
Отже, в кінці року випускники КДАМ ім. М. І. Чембержі вперше отримують атестати державного зразка з офіційно внесеними фаховими предметами.
Сьогодні Київська Академія мистецтв отримує визнання. Попереду ще багато роботи, але уся команда готова працювати, удосконалювати навчальний процес та створювати умови для культурного розвитку наших учнів і студентів.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment